Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Geruststellende woorden Fed-voorzitter Powell: geldkraan nog niet dicht

donderdag 15 juli 2021

Door Simon Wiersma, investmentmanager (15 juli 2021, 8.51 uur) - Goedemorgen. Terwijl de rivieren in Limburg overstromen is het bij ons in de Kop van Noord-Holland al dagen droog en moet de tuin gesproeid worden. Klimaatverandering?

Wie nog niet aan verandering denkt is Jerome Powell, de voorzitter van de ‘Fed’, de Amerikaanse centrale bank. In zijn halfjaarlijkse verslag aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zei hij gisteren dat het nog veel te vroeg is om de stimuleringsmaatregelen terug te schroeven. De Amerikaanse arbeidsmarkt moet eerst nog veel verder herstellen van de gevolgen van de pandemie. Verder is de Fed nog steeds van mening dat de hoge inflatiecijfers slechts tijdelijk zijn en over een paar maanden zullen normaliseren. 

Olieprijs en rente lager na speech Powell...

Beleggers lieten zich overtuigen van zijn stimuleringsgezinde visie en zetten de obligatierentes over een breed front lager. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 7 basispunten nadat deze een dag eerder nog 5 basispunten was gestegen. De daling van de olieprijs met bijna 3% hielp natuurlijk ook: goedkopere olie verlicht de opwaartse druk op de inflatie weer enigszins. De hoger dan verwachte Amerikaanse olievoorraden en berichten dat het mogelijk toch tot een nieuw productieakkoord komt in de oliekartelclub OPEC+, leidden tot wat winstnemingen op het ‘zwarte goud’. 

... maar producentenprijsinflatie VS stijgt naar 7,3%

De Amerikaanse producentenprijsinflatiecijfers van juni waren echter veel hoger dan verwacht. Met een plus van 1% op maandbasis (+0,6% verwacht) en 7,3% op jaarbasis (+6,7% verwacht) is er op dit moment nog weinig te zien van normalisatie, eerder het tegenovergestelde. Maar zoals gezegd, hielden beleggers zich vooral vast aan de boodschap van Powell (‘we gaan gewoon door met stimuleren’). 

Midcaps en tech-aandelen onder druk op Wall Street

Ondanks de lagere rentes was het niet overal feest op Wall Street. De Russell 2000-index (-1,6%) van middelgrote en kleine bedrijven ligt al een aantal dagen onder druk door twijfel over het tempo van het Amerikaanse groeiherstel. Maar ook de populaire technologie-tracker ARK Innovation ETF (-3,4%), die vorig jaar juist sterk profiteerde van de lagere rente, moest terrein prijsgeven. Zelfs een daling van de ‘reële’ rente (-5 basispunten naar -1,02%), dus de rente, gecorrigeerd voor de inflatie, bood gisteren geen steun aan de koersen van hooggewaardeerde aandelen. 

Koersstijging Apple (+2,4%) dempt verlies Nasdaq (-0,2%)

Het is omdat een positief bericht van Apple (+2,4%) over hogere productieaantallen de Nasdaq (-0,2%) nog steun gaf, anders waren de verliezen voor IT aandelen ook groter geweest. De S&P 500-index eindigde toch nog 0,1% hoger op een nieuwe recordstand, mede door een winst van gemiddeld 0,9% voor aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen. Oliegerelateerde aandelen (-2,9%) gingen omlaag op de lagere olieprijs. Bankaandelen verloren gemiddeld 0,5% op gemengd ontvangen kwartaalcijfers van een aantal Amerikaanse banken. De dollar sloot een kwart procent lager op $1,183 tegenover de euro maar stond eerder op de dag nog op $1,178. Powell heeft gisteren dus niet alleen de rente omlaag gepraat maar ook de dollar. Nu maar eens kijken of hij gelijk krijgt en dat de inflatiecijfers later dit jaar zullen dalen. Wij zijn er nog niet helemaal van overtuigd.

Nieuw record voor AEX-index

In afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers en de speech van Powell stonden de meeste Europese aandelenbeurzen tot halverwege de middag iets lager. Na de geruststellende woorden van Powell, die nog niet van plan lijkt om de geldkraan dicht te draaien, trokken de beurzen een eindsprintje. De Stoxx Europe 600-index sloot met een klein verlies van -0,1%. IT-aandelen (+0,6%) trokken de kar in Europa, in reactie op de gunstige vooruitzichten van Apple. ASML (+1,6%) trok de AEX-index (+0,3% naar een nieuwe recordstand. De DAX in Frankfurt sloot onveranderd, net als de CAC 40 in Parijs. De Duitse tienjaarsrente sloot (in het kielzog van de Amerikaanse rentes) 3 basispunten lager op -0,32%.    

Economische groei in China gaat door, maar stijgingstempo vertraagt

De Chinese economie is in het tweede kwartaal met 1,3% gegroeid in vergelijking met het eerste kwartaal. Dat is hoger dan de +1% die door analisten werd verwacht. Op jaarbasis bedroeg de groei 7,9%, een fractie lager dan de verwachte 8,0% en een stuk minder dan de 18,3% groei in het eerste kwartaal. Dat de groei van de Chinese economie vertraagt, is al langer duidelijk. Het hoogtepunt van het Chinese groeiherstel lag in november vorig jaar. De cijfers over de Chinese winkelverkopen (+12,1%), industriële productie (+8,3%) en investeringen (+12,6%) waren allemaal hoger dan verwacht. Alleen de groei van de investeringen in vastgoed (+15%) was iets lager dan verwacht. 

Licht lagere opening verwacht in Europa

De groeicijfers worden vanmorgen goed ontvangen op de Chinese beurzen. De Hang Seng-index staat ruim 1% hoger in Hongkong. Volgens berichten zouden Tencent (+2%) en Alibaba (+2,4%) een samenwerking aangaan. De beurs van Shanghai staat 0,8% hoger en die van Shenzhen schommelt rond het slot van gisteren. De Japanse beurzen liggen echter onder druk, mede door een iets sterkere yen. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven op een verlies van 1,3%, de breder samengestelde Topix-index levert 1,2% in. De Kospi-index in Seoel wint daarentegen 0,6% maar de Australische beurs verliest 0,4%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices geven een verdeeld beeld. De future op de Dow Jones Industrial beweegt iets lager maar die op de Nasdaq 100-index iets hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting licht lager van start gaan. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Italië. Verder krijgen we de wekelijkse werkloosheids-uitkeringsaanvragen uit de VS (350.000 verwacht), de inkoopmanagersindex van de regio New York en de Philadelphia Fed Business Outlook-index van juli. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Bank of New York Mellon, US Bancorp, UnitedHealth Group en Morgan Stanley. Fed-voorzitter Powell zal vanmiddag voor de bankencommissie van de Senaat zijn verhaal van gisteren herhalen. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 15 juli 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 15 juli 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.