Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ASML Holding ASML Holding - Sterk cyclisch herstel zet volle kracht door

donderdag 22 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 45.8 0.58 Ja Informatie Technologie

Sterk cyclisch herstel zet volle kracht door

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn nog steeds redenen voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering zoals altijd fors en zijn de eindmarkten cyclisch. Nieuwe technologie (EUV) heeft het afgelopen jaar de cyclische neergang echter grotendeels gecompenseerd. Het cyclische herstel is in volle gang begonnen en in combinatie met nieuwe technologie ziet de toekomst er heel goed uit.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van ruim 90% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt redelijk op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten. In 2020 werd op een omzet van €14 mld een nettowinst behaald van €3,6 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 90%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (extreme ultraviolet lithography, oftewel EUV) de beloftes blijft waarmaken, kan het marktaandeel geleidelijk nog verder omhoog, richting de 100%.

Resultaten ongeveer als verwacht. Omzetverwachting 2021 verder omhoog; nieuwe orders stijgen naar recordniveau

Zowel de omzet (+21%) als de winst per aandeel (wpa, +41%) zijn in het tweede kwartaal sterk gegroeid. De omzet viel wat lager uit dan waar analisten van uitgingen, door een verschuiving van €300 mln omzet naar het derde kwartaal. De marges bleven desondanks uitstekend op peil. Er werden in het tweede kwartaal 9 EUV-systemen in de omzet meegenomen. Na een stijging van 44% in het eerste kwartaal, lieten de service-inkomsten in het tweede kwartaal een meer normale groei van 20% zien ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De brutomarge was 50,9% (53,9% in het eerste kwartaal), waar 49,5% werd verwacht. Er waren boekingen ter waarde van €8,3 mld in het tweede kwartaal; een record en ruim 70% hoger dan in de al zeer sterke voorgaande kwartalen. Mede door bovengenoemde omzetverschuiving is de afgegeven omzetverwachting voor het derde kwartaal €5,2-5,4 mld (consensusverwachting: €4,7 mld) en een brutomarge van ongeveer 51,5% (consensus: 51,5%). ASML geeft nu aan voor 2021 ongeveer 35% omzetgroei te verwachten. Dat was vorig kwartaal nog een indicatie van ongeveer 30%. De consensusverwachting ging voor de publicatie van de resultaten uit van 29% omzetgroei. De brutomarge-indicatie (51-52%) is licht lager dan verwacht. Op basis van de sterke vraag zal ASML de productiecapaciteit voor EUV-systemen in 2022 uitbreiden naar 55 systemen (was 50 systemen). De sterke cashflow geeft het bedrijf bovendien ruimte om een nieuw aandelen-inkoopprogramma op te zetten. Er zal nu voor €9 mld (4% van de marktwaarde) worden ingekocht t/m 2023, er is nog €2 mld over van het vorige programma.

Waardering bovengemiddeld, groeipotentie ook

Het is uiteraard heel positief dat ASML zo’n duidelijk herstel ziet, de geplande investeringsgroei van TSMC en vrijwel alle andere halfgeleiderproducenten geeft daar al enige tijd duidelijke aanknopingspunten voor. ASML is en blijft een sectorwinnaar met een superieure marktpositie. De positieve lange-termijnvooruitzichten blijven dan ook intact en worden voor de kortere termijn verder onderbouwd met deze resultaten en vooruitzichten. De introductie van EUV op commerciële schaal is in volle gang, waardoor de marktpositie alleen maar sterker wordt, want er is geen enkel alternatief. De waardering is, als altijd, bovengemiddeld: ruim 47 keer de verwachte winst over 2021 en 0,5% dividendrendement. De winstgroeiverwachting is bovengemiddeld met 20-25% per jaar in de komende jaren, en met name hele sterke (herstel)groei in 2021. Die groei zal dus opnieuw hoger uitpakken dan eerder al werd verwacht.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt.
  • ASML is het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten. In theorie vormt dit een relatief groot afbreukrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers. Dit kan ook beperkingen opleveren in de vorm van een mogelijk exportverbod naar China voor de allernieuwste technologie.
  • De onderneming is deels afhankelijk van de vraag van de cyclische sector van chipproducenten, waardoor forse winstschommelingen kunnen optreden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 586,68 op ASML 10,5 5,47 6,07 -5,10 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 520,96 op ASML 5,1 12,04 12,64 -2,37 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 704,91 op ASML 9,1 6,39 6,99 +1,98 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 704,91 op ASML 9,1 6,39 6,99 +1,98 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen