Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Netflix Netflix - Meer nieuwe abonnees dan verwacht dankzij Azie, tegenvallende prognose abonneegroei Q3

woensdag 21 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 48.6 0 Nee Communicatiediensten

Meer nieuwe abonnees dan verwacht dankzij Azie, tegenvallende prognose abonneegroei Q3

Het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals lijken het concern een duurzame voorsprong te hebben gegeven. Het aantal abonnees ligt wereldwijd inmiddels boven de 200 mln. De eigenaren van veel van Netflix’ content hebben inmiddels zelf ook streamingactiviteiten. Zij gaan hun succestitels daarom zelf uitzenden en niet meer leveren aan concurrent Netflix. Netflix is echter niet afhankelijk van advertentie-inkomsten en bioscoopbezoeken en heeft geen andere traditionele entertainmentactiviteiten zoals pretparken en sportzenders, wat momenteel een voordeel is ten opzichte van veel concurrenten. Positief is verder dat Netflix verwacht break-even te draaien in 2021 wat betreft de kasstroom. Netflix verwacht een houdbare positieve kasstroom te kunnen genereren, waardoor het niet langer afhankelijk is van externe financiering voor verdere groei. In combinatie met de inkoop van eigen aandelen en prijsverhogingen die niet tot een verhoogde ‘churn’ (opzeggingen) leiden, lijkt het erop dat Netflix een meer volwassen fase ingaat. Door steeds meer lokale content te produceren, versterkt het concern volgens ons de basis voor verdere internationale groei.

Grootste aanbieder van streaming video

Netflix is 's werelds grootste aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet 'on demand' kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar in China niet. Het bedrijf had een omzet van $20,1 mld in 2019, en een nettowinst van $1,9 mld.

Gemengde resultaten; aantal nieuwe abonnees hoger dan verwacht dankzij Azie, tegenvallende prognose abonneegroei Q3

Netflix rapporteerde 20 juli nabeurs wat gemengde resultaten. De omzet steeg met 19% naar $7,34 mld en lag licht boven de consensusverwachting van $7,32 mld. De winst per aandeel kwam uit op $2,97 en lag 5,4% onder de consensus. Het aantal nieuwe abonnees kwam uit op 1,5 miljoen en lag boven de consensus van 1,1 miljoen. Het hoger dan verwachte aantal nieuwe abonnees was vooral te danken aan de regio Azië met een stijging van 9% joj; goed voor twee derde van het totaal aantal nieuwe abonnees. In Noord-Amerika was juist sprake van een daling van het aantal nieuwe abonnees, terwijl de markt had gerekend op een lichte stijging. Voor het derde kwartaal rekent Netflix op 3,5 miljoen nieuwe abonnees; fors minder dan de 5,8 miljoen waar analisten rekening mee hielden. Een tegenvaller dus. Het management gaf verder aan dat de engagement lager was ten opzichte van het recordkwartaal vorig jaar (Q2’20), maar dat ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019 de engagement nog altijd 17% hoger was. Het percentage klanten dat opzegde (‘churn’) daalde jaar op jaar, terwijl de prijzen stegen. Dit geeft aan dat de prijszettingskracht van Netflix sterk is. Netflix had voor de cijfers al aangegeven dat het wil uitbreiden met gaming als nieuwe contentcategorie. De games zullen inbegrepen zijn in het abonnement, dus er zijn geen extra kosten aan verbonden voor klanten. Dit lijkt een aardige toevoeging, maar succes is onzeker omdat gaming een zeer competitieve markt is. Bovendien zal het waarschijnlijk niet leiden tot extra inkomsten. Mogelijk zal het wel leiden tot meer engagement en minder ‘churn’. Een completer entertainmentaanbod biedt Netflix volgens ons wel de mogelijkheid om op de lange termijn wereldwijd de ‘go-to-partij’ te worden voor televisie en entertainment. Momenteel neemt Netflix nog slechts 7% in van de totale schermtijd in de VS, maar op de langere termijn kan dit percentage aanzienlijk groeien naarmate traditionele TV het steeds meer aflegt tegen de streamingdiensten.

Waardering niet uitzonderlijk hoog

Per saldo wederom een wat tegenvallend kwartaal, waarbij de markt zich vooral zorgen maakt om de afnemende abonneegroei. In de tweede helft van 2021 zou de abonneegroei weer aan moeten trekken samen met de contentproductie, maar de prognose van het aantal nieuwe abonnees voor het derde kwartaal is dus wat zwakker dan verwacht. Deels is dit te wijten aan het naar voren halen van abonnees door de coronacrisis en het opengaan van de economieën dit jaar, wat tot minder online engagement leidt. Maar ook de extra concurrentie van Disney+, HBOMax en Amazon Prime heeft hiermee te maken. Desalniettemin blijven we positief over Netflix, dat zich in toenemende mate heeft gepositioneerd als een sterke speler in de markt en op de lange termijn volgens ons de potentie heeft om wereldwijd de dominante speler te zijn voor televisie en entertainment. Netflix heeft aangegeven dat het een houdbare positieve kasstroom zal kunnen genereren, waardoor het bedrijf niet langer afhankelijk is van externe financiering voor verdere groei. In combinatie met de inkoop van eigen aandelen ($5 mld vanaf Q2) en prijsverhogingen die niet tot een verhoogde churn leiden (prijszettingskracht), lijkt het erop dat Netflix een meer volwassen fase in gaat. Door steeds meer lokale content te produceren versterkt het concern volgens ons de basis voor verdere internationale groei. We blijven dan ook enthousiast over het businessmodel van Netflix. De waardering is aan de hoge kant tegen 43x de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden, maar afgezet tegen de groei is de price-earnings-to-growth (PEG)-ratio niet uitzonderlijk hoog met 1,2 (Alphabet 1,1 en Facebook 1,0). Gekeken naar de koers afgezet tegen de omzet, ligt de waardering van Netflix (7,3x) globaal in lijn met groeibedrijven zoals Alphabet (8,0x) en Facebook (7,6x).

Kansen

  • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelf geproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.
  • Het bedrijf werkt continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. Denk aan goede beeldkwaliteit bij lagere internetsnelheden, nieuwe betalingsmogelijkheden enzovoort.
  • Netflix positioneert zich qua prijsstelling aan de onderkant van de markt, maar weet dankzij zijn 'pricing power' de prijzen geregeld te verhogen.
  • Netflix is minder afhankelijk van advertentie-inkomsten dan concurrenten en heeft geen exposure naar pretparken en sprotzenders.

Risico's

  • De miljardeninvesteringen in Netflix Originals zetten de kasstroom en marges onder druk. Bovendien leidt de toenemende concurrentie vrijwel zeker tot verdere stijging van de programmakosten.
  • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
  • De entree van Disney+, Apple+ en HBO Max kunnen leiden tot een grote, dure concurrentiestrijd.
  • De contentproductie staat onder druk door de wereldwijde uitbraak van covid-19.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen