Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AkzoNobel AkzoNobel - Hogere grondstoffenkosten zorgen voor tegenvallende resutlaten, wel sterke vraag en hogere prijzen

woensdag 21 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 21 2.1 Ja Basismaterialen

Hogere grondstoffenkosten zorgen voor tegenvallende resutlaten, wel sterke vraag en hogere prijzen

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. De chemietak is verkocht waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel heeft de winstgevendheid bij deze divisies verbeterd en dit is zichtbaar in de resultaten. Sterke kostencontrole ondersteunt de resultaten en vrijwel alle activiteiten profiteren inmiddels van het sterke economisch herstel. De verkoopvolumes en prijzen stijgen, maar hogere grondstoffenprijzen beginnen inmiddels een serieuze tegenwind te vormen.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €8,5 mld boekte het bedrijf in 2020 een nettowinst van €745 mln. De industriele coating-divisie is goed voor ongeveer 58% van de omzet, decoratieve verven voor 42%. Ongeveer 47% van de omzet komt uit Europa, 29% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika, 8% uit Zuid-Amerika en 4% uit de rest van de wereld.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië.

Tegenvallende resultaten door hogere grondstoffenkosten, maar verkoopvolumes en prijzen erg sterk

Akzo Nobel rapporteerde 21 juli wat tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal van 2021. De terugkerende EBIT steeg met 30,5% jaar op jaar (joj) naar €419 mln en lag 3,4% onder de consensusverwachting. Het tegenvallende resultaat was te wijten aan hogere grondstoffenkosten. De omzet steeg namelijk fors met 26,4% joj naar €2,5 mld (2,5% boven consensus), gedragen door hogere volumes (+26%) en prijzen (+4,5%) die een ongunstige productmix (-3,1%) en valutaschommelingen (-3%) ruimschoots compenseerden. De maatstaf voor de winstgevendheid die Akzo hanteert (ROS) kwam uit op 14,7%, een stijging ten opzichte van de 14,0% in hetzelfde kwartaal van 2020, maar wel aanzienlijk onder de consensus van 15,9%. ROS staat voor return on sales en wordt berekend als het aangepaste operationele resultaat als percentage van de omzet. Aan de vraagkant is er weinig mis. De vraag vanuit doe-het-zelfactiviteiten is onverminderd sterk en ook bij poedercoatings en auto’s is sprake van goede trends. Zelfs bij de scheep- en luchtvaart is inmiddels herstel zichtbaar. Vooruitkijkend denkt Akzo op zijn minst mee te kunnen groeien met de markt, maar verwacht het ook significante stijgingen van de grondstoffenprijzen in de tweede helft van 2021. De netto schuld (€1,9 mld) afgezet tegen de EBITDA ligt op 1,2x waarmee het comfortabel aan de onderkant van de eigen doelstelling ligt (1,0-2,0x).

Waardering niet bijzonder hoog

Na drie meevallende kwartalen nu wat tegenvallende resultaten door hogere grondstoffenprijzen. Akzo verwacht dat de grondstoffenkosten ook in de tweede helft van 2021 stijgen en dus een aanhoudende tegenwind vormen. Bovendien zal Akzo in 2021 de verloren omzet in 2020 (door covid-19) ruimschoots goedmaken en verschuift de aandacht van de markt daardoor waarschijnlijk al naar de groeivooruitzichten voor volgend jaar. Die zullen een aanzienlijk minder gunstige vergelijkingsbasis hebben na een sterk 2021. Het mooiste wat betreft de groeipercentages lijkt dus achter de rug. De onderliggende trends zijn echter onverminderd sterk en verdere kostenbesparingen bieden bovendien goede vooruitzichten voor de rest van het jaar. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 19,4x op basis van de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Dat is hoger dan het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 17,0x en de chemiesector (18,7x). Het getaxeerde dividendrendement van 2,2% ligt in lijn met het gemiddelde van de subsector (2,2%).

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië.
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies.
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen. In 2021 lijken hogere grondstoffenprijzen voor een tegenwind te gaan zorgen.
  • De eindmarkten staan onder druk door de economische impact van covid-19 en daarvoor de handelsoorlog met China. Vooral de automobielsector, scheepvaart- en olie & gas-activiteiten hebben het moeilijk.
  • Sterkere concurrentie, de marges liggen nog altijd onder die van enkele directe concurrenten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 95,23 op Akzo Nobel 9,4 0,59 1,09 +13,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 86,25 op Akzo Nobel 5,1 1,49 1,99 +6,10 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 113,1 op Akzo Nobel 7,4 0,88 1,38 -8,13 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 113,1 op Akzo Nobel 7,4 0,88 1,38 -8,13 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.