Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

maandag 26 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 21.7 2.08 Duurzaam Gezondheidszorg

Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

Ceo Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst, de huishoudelijke tak is verkocht en Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Wel heeft de pandemie een positieve en negatieve invloed op de resultaten van de verschillende divisies.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komt de omzet van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 28%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 43%) en Connected Care (zorg op afstand, 29%). In 2020 behaalde het bedrijf bij een omzet van €19,5 mld een nettowinst van €1,2 mld.

Verdere herstructurering kan leiden tot een sterkere winstmarge de komende jaren

Philips heeft een verwachting afgegeven voor de lange termijn. Het concern verwacht dat het de omzet in de jaren 2021-2025 met jaarlijks 5-6% kan laten stijgen. Ook verwacht het management een verbetering van de winstmarge van tussen de 60 en 80 basispunten. Dit is belangrijk voor de investment case. Door de combinatie van een hoge organische groei en verdere verbetering van de marges kan het concern de komende jaren een sterke winstgroei laten zien.

Resultaten in lijn. Prognose omzetstijging 2021 herhaald maar prognose marge aan onderkant bandbreedte (wel beter dan consensus)

De organische omzet van Koninklijke Philips N.V. (Philips) is in het tweede kwartaal jaar met 8,5% op jaar (joj) gestegen. Daarmee boekte het concern, dat zich tegenwoordig toelegt op gezondheidstechnologie, meer omzet dan analisten gemiddeld vooraf hadden ingeschat. Het aangepaste operationele resultaat lag in lijn met de consensusverwachting van analisten. De omzet van €4,2 mld was 6,4% hoger dan een jaar eerder en ook hoger dan verwacht. De organische omzet van de divisie Connected Care kwam 15,6% lager uit, mede door een terugroepactie van slaapapneu-apparaten. Ook is de vergelijkingsbasis ongunstig doordat er vorig jaar in het tweede kwartaal veel orders binnenkwamen voor beademingsapparatuur in verband met de coronapandemie. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment steeg de organische omzet met 16,2%. In het eerste kwartaal van 2021 was dat nog 9%, en 1% in het vierde kwartaal van 2020: je ziet de resultaten per kwartaal verbeteren. Deze divisie profiteert van een inhaalslag bij de ziekenhuizen, die vorig jaar veel aankopen hebben opgeschort vanwege de voorrang die werd gegeven aan coronapatiënten. De Personal Health-divisie realiseerde een stijging van de organische omzet van 33,4% in het eerste kwartaal 17,3%. Dit was in het vierde kwartaal 4,8%. Het aangepaste operationele tweedekwartaalresultaat van €141 mln is beter dan verwacht en betekent een stijging joj. De aangepaste operationele marge kwam uit op 17%, eveneens beter dan de consensusverwachting. De marge van de divisie Connected Care kwam uit op een tegenvallende 11,3%. Analisten hadden een fors hogere marge verwacht, maar hier speelt dat Philips een voorziening moet boeken van €250 mln voor de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten en andere beademingsapparatuur. Diagnosis & Treatment rapporteerde een marge van 13,2% en dat was minder dan de analisten gemiddeld hadden verwacht. De in het tweede kwartaal ontvangen orders vertonen een daling met 15% op kwartaalbasis maar de vergelijkingsbasis is hier ongunstig doordat er in de divisie Connected Care vorig jaar veel orders binnenkwamen voor beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Ook heeft Philips al eerder gemeld dat het enkele miljoenen van zijn slaapapneu-apparaten heeft moeten terugroepen voor reparatie, omdat het gebruikte geluidsabsorberende schuim niet voldoet. Hiervoor reserveert het concern €500 mln in het eerste en tweede kwartaal. Voor de lange termijn (2021-2025) verwacht Philips een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 5 à 6%. Voor 2021 is de verwachting een omzetgroei van 3-5%, wat in de plaats komt van de eerder gecommuniceerde ‘lage organische-omzetgroei’ met groei in de divisies Diagnosis & Treatment en Personal Health, maar druk op de omzet van Connected Care. Deze prognose werd dit kwartaal herhaald. Verder verwacht het management een verbetering van de gemiddelde winstmarge met 60 tot 80 basispunten. Dit kwartaal zegt Philips dat het verwacht op een verbetering van 60 basispunten uit te komen. Dit is de onderkant van de opgegeven bandbreedte, een gevolg van de terugroepactie van de beademingsapparatuur. Dit is wel beter dan de consensusverwachting. Voor de coronacrisis waren de prognoses van Philips nog: 4-6% voor de organische groei en een verbetering van 100 basispunten voor de marge. Ook meldt het concern dat het een inkoopprogramma van eigen aandelen opstart van €1,5 mld. Dit komt ongeveer overeen met 4% van de uitstaande aandelen.

Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

Philips boekte resultaten in lijn met de verwachtingen. Bij de Diagnosis & Treatment-divisie steeg de organische omzet sterk, wat een forse verbetering is ten opzichte van het eerste en vierde kwartaal. Connected Care staat onder druk door de terugroepactie van de beademingsapparatuur en een moeilijke vergelijkingsbasis. Het ondernemingsbestuur verwacht nu dat de marge aan de onderkant van de eerder genoemde bandbreedte zal uitkomen. De prognose voor de verwachte organische-omzetstijging is wel gehandhaafd. Ondanks de terugroepactie van de slaapapneu-apparatuur denken wij dat de langetermijnperspectieven voor het concern goed zijn. Wel is het moeilijk om in te schatten of Philips nog meer kosten krijgt, die zijn gerelateerd aan de terugroepactie – denk aan rechtszaken. Philips heeft begin dit jaar nog de overname aangekondigd van Biotelemetry voor $2,8 mld. Die overname is inmiddels afgerond. Het belangrijkste product van dit bedrijf is Mobile Cardiac Outpatient Telemetry. Dit is een apparaat waarmee hartritmestoornissen op afstand gemonitord kunnen worden, met sterke groeiverwachtingen in 2021 en 2022. Ook is de huishoudelijke tak verkocht voor €4,4 mld. De hervormingen die ceo Frans van Houten en zijn managementteam de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, zijn volgens ons effectief. Philips is sindsdien beter gepositioneerd, wat ook te zien is aan de verbetering van de marge in de afgelopen jaren. Wel is het jammer dat Philips zo nu en dan te maken heeft met teleurstellende berichten die de resultaten tijdelijk negatief beïnvloeden. De performance dit jaar is tot nu toe dan ook teleurstellend, wat begon met het bericht van de terugroepactie. De performance was daarvoor in lijn met de benchmark maar in de afgelopen twee jaar daaronder. De performance over de afgelopen vijf jaar is hoger dan die van de benchmark. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 22 maal de verwachte winst in 2021 en 19 maal die in 2022. Dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waarin Philips is ingedeeld. Voor boekjaar 2021 staat de consensusverwachting op een winstdaling van 5,1% Voor 2022 wordt een winststijging van 14,6% verwacht.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Vernieuwing van het productenpalet in medische technologie zorgt voor meer terugkerende inkomsten.

Risico's

  • Concurrentie en collectivisering van inkopen zetten prijzen onder druk.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 20,98 op Philips 10,7 2,16 0,00 -15,16 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17,45 op Philips 4,0 5,72 5,73 -9,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 29,61 op Philips 3,4 6,78 6,79 +7,67 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 29,61 op Philips 3,4 6,78 6,79 +7,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen