Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Umicore Umicore - Sterke trends dankzij hogere edelmetaalprijzen en sterke eindmarkten

vrijdag 30 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974320526 EUR 18.3 1.51 Ja Basismaterialen

Sterke trends dankzij hogere edelmetaalprijzen en sterke eindmarkten

De vraag naar batterijmaterialen zal de komende jaren waarschijnlijk versnellen door de toenemende vraag naar elektrische auto's. Umicore's unieke positie als producent van batterijonderdelen en recycler van de benodigde grondstoffen maakt dat het bedrijf hier de komende jaren van kan profiteren. Hogere edelmetaalprijzen en herstel in de automotive sector ondersteunen de resultaten. De katalysatorendivisie profiteert van sterke vraag in de eindmarkten en wint bovendien aan marktaandeel. De waardering is niet bijzonder hoog.

Materialentechnologie en recycling

Het Belgische Umicore bewerkt basismetalen tot hightech-materialen, onder andere voor toepassing in katalysatoren en batterijen in auto's. Het bedrijf is gedeeld leider in de markt voor emissiebeperking voor de auto-industrie. Daarnaast recyclet Umicore 17 verschillende metalen uit industrieel afval en afgedankte elektronica. Op een omzet van €20,7 mld boekte het bedrijf in 2020 een nettowinst van €173 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Recycling (62%), Energy & Surface Technologies (12%) en Catalysis (26%).

Groei in EV stuwt interesse in batterijen

De divisie Energy & Surface Technologies is de drijvende kracht achter de groei van Umicore. Hernieuwde aandacht voor elektrisch rijden en de daarvoor benodigde batterijen en materialen zorgen voor een first-movervoordeel voor het bedrijf. Umicore werkt aan een nieuwe fabriek om Europese autobedrijven van batterijmaterialen te gaan voorzien. Dit vraagt aanzienlijke investeringen en kan op de korte termijn druk zetten op de kasstromen. Op dit moment zijn batterijmakers in China de grootste afnemers van de materialen van Umicore. De concurrentie op deze markt neemt echter toe en het is niet makkelijk om de marges op peil te houden. Het recyclen van EV (electric vehicle)-batterijen zal volgen op de groei in elektrische auto's. Dit is een ingewikkeld proces en er zijn nog weinig standaarden voor. Als pionier kan Umicore zijn stempel drukken op deze ontwikkelingen. Bovendien vereisen strengere milieuregels dat steeds meer industrieel afval gerecycled wordt, dus ook hier wordt aanzienlijke volumegroei verwacht.

Beter dan verwachte resultaten dankzij hogere edelmetaalprijzen en sterke eindmarkten. Prognoses FY?21 iets omhoog. Nieuwe topman per 1 oktober

Umicore rapporteerde 30 juli zeer sterker resultaten over de eerste helft van 2021. De terugkerende EBIT steeg 157% joj naar €625 mln en lag 19% boven de consensus. Het beter dan verwachte resultaat werd breed gedragen door de verschillende divisies. De divisie Recycling profiteert nog steeds van hogere edelmetaalprijzen. De EBIT steeg hier met 57% jaar op jaar (joj) naar een recordniveau van €371 mln (10% boven de consensusverwachting van analisten). Bij de divisie met katalysatoren Catalysis steeg de omzet met 59% joj en de EBIT met meer dan 800% joj naar €204mln (29% boven de consensus). Deze divisie presteerde duidelijk beter dan de markt en heeft aan marktaandeel gewonnen. De divisie met batterijmaterialen Energy & Surface Technologies presteerde zeer sterk met een EBIT-stijging van 44% joj en lag met €78 mln zo’n 29% boven de consensus. Dit was te danken hogere volumes en een sterk herstel bij kobaltgerelateerde activiteiten. Umicore verwacht dat deze trends niet zullen doorzetten in het tweede halfjaar en dat de EBIT van deze divisie over heel 2021 slechts licht de marktverwachting (analistenconsensus) zal overtreffen. De nieuwe productiefaciliteit in Polen zou eind 2021 moeten starten met de eerste commerciële productie. De divisie met batterijmaterialen moet de nieuwe groeimotor worden van het concern, maar is vrij kapitaalintensief en de concurrentie op de markt voor kathodes is groot, vooral vanuit China. Bovendien neemt de populariteit van lithium-ijzerfosfaatbatterijen toe, terwijl Umicore zich concentreert op lithium-nikkel-mangaan-kobaltbatterijen. De vrije kasstroom steeg sterk naar €656 mln (van €108 mln in het eerste halfjaar van 2020). Daarnaast daalde de nettoschuld met 26% joj naar €1040 mln. De nettoschuld, afgezet tegen de EBITDA, ligt op een gezond niveau van 0,87. De EBIT-prognose voor heel 2021 werd verhoogd van ‘tegen de €1 mld’ naar ‘meer dan €1 mld’. De consensus lag op €980 mln. De nieuwe prognose impliceert dus een hoger dan verwachte EBIT, maar wel een EBIT die onder die van de eerste helft (€625 mln) ligt. De nieuwe ceo Mathias Miedreich start per 1 oktober en zal de huidige ceo Marc Grynsberg vervangen. Miedreich heeft ervaring binnen de autosector en bekleedt een bestuursfunctie bij Faurecia, een top 10-toeleverancier voor de automotive sector, gericht op duurzame technologieën. Dit lijkt een goede kandidaat om een impuls te geven aan de divisie Energy & Surface Technologies.

Waardering niet bijzonder hoog

Over de hele linie sterke resultaten, dankzij hogere edelmetaalprijzen en beter dan verwachte trends bij de groeidivisie Surface & Technologies. De divisie met katalysatoren presteerde duidelijk beter dan de markt en wint aan marktaandeel. Het aandeel Umicore noteert tegen 20,9 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, in lijn met het eigen gemiddelde over de afgelopen 10 jaar (20,7) en boven het gemiddelde (19,0) van de chemiesector. De risico-rendementsverhouding is volgens ons momenteel in balans. Hoewel Umicore’s sterke en groeiende positie in batterijtechnologie in de toekomst voor bovengemiddelde winstgroei kan zorgen, neemt de concurrentie in de markt voor kathoden ook snel toe. De recyclingdivisie profiteert van hogere edelmetaalprijzen, maar deze zijn wat minder terugkerend van aard en sterk afhankelijk van prijsschommelingen van de metalen. Daarnaast bestaat het risico dat Chinese producenten van kathodematerialen zich in toenemende mate op de internationale markt zullen begeven. Umicore heeft hier wel nog steeds een kwaliteitsvoorsprong.

Kansen

  • Sneller dan verwachte groei in elektrisch autorijden
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot of materiaalbehandeling
  • Aanhoudende prijsstijgingen van edelmetalen
  • Sneller dan verwachte afronding van de nieuwe fabriek
  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de materialen die Umicore recyclet

Risico's

  • Daling van de prijzen voor edel-, basis- en specialistische metalen
  • Lager dan verwachte groei van de auto-industrie
  • Toenemende concurrentie op de markt voor batterijmaterialen
  • Aanhoudende lockdowns waardoor productie en vraag verder onder druk komen te staan

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 29,7 op Umicore 7,0 4,63 0,00 +24,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 29,7 op Umicore 7,0 4,63 0,00 +24,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen