Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen krijgen steun van sterke kwartaalcijfers

donderdag 22 juli 2021

Gelukkig, als president Biden net als de Fed zegt dat de hoge inflatie slechts tijdelijk is, dan zal het wel zo zijn. De beleidsmakers zullen het wel weten toch? Of moeten we meer waarde hechten aan de mensen uit de praktijk, zoals bestuursvoorzitters van grote bedrijven die steeds vaker waarschuwen dat prijzen en ook lonen wel eens langer omhoog kunnen gaan? Als het over voorspellen van het weer gaat, kijk ik liever zelf even naar boven dan dat ik vertrouw op buienradar of de weerman op tv. In de kop van Noord-Holland schijnt vanmorgen de zon, dus ik denk dat het een mooie dag wordt. 

Geloof in heropeningsscenario

Of het herstel op de aandelenmarkten vandaag een vervolg krijgt durf ik niet te zeggen, maar de vooruitzichten zijn okay. Dat gisteren de prijs van hout met bijna 8% opveerde, de Amerikaanse 10-jaarsrente met 3 basisbasispunten steeg naar 1,29% en de 30-jaarsrente met 6 basispunten opliep naar 1,94%, wijst erop dat beleggers het heropeningsscenario ook nog niet in de prullenbak hebben gegooid. En dat lijkt ons terecht. Zolang het oplopend aantal nieuwe besmettingen niet leidt tot nieuwe, strengere lockdowns, gaan we er nog steeds van uit dat de wereldeconomie ondanks corona verder zal herstellen. Niet in het hoge tempo van de eerste kwartalen van dit jaar, maar wel op een niveau dat ruim boven de trend van de afgelopen jaren zal uitkomen. Gisteren bevestigde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de wereldeconomie dit jaar naar verwachting met 6% zal groeien. 

Beurzen herstellen in Europa…

Het waren vooral de sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van onder andere ASML (+3,1%) die Europese beleggers gisteren vertrouwen gaven. Na het herstel van dinsdag liepen de beurzen in Europa gisteren verder op. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,62% waarmee het verlies van maandag alweer bijna helemaal is weggepoetst. Vooral aandelen uit economisch relatief gevoelige (‘cyclische’) sectoren, zoals energie (+2,9%), die profiteerden van een hogere olieprijs (+4,15%), en financiële waarden (+2,6%), waren in trek. Bankaandelen profiteerden van de hogere kapitaalmarktrentes en de steilere rentecurve (groter verschil tussen korte en lange rente). De Duitse 10-jaarsrente steeg 2 basispuntjes naar -0,40%. Alle sectoren eindigden in de plus. De Spaanse IBEX 35-index (+2,5%), waarin bankaandelen zwaar wegen, was de best presterende Europese beurs. En zo zijn we na een paar beweeglijke dagen weer terug bij af. Dit betekent niet dat we nu een rustige periode voorspellen voor de financiële markten. Net als bij het weer, kunnen er zomaar een paar wolken verschijnen.

… net als op Wall Street

Op Wall Street stegen de aandelenindices ook voor de tweede dag op rij. De optimistische stemming kreeg steun van beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere Coca-Cola (+1,3%), Johnson & Johnson (+0,62%) en Verizon (+0,7%). De tegenvallende cijfers die chipmaker Texas Instruments nabeurs (-4%) bekendmaakte, konden de pret niet meer drukken. De S&P 500-index steeg onder aanvoering van olie-gerelateerde aandelen (+3,5%) met 0,82%. De Dow Jones steeg 0,83% en de Nasdaq won 0,92%. 

Tot nu toe sterke kwartaalcijfers in VS

Er waren geen belangrijke macro-economische cijfers maar ook Amerikaanse beleggers lijken weer wat geloof te krijgen in de 'heropenings-trade'. Ze maakten zich gisteren minder druk over de iets lagere economische-groeivooruitzichten. Van de 80 bedrijven uit de S&P 500-index die tot nu toe met de kwartaalcijfers zijn gekomen, heeft 86% de winstverwachtingen van analisten overtroffen – met gemiddeld 19,6%. De gerapporteerde omzet in het tweede kwartaal lag gemiddeld ruim 4% hoger dan verwacht. De winsten van deze 80 bedrijven zijn met gemiddeld 112% gestegen in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. 10 van de 80 bedrijven meldden een winstdaling. De gemiddelde koersstijging op de dag van de bekendmaking van de cijfers bedroeg slechts +0,72%. Je kunt dus stellen dat de lat hoog ligt. Vooral tegenvallers worden hard afgestraft. 

Positieve stemming op Aziatische beurzen

In navolging van de Europese en Amerikaanse beurzen staan ook de Aziatische beurzen vanmorgen in de plus. Ik zie alleen maar groen gekleurde koersen op mijn scherm oplichten. De Japanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege de viering van een feestdag. De Hang Seng-index koerst op het moment van schrijven 1,5% hoger en de beurs van Shanghai wint 0,3%. De Kospi-index plust 1% in Seoel en de beurs van Australië is 1,1% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren ongeveer 0,1% hoger dan de slotstand van gisteren. We verwachten dat de Europese aandelenbeurzen om 9 uur weer iets hoger zullen openen. 

Meer over nieuw inflatiedoel ECB

Vanmiddag om 13.45 uur maakt de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentebesluit bekend. We verwachten geen wijzigingen van de beleidsrente en het opkoopprogramma, maar zijn wel benieuwd naar de toelichting die voorzitter Christine Lagarde om 14.30 uur zal geven. Daarin zal ze naar verwachting meer vertellen over de 'nieuwe' inflatiedoelstelling van de ECB. Wij zijn vooral benieuwd hoe ze denkt die 2% te gaan halen in de toekomst. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan verder onder andere cijfers over de Nederlandse huizenprijzen. Deze zijn in juni met 1,9% gestegen ten opzichte van mei en met gemiddeld 14,6% in vergelijking met vorig jaar. Hier is dus nog weinig sprake van afkoeling. Verder krijgen we de consumentenvertrouwensindex uit Nederland en werkloosheidcijfers. Uit Frankrijk krijgen we vertrouwenscijfers en uit de VS krijgen we de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de Chicago Fed National activity-index, de index van leidende indicatoren en cijfers over de verkopen van bestaande woningen. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere ABB, Unilever, Danaher, Dow Inc., Biogen, Freeport-McMoran, Nucor, AT&T, Roche, Aalberts, Union Pacific, Valeo, Intel en Twitter.     Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon    

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 22 juli 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 22 juli 2021, 8.17 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.