Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen reageren op uitspraken Fed-bestuurder

maandag 21 juni 2021

Goedemorgen. Wat een race, en wat een geweldige overwinning! Het is slecht voor je hart, maar de zegge van Max gisteren bij de Formule 1-race in Frankrijk was toch wel het hoogtepunt van de dag. Een mooi Vaderdagcadeautje.

Maar er was meer goed nieuws. Afgelopen vrijdag kregen we uit Den Haag te horen dat vanaf aanstaande vrijdag bijna alle beperkende coronamaatregelen in Nederland worden opgeheven. Kunnen we eindelijk zonder mondkapje op pad, op een enkele uitzondering na (zoals het openbaar vervoer). Wordt het toch bijna weer normaal. Toch wel spannend, als je leest dat de deltavariant van het coronavirus in diverse Europese landen oprukt. Hopelijk komt er geen kink in de kabel.

Bullmarkten sterven niet van ouderdom…

Dat gaat helaas niet op voor de rally op de wereldwijde aandelenbeurzen. Daar lijkt de ‘Fed’, de Amerikaanse centrale bank, roet in het eten te gooien. Met het steeds verder opengaan van de economieën en de sterke groei ervan, stijgt de inflatie en neemt de kans toe dat de centrale banken de geldkraan langzaam dicht gaan draaien. Het is niet de vraag of dat zal gebeuren, maar wanneer. Die vraag is nogal belangrijk, omdat bullmarkten niet eindigen van ouderdom maar worden 'vermoord' door de Fed. Dat is niet alleen een bekend beursgezegde, maar ook de kernvraag waar beleggers nu voor staan.

… maar door het beleid van centrale banken

Mede door het stimulerende beleid van overheden en centrale banken zijn de aandelenwaarderingen tijdens de coronacrisis vorig jaar tot historische hoogten gestegen. De extreem lage rente was en is een belangrijke steunpilaar voor de financiële markten. Nu de Fed sinds vorige week veel waakzamer ('havikachtiger') op inflatie blijkt te zijn dan verwacht en gehoopt, slaat de twijfel toe over het opwaartse vervolg van de ‘heropenings-trade’, het inspelen op verwachte effecten van de heropening van de economieën.

Verwachte inflatie omlaag na uitspraak Fed-bestuurder

Vrijdag was het de bestuursvoorzitter van de Federal Reserve Bank van St. Louis, James Bullard, die verkondigde dat de Amerikaanse beleidsrente misschien volgend jaar al verhoogd gaat worden. Op zich is dat, gezien de huidige economische ontwikkelingen in de VS, helemaal niet vreemd, maar het is voor beleggers wel een koude douche. Als de Fed de beleidsrente gaat verhogen en het obligatie-opkoopprogramma gaat terugschroeven, dan betekent dit dat de inflatieverwachtingen dalen. En dat is precies wat er vrijdag gebeurde. De tienjaars ‘break-even inflatie’ daalde in de VS met 6 basispunten van 2,3% naar 2,24%, het laagste niveau sinds begin maart. Maar omdat de Amerikaanse tienjaarsrente rente 7 basispunten daalde naar 1,44%, daalde de ‘reële rente’ (de rente, gecorrigeerd voor inflatie) 1 basispuntje.

Cyclische aandelen VS onder druk: energieaandelen dalen gemiddeld 2,9%

Als de Fed de inflatie gaat bestrijden, dan betekent dit dat de economische groei in de VS onder druk kan komen. En onder omstandigheden van zwakkere economische groei zijn aandelen van bedrijven die relatief sterk kunnen profiteren van economisch herstel minder gewild op de beurs, dan die van bedrijven die dan relatief goed kunnen blijven groeien. Net als donderdag, zagen we vrijdag dan ook dat op Wall Street groeiaandelen (aandelen van bedrijven met een sterk groeiprofiel) het minder slecht deden dan waardeaandelen (relatief laag gewaardeerde aandelen). Aandelen uit de economisch gevoeliger sectoren energie (-2,9%) en financiële waarden (-2,5%) lagen vrij sterk onder druk. Bankaandelen, dus aandelen uit die laatstgenoemde categorie, hadden veel last van de vlakkere rentecurven: het afnemende renteverschil tussen kortlopende en langlopende leningen.

S&P 500 verliest 1,9% in een week, de Dow Jones 3,5%

Maar ook alle andere aandelensectoren eindigden op de laatste dag van de week met verlies in New York. De ‘angstgraadmeter’ van de S&P 500-index, de volatiliteitsindex VIX, liep met bijna 17% op naar het hoogste niveau in een maand. De S&P 500-index zelf verloor 1,3%, waardoor het weekverlies op 1,9% uitkwam. Dat is het grootste weekverlies sinds februari, met dit verschil dat de aanleiding nu niet stijgende kapitaalmarktrente was, maar juist dalende. Ook technologieaandelen hielden het vrijdag niet droog. De Nasdaq, met daarin vrij veel van dergelijke aandelen, incasseerde een verlies van 0,9% waardoor het weekverlies op 0,3% uitkwam. De Dow Jones Industrial Average eindigde 1,6% lager en sloot de week af met een totaal verlies van 3,5%.

Nieuw: de update van onze jaarvisie

We verwachten dat, vanwege de onzekerheid over de timing van (maar ook de toenemende kans op) een minder stimulerend beleid van de Fed, de beurzen de komende maanden beweeglijker zullen worden. En dat er voor de aandelenkoersen in de tweede helft van dit jaar weinig opwaartse ruimte meer is. Veel goed nieuws is namelijk al ingeprijsd. Een uitgebreide toelichting op deze verwachte economische ontwikkelingen en op onze visie voor de financiële markten lees je in de update van ING Beleggingsvisie 2021.

Europese financials-index vrijdag 3% lager

Eerder op de dag waren ook de Europese beurzen al onder druk gekomen. De angst dat de Fed de geldkraan al eerder iets dicht zal draaien, leidde tot een rondje winstnemingen bij vooral de meer cyclisch gevoelige en waardeaandelen. Juist de Europese beurzen hadden relatief sterk geprofiteerd van de ‘reflatie-trade’ (heropenings-trade). De stoxx Europe 600-index verloor bij hoge omzetten 1,6%, de sterkste daling sinds 11 mei, en sloot de week af met een verlies van 1,2%. Ook hier waren het vooral de cyclische aandelensectoren zoals energie (-2,9%) en banken (-3%) die onder druk lagen. De Duitse tienjaarsrente daalde met 1 basispunt naar -0,20. Duitse staatsobligaties werden blijkbaar gebruikt als schuilplaats voor beleggers die minder risico wilden nemen. De euro verzwakte naar $1,186 tegenover de dollar.

Zware verliezen in Japan; ook elders in Azië lagere beurzen

Met uitzondering van de beurs van Shenzhen (+0,4%) zie ik vanmorgen alleen maar rode, dus lagere koersen oplichten op mijn scherm. De negatieve stemming op Wall Street krijgt dus een vervolg in Azië aan het begin van deze week . De Nikkei-index in Tokio duikelt 3,7% omlaag en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 1,6%. De beurs van Shanghai staat op het moment van schrijven 0,2% lager en de Kospi-index in Seoel verliest bijna 1%. De Amerikaanse tienjaarsrente is met 5 basispunten verder gedaald maar 1,394% en trekt andere rentes mee omlaag. De Australische tienjaarsrente zakt 8 basispunten naar 1,52%. Omdat veel beleggers hebben ingezet op stijgende rentes, wordt de rentedaling nog eens versterkt, doordat veel van die posities moeten worden teruggedraaid. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven rond de 0,4% in de min. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting rond 1% lager aan de nieuwe week beginnen.

Agenda

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over de huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk en de Chicago Fed National Activity-index uit de VS. Voor die laatste wordt een stijging van 0,24 naar 0,70 punten verwacht. Fijne week!

Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 21 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.