Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen China: meer grip op beursgenoteerde onderwijsbedrijven

maandag 26 juli 2021

Meevallende bedrijfscijfers en een bevestiging van de Europese Centrale Bank dat zij doorgaat met stimuleren, vormden de basis voor de positieve beursweek voor aandelen. De Stoxx Europe 600-index klom vrijdag 1,1%. Nagenoeg alle sectoren deden mee, alleen energie- en vastgoedaandelen bleven achter. De week werd zodoende afgesloten met een plus van 1,5% op een nieuw ‘all-time high’. 

Europese bedrijven melden tekorten en vertragingen…

De negatieve stemming bij de start van de week, als gevolg van de zorgen over de sterke stijging van de aantallen coronabesmettingen, werd hiermee ruimschoots weggepoetst. De koersstijgingen kregen steun van meevallende inkoopmanagersindices in de eurozone, voornamelijk die voor de dienstensector. Wel waarschuwen bedrijven voor tekorten aan grondstoffen, vertragingen in de toeleveringsketen en stijgende kosten. Maar de kwartaalcijfers van bedrijven geven steun de markt. 

… maar boeken gemiddeld 43% winststijging

In Europa heeft inmiddels ruim een kwart van de ondernemingen hun cijfers gerapporteerd. Bijna 60% daarvan kon meevallende winstcijfers tonen, waarbij de winsten gemiddeld 17,5% boven de analistenverwachtingen uitkwamen. De winsten stegen gemiddeld met bijna 43%. Ook bij omzetten verrasten bedrijven positief: de gemiddelde omzetstijging van 15% was zo’n drie procentpunt hoger dan analisten hadden ingeschat.

Intel (-5%) stelt teleur, Twitter en Snap (+24%) niet

Ook in de VS werd een nieuw record voor aandelen neergezet. De S&P 500-index sloot vrijdag 1% hoger, voornamelijk door sterke bedrijfsresultaten in de technologiesector. Zo presenteerden Twitter en Snap (populair onder jongeren) donderdagavond meevallende cijfers, waarna het laatstgenoemde aandeel bijna 25% omhoogschoot. Tegenvallende vooruitzichten en zorgen over de winstmarges zetten Intel daarentegen ruim 5% lager. De weekstijging van de S&P 500 kwam uit op 2%, de sterkste stijging in een maand. De Nasdaq 100-index, de index met de honderd grootste niet-financiële aandelen uit de brede Nasdaq-index, steeg vrijdag 1,2% en de Dow Jones Industrial Average pluste 0,7%. Ook deze beide indices sloten op nieuwe records. 

Kwartaalcijfers verrassen in VS vaker positief dan in Europa

In de VS heeft nu bijna een kwart van de bedrijven uit de S&P 500-indexzijn kwartaalcijfers gerapporteerd. De positieve verrassingen waren er groter dan bij ons in Europa. Bijna 90% van de ondernemingen rapporteerde boven verwachting, waarbij de winsten gemiddeld bijna 20% hoger uitkwamen dan gedacht en de gemiddelde winstgroei zelfs 120% bedroeg. De omzetten stegen gemiddeld met 18% en kwamen 4% hoger uit dan verwacht. Vooral financiële instellingen, bedrijven uit de sector duurzame consumentengoederen en technologiebedrijven verrasten positief tot nu toe. Een tegenvallende inkoopmanagersindex van de dienstensector kon de positieve stemming niet deren. Deze inkoopmanagersindex daalde namelijk naar 59,8 (verwacht: 64,5), de laagste stand sinds februari. Bedrijven hebben vooral problemen met het vinden van geschikt personeel en met het aanvullen van de voorraden.

Chinese autoriteiten richten vizier nu op beursgenoteerd onderwijs

De Chinese beurzen corrigeren flink vandaag. Zowel op het Chinese vasteland (ruim -2%) als in Hongkong (ruim -3%). De daling komt door een verkoopgolf bij aandelen van beursgenoteerde onderwijsbedrijven. Die kwam op gang na berichten van de Chinese toezichthouder afgelopen weekend, dat dergelijke bedrijven ‘zijn gekaapt door kapitaal’. Hervormingen moeten ervoor gaan zorgen dat zij geen winst meer (mogen) maken en geen buitenlands kapitaal meer aantrekken. Dat is uiteraard erg slecht nieuws voor de betreffende bedrijven, die gezamenlijk een sector van 100 miljard dollar vormen. Het nieuws versterkt ook weer de zorgen, dat er mogelijke ook hervormingen komen in andere sectoren, waaronder tech-bedrijven, die een sterke groei hebben gekend de afgelopen jaren. Een onberekenbare overheid is een belangrijke negatieve factor voor de aandelenmarkt. Beleggers zullen hun posities in Chinese aandelen goed onder de loep nemen. De rest van de aandelenmarkten in Azië staan ook overwegend in het rood vandaag. Uitzondering is Japan, dat 1% hoger is gesloten na twee dagen vakantie. De Europese markten zullen lager openen op het negatieve nieuws uit China.

Agenda van vandaag

Vandaag staan er weinig economische cijfers op de agenda, alleen de IFO-index (ondernemersvertrouwen) in Duitsland en de verkopen van nieuwe huizen in de VS. Later deze week krijgen we de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, met wellicht meer nieuws van Fed-voorzitter Powell over inflatie. Bedrijfscijfers komen onder meer van Philips, LVMH, Michelin en Tesla. Fijne dag! Nathan    

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 26 juli 2021, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 26 juli 2021, 8.47 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.