Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Unilever Unilever - Terugdraaien van verhoogde winstmargeverwachting voor 2021 valt slecht

donderdag 22 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B10RZP78 EUR 20.5 3.34 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Terugdraaien van verhoogde winstmargeverwachting voor 2021 valt slecht

Nieuwe coronabeperkingen raakten India, maar minder hevig dan vorig jaar. In China zette de opwaartse trend door, hoewel het groeitempo van voor de coronacrisis nog niet is bereikt. De Noord-Amerikaanse en Europese markt krompen in het tweede kwartaal, maar met een moeilijke vergelijkingsbasis. Vorig jaar profiteerde Unilever in het tweede kwartaal juist van de coronacrisis. De markten in Latijns-Amerika groeien, "maar onder moeilijke omstandigheden". In Zuidoost-Azië blijven de omstandigheden ook lastig en in Indonesië zijn grote delen van het land weer op slot gegaan na een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Het is op het moment dus lastig voor Unilever om harder te groeien dan verwacht, omdat het aandeel van de omzet in de opkomende markten meer dan 60% is. Unilever heeft last van de beperkende maatregelen in veel van deze gebieden. De omzet in de westerse wereld was in de tweede helft van vorig jaar dermate goed, dat het moeilijk zal zijn om die te verslaan. Daarnaast heeft het concern te maken met de snelst stijgende grondstoffenprijzen sinds 2008. Het zou netjes zijn als de winstmarge dan gelijk zou blijven aan die van vorig jaar in deze woelige tijden. De koersdaling van 4% op de dag van de cijferpresentatie laat zien dat niet iedereen daarin gelooft.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als bijvoorbeeld Dove. Het concern behaalde over 2020 €50,7 mld omzet.

Terugdraaien van verhoogde winstmargeverwachting voor 2021 valt slecht

Unilever heeft in het tweede kwartaal van 2021 een onderliggende groei geboekt die boven de consensusverwachting van analisten uitviel. Unilever zag de omzet stijgen van €13,3 mld naar €13,5 mld. Onderliggend betekende dit een omzetgroei van 5%. De analistenverwachting lag hier op €13,4 mld, oftewel een onderliggende groei van 4,8%. Van die groei was 3,3% te danken aan hogere volumes en de rest aan prijsverhogingen. De tak Beauty & Personal Care behaalde het afgelopen kwartaal een onderliggende groei van 4,2%. Home Care was goed voor 3,2% en Food & Refreshment voor 6,8%. Unilever verdiende onderliggend in de eerste helft van het jaar €3,4 mld. Operationeel kwam de winst uit op €4,4 mld, wat een marge opleverde van 18,8%, een afname van 1 procentpunt. Analisten rekenden op een marge van 18,6%. Unilever schrijft de daling toe aan investeringen in diens merken en hogere grondstoffenprijzen. Voor de eerste helft van 2021 werd door analisten een operationele winst voorzien van €4,78 mld en een nettowinst van €3,5 mld. Unilever zag de onlineverkopen met 50% groeien. Inmiddels zijn deze verkopen goed voor 11% van de totale omzet. Topman Alan Jope is ervan overtuigd dat Unilever dit jaar een onderliggende omzetgroei zal realiseren die "ruim" binnen de eigen doelstelling van 3 tot 5% valt, "ondanks een moeilijkere vergelijkingsbasis in de tweede helft". Verder denkt Jope dat de onderliggende operationele marge dit jaar grofweg vlak zal blijven, na een daling in de eerste zes maanden. Bij de update over het eerste kwartaal rekende Unilever nog op een "kleine stijging" van de marge in 2021. Voor het hele jaar wordt de onderliggende groei door de analisten ingeschat op 4,1%.

Waardering

De waardering van Unilever is op het moment dan 19 keer de winst over het lopende jaar laag te noemen. De identieke omzetgroeicijfers zijn de laatste kwartalen tegenvallend en eigenlijk hoort daar dan ook een lagere waardering bij. De concurrenten die de afgelopen kwartalen betere prestaties konden laten zien hebben en hebben een flink hogere waardering. Het concern heeft door de daling van de koers wel een redelijk hoog dividendrendement gekregen, iets hoger dan 3,6%.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 60% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.
  • Unilever heeft een gezonde balans en sterke vrije kasstroom.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en sales promotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • De groep is gevoelig voor wisselkoersschommelingen in de opkomende markten, in het eerste kwartaal van 2021 drukte dit de omzet met 8%.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 46,2 op Unilever 10,8 4,35 4,37 -22,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 40,3 op Unilever 4,8 9,82 9,84 -11,04 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 51,98 op Unilever 9,7 4,88 0,00 +32,61 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 56,11 op Unilever 5,2 9,02 9,04 +15,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.