Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Daling obligatierentes slechts tijdelijk

woensdag 23 juni 2021

Goedemorgen. Soms zijn er van die beursdagen dat er niet heel veel gebeurt. Gisteren was zo'n dag.

Met uitzonderingen van de hoge volatiliteit (sterke wisselvalligheid) van de koersen van cryptomunten (de bitcoin dook even onder de $30.000) was er op de Europese beurzen weinig te beleven. Beleggers waren vooral in afwachting van de openbare rapportage door Fed-voorzitter Jerome Powell aan de coronacrisis-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Lage omzetten in Europa, vraag naar cyclische aandelen herstelt

Bij gebrek aan richtinggevend nieuws en lage omzetten (ongeveer 20% lager dan gemiddeld) eindigden de meeste Europese aandelenbeurzen met lichte winsten. Cyclische, dus economisch relatief gevoelige aandelensectoren zoals energie (+1,1%) en basismaterialen (+1,1%) stonden bovenaan de prestatielijst op dagbasis, terwijl iets meer defensieve sectoren zoals gezondheidszorg (-0,4%) en nutsbedrijven (-0,2%) onderaan eindigden. De Stoxx Europe 600-index eindigde na een saaie handelsdag met een winst van 0,3%. Na beide positieve handelsdagen aan het begin van de nieuwe week lijkt de angst voor het snel dichtdraaien van de geldkraan door de Amerikaanse centrale bank verdampt als sneeuw voor de zon.

Duitse tienjaarsrente hervat stijging: -0,16%

Op de obligatiemarkt was weinig meer van oplopende spanningen te merken. De Italiaanse tienjaarsrente steeg nog wel met 2 basispunten naar 0,90% maar de Duitse tegenhanger kroop slechts 1 basispuntje omhoog naar -0,16%. Toch staat die ‘Bund’ daarmee alweer ruim 10 basispunten hoger dan anderhalve week geleden en nog maar 6 basispunten onder het hoogste jaarniveau (-0,10%) van 18 mei. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente lijkt dus de weg omhoog te hebben hervonden. Onze verwachting is ook dat de obligatierentes in de eurozone tegen het einde van dit jaar hoger zullen staan. Meer hierover lees je in onze Update ING Beleggingsvisie 2021. Daar vind je ook een link om je in te schrijven voor het webinar van volgende week woensdag (30 juni) waarin we een toelichting geven op onze beleggingsvisie voor de rest van dit jaar. Je kunt ons dan vragen stellen via de chat.

Zowel korte als lange rentes VS dalen na speech Powell…

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde gisteren voor de financieel-economische commissie van het Amerikaanse Congres nog maar eens dat hij denkt dat de hoge inflatie, waar de VS nu mee te maken hebben, slechts tijdelijk is en dat het nog veel te vroeg is om de beleidsrente te verhogen. Beleggers op Wall Street grepen deze geruststellende woorden aan om aandelen en obligaties te kopen. Zowel de korte (0-2 jaar) als de lange rentes daalden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,46%. Toch denken we dat deze eind dit jaar boven de 2% staat. En we vermoeden dat de daling van de afgelopen weken vooral werd veroorzaakt door markttechnische factoren. Het aanbod van nieuwe staatsobligaties is namelijk minder groot dan de $80 miljard die de Fed iedere maand uittrekt om obligaties op te kopen. Dat lijkt ons geen duurzame situatie en die zal tegen het einde van 2021 veranderen als er meer aanbod komt.

… maar economische signalen wijzen in andere richting

Daar komt nog een argument bij. De economen van ING, onze collega’s van ING Research, verwachten namelijk dat de inflatie in de VS wel eens minder tijdelijk zal blijken dan de Fed nu aanneemt. Ook langer hoog blijvende inflatie zal opwaartse druk geven op de lange rentes. Gisteren bleef een rentestijging nog uit, waarvan vooral groeiaandelen profiteerden. De Nasdaq boekte met een winst van 0,8% een nieuw record. De S&P 500-index eindigde 0,5% hoger, onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+1%). De Dow Jones Industrial Average bleef iets achter met een stijging van 0,2%. Het positieve beurssentiment kreeg verder steun van meevallende macrocijfers. Het aantal verkochte bestaande woningen in de VS is vorige maand met slechts 0,9% afgenomen. Dat is minder dan de verwachte daling van 2,1%. En de Richmond Fed Manufacturing-index steeg onverwacht van 18 naar 22 punten, waar gerekend werd op een ongewijzigde stand.

Aandelenmarkten Azië verdeeld; Hongkong hoger, Sydney lager

Op de Aziatische beurzen is het beeld vanmorgen gemengd. Het positieve slot van Wall Street krijgt niet overal navolging. Een iets lagere Japanse inkoopmanagersindex van juni (gedaald van 48,8 naar 47,8 punten) drukt het sentiment op de Japanse beurzen. De Nikkei-index in Tokio schommelt rond het slot van gisteren terwijl de Topix 0,4% verliest. Berichten over beperkende maatregelen in Australië vanwege een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus drukt de stemming op de beurs in Sydney, die 0,7% lager staat. De Hang Seng-index in Hongkong doet het met een winst van 1,4% een stuk beter en de beurs van Shanghai plust 0,3%. Die van Shenzhen koerst 0,7% hoger. De Kospi-index in Seoel staat op het moment van schrijven op een winst van 0,4%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan, zoals bijna ieder begin van de dag, op een kleine winst. De Europese aandelenbeurzen zullen vanmorgen naar verwachting vlak tot iets hoger van start gaan.

Agenda

Op de agenda voor vandaag staan onder andere voorlopige inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Voor alle drie wordt voor deze maand een lichte daling van de index van de productiesector verwacht maar een stijging van die van de dienstensector. Voor de samengestelde index van de eurozone wordt een stijging van 57,1 naar 58,8 punten verwacht. Ook uit het Verenigd Koninkrijk en de VS verwachten we inkoopmanagersindices die een goede indicator zijn voor de economische groei. In de VS zullen de indices van zowel de diensten- als de productiesector deze maand naar verwachting nog steeds heel hoog uitvallen, maar wel iets lager uitkomen dan in mei. Dit komt overeen met de verwachting dat de groei van de Amerikaanse economie dit kwartaal heeft gepiekt. Tenslotte krijgen we uit de VS ook nog cijfers over de verkopen van nieuwe woningen in mei. Fijne dag!

Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 23 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.