Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Is hoge inflatie in de VS al grotendeels ingeprijsd?

vrijdag 18 juni 2021

Zo eenvoudig als het voor onze jongens tot nu toe gaat, zoveel moeite hebben beleggers om een weg te vinden na het redelijk ‘hawkish’ (anti-inflatie) commentaar van de Fed van woensdagavond. Op de Europese beurzen zagen we gisteren een verdeeld beeld. De beurzen in Amsterdam, Parijs en Frankfurt gingen iets hoger de dag uit, maar die van Madrid, Milaan en Londen sloten lager. Per saldo sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,1%. Daarmee kwam een einde aan de langste winstreeks sinds 1999. De Duitse 10-jaarsrente steeg in het kielzog van de Amerikaanse 10-jaarsrente met 6 basispunten naar -0,20%.

‘Reflatie’ al voor groot deel ingeprijsd

De hogere rente, een sterkere dollar en lagere grondstoffenprijzen waren de belangrijkste factoren voor een koersdaling van aandelen uit de sectoren basismaterialen (-1,5%), nutsbedrijven (-1%) en beursgenoteerd vastgoed (-0,8%). Olie-gerelateerde aandelen (-0,9%) lagen onder druk door de lagere olieprijs. Ondanks de oplopende rentes, was de belangstelling voor economisch relatief gevoelige (cyclische) en waardeaandelen gisteren dus ver te zoeken. IT-aandelen (+0,37% en duurzame consumentengoederen (+0,3%) waren wel gevraagd. Net als bankaandelen (+0,2%), die baat hebben bij een steilere rentecurve (groter verschil tussen geld- en kapitaalmarktrente). Het vooruitzicht op een iets minder ruim geldbeleid van de Fed leidde dus niet tot een versnelling van de ‘reflatie-rotatie’; het inspelen van beleggers op hogere groei en inflatie. Zoals we gisteren al schreven, is een hoop reflatie al ingeprijsd in de markten. De gedachte is dat als de Fed op tijd ingrijpt, de inflatie in de toekomst goed onder controle kan worden gehouden.

Correctie in Amerikaanse rente

Dat laatste is één van de redenen, naast het terugdraaien van al te enthousiaste posities, waarom gisteren op Wall Street de Amerikaanse 10-jaarsrente met 7 basispunten daalde naar 1,50% en sloot op het niveau van dinsdag. De reële rente (gecorrigeerd voor inflatie) daalde met 5 basispunten naar -0,80% en noteert nog wel 11 basispunten hoger dan voor het Fed-besluit. Toch waren het gisteren vooral aandelen uit de IT-sector (+1,2%) die profiteerden van de rentecorrectie. Meer cyclische sectoren zoals energie (-3,5%), basismaterialen (-2,2%), industriegoederen (-1,6%) en bankaandelen (-2,9%) lagen onder druk. De KBW-bankenindex daalde zelfs met 4,9%, de sterkste daling sinds november. 

Tech populair op Wall Street

De gedachte dat de economische groei in de VS heeft gepiekt en de inflatie binnenkort de piek zal bereiken, leidde tot een rondje winstnemingen op de reflatie- of heropening-trade. Het contrast op Wall Street was dan ook groot. De smallcap-index Russell 2000 daalde met 1,2% terwijl de tech-index Nasdaq 100 met een plus van 1,3% een nieuw record neerzette. De S&P 500-index sloot per saldo vrijwel onveranderd, maar de Dow Jones-index, met daarin meer cyclische- en waardeaandelen, verloor 0,6%. 

Update Beleggingsvisie 2021 is uit

Wij betwijfelen of de beweging van gisteren, van waarde- naar groeiaandelen, het begin is van een trendomkeer. Maar zoals we in de update van onze Beleggingsvisie 2021 schrijven, houden we ook voor de rest van dit jaar onze ogen open voor kansen in groeiaandelen. Verder verwachten we dat kapitaalmarktrentes richting het einde van dit jaar verder oplopen. Dat zal druk zetten op de koersen van de meest veilige obligatiecategorieën en de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen. Voor aandelen zien we in de tweede helft van dit jaar per saldo weinig opwaarts potentieel, omdat al veel goed nieuws is ingeprijsd. Een uitgebreide toelichting op de verwachte economische ontwikkelingen en onze visie op de financiële markten lees je in de gisteren gepubliceerde update van de ING Beleggingsvisie 2021. Veel leesplezier!

Dollar wordt sterker

De dollar daalde net even onder de 1,19 tegenover de euro. En ik las gisteren al dat een aantal grote beleggingshuizen, die een verzwakking van de dollar hadden verwacht, de handdoek in de ring hebben gegooid. Als het renteverschil tussen de VS en andere economische blokken verder toeneemt, wordt de dollar naar verwachting juist eerder nog wat sterker. In ieder geval op de korte termijn. Maar dat heeft wel consequenties. Zo zullen grondstoffenprijzen onder druk komen, wat we de afgelopen weken al hebben gezien, net als valuta's van opkomende markten. Hogere rentes en een sterkere dollar zijn geen positieve ontwikkelingen voor opkomende markten. 

Meeste Aziatische beurzen hoger

Na een redelijke sessie op Wall Street, zien we vanmorgen een redelijk positief beeld op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index is 0,2% lager gesloten, maar de Hang Seng-index staat 0,7% in de plus. De beurs van Shanghai noteert vrijwel onveranderd, terwijl die van Shenzhen 0,5% hoger noteert. De Kospi-index wint 0,3% en de beurs van Australië stijgt 0,1%. De Australische 10-jaarsrente daalt bijna 5 basispunten naar 1,605%. De Amerikaanse 10-jaarsrente stabiliseert op 1,51%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting toch iets lager aan alweer de laatste handelsdag van de week beginnen. 

Agenda van vandaag

De  macro-agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met onder andere winkelverkoopcijfers uit het VK en producentprijscijfers uit Duitsland. Ik zie net dat die laatsten iets hoger zijn dan verwacht: +1,5% in mei (op maandbasis) tegenover +0,7% verwacht. Op jaarbasis bedroeg de stijging 7,2% tegenover 6,4% verwacht. Met deze cijfers zal de reflatie-trade in Europa naar verwachting nog niet snel voorbij zijn. Alvast een heel mooi weekend en tot maandag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 18 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 18 juni 2021, 8.18 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.