Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Vodafone Group Vodafone Group - Sterke omzetgroei maar tegenvallende trends abonneebestand

maandag 26 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BH4HKS39 GBp 14.7 6.72 Ja Communicatiediensten

Sterke omzetgroei maar tegenvallende trends abonneebestand

De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn positie als communicatiebedrijf versterkt door naast mobiele telefonie ook internet- en televisienetwerken over te nemen. Het concern heeft nu zo'n 334 miljoen klanten in 21 landen en is daarmee een van de grooste aanbieders van mobile telefonie wereldwijd. Recent heeft Vodafone de portefeuille met zendmasten naar de beurs gebracht waardoor de waarde van deze activa beter zichtbaar is geworden. Ook heeft het concern nu meer kapitaal beschikbaar om te investeren in verdere groei op basis van een gezonde financiële positie. De joint venture tussen O2 (Telefonica) en Virgin Media (Liberty Global) is een minder gunstige ontwikkeling voor Vodafone. Hierdoor ontstaat namelijk een sterke tweede speler op de Britse markt (na BT Group). Vodafone kan dus meer concurrentie verwachten in deze markt. In Italië en Spanje is de concurrentie ook sterk, wat nog al eens tot tegenvallende resulaten leidt. De schaal van Vodafone en het sterke aanbod van gebundelde diensten vormen echter een solide basis om de concurrentie het hoofd te bieden.

Internationale telecomaanbieder

Het Britse Vodafone levert mobiele en vaste telefonie, televisie en internet aan klanten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij een omzet van €43,8 mld boekte het bedrijf in het boekjaar april 2020 tot en met maart 2021 een aangepaste nettowinst van €1,3 mld. De omzet wordt gegenereerd in Duitsland (~24%), het Verenigd Koninkrijk (14%), Italië (12%), Spanje (10%), Afrika (12%), Turkije (4%) en Egypte (3%), rest van Europa (7%) en rest van de wereld (14%).

Sterke omzetgroei maar tegenvallende trends abonneebestand

Vodafone rapporteerde 23 juli de resultaten over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2021/22. De organische omzetgroei kwam uit op 3,3%, een verdere verbetering ten opzichte van de 0,8%, 0,4% en -0,4% in de voorgaande drie kwartalen en hoger dan de consensus van +1,7%. De vergeleken met de analistenverwachtingen meevallende omzetgroei was onder andere te danken aan herstel van de roaminginkomsten, maar ook aan een gunstige vergelijkingsbasis: door de coronapandemie waren de cijfers vorig jaar lager. De roaminginkomsten stegen 56% joj, maar liggen nog altijd 54% onder de niveaus van voor de pandemie. Naar regio’s gekeken, steeg de omzet vooral sterk in de opkomende markten Turkije (19,6%), Egypte (17,6%) en Afrika (7,9%). In Europa, een ontwikkelde markt, zijn de trends uiteraard wat minder sterk met een organische omzetgroei van 1,1%. Maar inmiddels is alleen in Italië (-3,6%) geen sprake van groei. In het voorgaande kwartaal was er nog krimp (-1,1%) in de regio Europa. De groei in de grootste markt, Duitsland (ongeveer 40% van de totale EBITDA), versnelde licht van 1,2% in het voorgaande kwartaal naar 1,4%. Ook in het Verenigd Koninkrijk (VK) was sprake van groei (2,5%) na de krimpe van -0,6% in het voorgaande kwartaal. Een minder gunstige ontwikkeling dit kwartaal was dat het netto aantal mobiele abonnees in Duitsland afnam met 27.000, wat een versnelling is van de krimp ten opzichte van de -20,000 in het voorgaande kwartaal en +57.000 in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Het aantal breedbandklanten in Duitsland steeg met 7000 terwijl in het voorgaande kwartaal nog sprake was van +25.000. In het VK steeg het aantal nieuwe mobiele abonnees met 65.000, wat een lichte vertraging is ten opzichte van de +77.000 in het voorgaande kwartaal. Bij het aantal breedbandklanten in het VK was een zelfde trend zichtbaar: +29.000 tegenover +38,000 in het voorgaande kwartaal. De prognoses van Vodafone voor het hele boekjaar 2021/22 bleven onveranderd. Het telecombedrijf rekent op een EBITDA van €15,0-15,4 mld en een aangepaste vrije kasstroom van €5,2 mld.

Tal van gunstige factoren

Per saldo dus goede omzettrends met sterke groei in Turkije, Egypte en Afrika terwijl de omzetgroei in de Europese markten langzaamaan herstelt. De tegenvallende abonneetrends in Duitsland temperen echter de vooruitzichten voor de komende kwartalen en een deel van de meewind in het eerste kwartaal (herstel roaminginkomsten en uitgestelde projecten) zal waarschijnlijk niet doorzetten in het tweede kwartaal. Er is echter wel een aantal positieve factoren (‘katalysatoren’: mogelijke winstaanjagers) aan te wijzen voor de rest van het boekjaar. We noemen er vier: 1) het herstel bij de zakelijke activiteiten zou moeten versnellen dankzij het EU-herstelfonds van €750 mld, dat naast het klimaat ook veel investeringen kent in digitalisering; 2) verder volumeherstel bij de consumententak doordat daar de marketingactiviteiten weer worden opgeschaald => gericht op herstel van de bezoekersaantallen in de Vodafonewinkels en terug-naar-school-campagnes; 3) het onderbrengen van het Afrikaanse fintechondereel (betalingssysteem) M-Pesa in een apart bedrijfsonderdeel, waardoor Vodafone deze activiteiten makkelijker kan verkopen; en 4) mogelijke overnameactiviteit bij zendmastenonderdeel Vantage en bredere fusie- en overnamemogelijkheden met andere Europese telecomspelers.

Koers-winstverhouding omhoog bij schuldvermindering?

Het aandeel noteert tegen 13,3 maal de door analisten getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. De waardering ligt daarmee onder het gemiddelde van de Europese telecomsector (14,9) en aanzienlijk onder de eigen gemiddelde historische waardering over de afgelopen tien jaar van 20,7. De gestage daling van de koers-winstverhouding (k/w) is waarschijnlijk te wijten aan de relatief hoge schuldhefboom (3,6). Vodafone ziet echter mogelijkheden om de nettoschuld, afgezet tegen de EBITDA, op de middellange termijn terug te brengen naar 2,5 à 3,0. Dit zou kunnen leiden tot verbetering van de koers-winstverhouding en andere ratio’s in de komende jaren. Op basis van de bedrijfswaarde, gedeeld door de getaxeerde EBITDA voor de komende twaalf maanden, noteert het aandeel met 6,0 tegen een korting ten opzichte van de Europese telecomsector (6,5). Deze maatstaf wordt niet vertekend door de kapitaalstructuur en biedt een betere vergelijkingsbasis. Het getaxeerde dividendrendement is met 6,7% wat hoger dan gemiddeld voor de Europese telecomsector (4,7%). We achten de lager dan gemiddelde waardering onterecht, gezien het onderliggende herstel en de genoemde positieve katalysatoren.

Kansen

  • De schaal van Vodafone's netwerk is moeilijk te evenaren en biedt een uitgebreide combinatie van vaste en mobiele diensten.
  • Naast de relatief stabiele activiteiten in Europa, heeft Vodafone exposure naar opkomende markten met sterk groeipotentieel.
  • Ontwikkeling van breedband- en glasvezelcapaciteit voor meer dataverbruik, gecombineerd met kostenbesparingsprojecten.
  • Een sterker dan verwacht herstel van de roaming-inkomsten

Risico's

  • Vodafone is actief in volwassen markten waar de concurrentie over het algemeen stevig is en de groei vrijwel nihil.
  • Stijging van de euro ten opzichte van valuta's in landen waar Vodafone actief is. De Turkse lira is daarbij een goed voorbeeld.
  • Vodafone heeft veel overnames gedaan en is veel samenwerkingsverbanden aangegeaan waardoor een complexe bedrijfsstructuur is ontstaan die relatief moeilijk te managen is.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 51,0 op Vodafone 1,7 0,79 0,81 -2,44 % Koop Sprinter
Sprinter Long 51,0 op Vodafone 1,7 0,79 0,81 -2,44 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.