Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: RELX RELX - Korting ten opzichte van Amerikaanse concurrenten 30%

dinsdag 3 augustus 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B2B0DG97 EUR 25.3 2.18 Ja Industriegoederen

Korting ten opzichte van Amerikaanse concurrenten 30%

De digitalisering van de content heeft RELX geen windeieren gelegd. Het concern heeft daardoor een constante kasstroom, omzet en winst gekregen. Ook wordt RELX een steeds dominantere speler als dataleverancier en het aanbieden van analysetools. Dit ondersteunt de stabiele kasstroom bij de drie grootste divisies. Het coronavirus zorgt bij de kleinste divisie, dat evenementen organiseert, echter voor moeilijkheden. Wij denken echter dat dit van tijdelijke aard is, waardoor de lage waardering relatief aantrekkelijk is.

Uitgever en leverancier van data en analysetools met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. In totaal, bestaat RELX uit vier divises. Onder de divisie Scientific, Technical & Medical (38% van de omzet) worden onder andere alle onderzoeken gepubliceerd. De divisie Risk & Business Analytics (34%) focust zich op het leveren van data en risicoanalyses. De divisie Legal (23%) biedt ondersteunende dienstverlening aan onder andere advocaten en opereert in een duopolie markt. Ten slotte, de divisie Exhibitions (5%) organiseert meer dan 500 evenementen per jaar. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (60%) de belangrijkste markt vormt. De rest van de omzet wordt behaald in Europa (19%) en de rest van de wereld (21%). Het concern behaalde over 2020 een omzet van £7,1 mld en een aangepaste nettowinst van £1,2 mld. Data- en service-aanbieders kenmerken zich door het behalen van hoge EBIT-marges. De 5-jaars gemiddelde EBIT-marge van RELX is bijvoorbeeld 25,4%.

Sterke focus op groeien marktaandeel als dataleverancier en aanbieder van analysetools

De afgelopen jaren is RELX flink aan het inspelen op de groeiende vraag naar data en analysetools. Hierbij focust het concern zich met name op het uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening op het gebied van risicoanalyse. Om te groeien en meer expertise in huis te halen, doet RELX regelmatig overnames. Eind 2018 deed RELX zijn grootste overname in 10 jaar tijd door het bedrijf ThreatMetrix over te nemen, een leverancier van fraudeanalyses. In januari 2020 deed RELX opnieuw een relatief grote overname van ID Analytics, wederom een speler in de fraude hoek. Het concern lijkt hierdoor goed gepositioneerd om ook in deze markt een dominante speler te worden.

Sterke resultaten. Jaarprognose omhoog gezien groeiversnelling. Evenementendivisie nog wel zwak

RELX presenteerde op 29 juli sterke resultaten over de eerste jaarhelft. Elk van de drie grootste bedrijfsonderdelen draaide beter dan analisten hadden verwacht. Dat zijn de divisies Scientific, Technical & Medical (STM), Risk & Business Analytics (R&BA) en Legal. Voor de pandemie waren deze samen goed voor 85% van de omzet. De identieke omzet steeg 4% naar £3,4 mld (verwacht: +3%), waarbij STM 4%, R&BA 10% en Legal 3% omzetgroei realiseerden. De aangepaste EBIT steeg 11% naar £1 mld (verwacht: +8%) en de marge steeg 180 basispunten (bp) naar 30,1% (verwacht: 29,8%). De marge steeg bij elk van de drie grootste bedrijfsonderdelen. De aangepaste winst per aandeel steeg 8,1% (verwacht: +0,7%), mede dankzij lagere rentelasten. De vrije kasstroom kwam uit op £252 mln tegenover £37 mln negatief vorig jaar. Er trad geen verandering op in de (aantrekkelijke) trends van de drie grootste bedrijfsonderdelen. Die draaiden zelfs iets beter dan RELX had verwacht. Daarom rekent het management voor 2021 nu op een organische groei van ‘iets boven de historische trend’ in plaats van ‘vergelijkbaar met de historische trend’. De resultaten van de evenementendivisie vielen wel tegen. Er werden slechts 87 evenementen georganiseerd in de eerste jaarhelft, vooral in Japan en China (slechts enkele in de VS en in Europa), en daarvan maar 36% in het tweede kwartaal. Normaal gesproken organiseert RELX meer dan vijfhonderd evenementen per jaar. De evenementendivisie rapporteerde een operationeel verlies van £48 mln tegenover een verlies van £66 mln vorig jaar, terwijl de omzet met 36% daalde (verwacht: -32%). Verder viel op dat het dividend met 5% werd verhoogd (verwacht: +3%), terwijl het aandelen-inkoopprogramma nog steeds niet is hervat en het management dit ook niet meer van plan is in 2021. Maar de dividendverhoging wijst op vertrouwen van het management in de toekomstige winstgevendheid en zien wij als een positief signaal.

Grote korting op de waardering door evenementendivisie lijkt aantrekkelijk

De resultaten van de eerste jaarhelft waren beter dan verwacht. En samen met een verhoging van de jaarprognose was dat voldoende om de aandelenkoers hoger te zetten. Historisch is de organische groei ongeveer 4% per jaar. De managementprognose ligt daar dus iets boven en dat betekent dat de taxaties nog iets omhoog kunnen. De organische groei versnelde bij de divisies STM en Legal, waarbij vooral de versnelling bij STM belangrijk is. Daar spelen namelijk al enige tijd zorgen over een potentiële krimp van de inkomsten, omdat er steeds meer inzendingen komen voor ‘open access’-tijdschriften. Gekeken naar de sterke groei in primair wetenschappelijk onderzoek (zoals onderzoeksresultaten en andere wetenschappelijke bronnen uit de eerste hand), lijkt de versnelling tot boven de historische divisiegroei van 2% redelijk structureel van aard. Maar het resultaat werd ook geholpen door stabiliserende inkomsten op gedrukte media. Voor R&BA (de snelst groeiende divisie) zal de EBIT-stijging in 2021 volgens RELX ongeveer in lijn zijn met de organische omzetgroei. De EBIT (+12%) groeide in de eerste jaarhelft wel harder dan omzet (+10%) dus dat zou wijzen op een vertraging in de tweede jaarhelft. Ook daalde het aantal georganiseerde evenementen. Pluspunt was wel dat het operationele verlies kleiner was dan vorig jaar, terwijl de divisieomzet toch fors daalde. Op basis van de koers-winstverhouding (22,6) blijft RELX zeer aantrekkelijk geprijsd, met een korting van ongeveer 30% ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten, dankzij de problemen bij de evenementendivisie. In onze ogen lijken de drie grootste bedrijfsonderdelen nog steeds ondergewaardeerd, terwijl de groeiverwachtingen ongeveer hetzelfde zijn. Het herstel van de evenementendivisie is nog steeds vrij onzeker, maar de verwachtingen zijn laag en RELX is aan het herstructureren. Een verbetering in bijvoorbeeld de tweede jaarhelft zou daarom wel eens voor een aantrekkelijke herwaardering kunnen zorgen. Het dividendrendement is 2,4% (5-jaars gemiddelde: 2,6% tegenover 1,8% voor de sector) en de vrije-kasstroomopbrengst is 4,3% (5-jaars gemiddelde: 5,7%; sector: 3,5%). Het aandeel heeft in de afgelopen maanden een sterke performance laten zien, waardoor de koers nu op een outperformance staat van 4% ten opzichte van de sector.

Kansen

  • De onzekerheid voor de evenementendivisie als gevolg van het coronavirus, heeft geleid tot een aantrekkelijke korting ten opzichte van directe concurrenten.
  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet dankzij abonnementen en een sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • De uitgever heeft zijn publicaties (de content), met toonaangevende merken in alle bedrijfssegmenten, succesvol gedigitaliseerd. Inmiddels is meer dan 90% van de omzet elektronisch.
  • Geen enkele dataleverancier is hetzelfde: ze bedienen verschillende segmenten (binnen eindmarkten) en verzamelen allemaal eigen data wat zorgt voor aanzienlijke ‘entry barriers’.

Risico's

  • Evenementen kunnen langer dan verwacht niet worden georganiseerd wegens het coronavirus.
  • RELX heeft hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Blootstelling aan valutaschommelingen (Britse pond tegenover euro en Amerikaanse dollar).
  • Een belangrijk risico voor het verdienmodel van de grootste divisie Science, Technical & Medical is dat steeds meer universiteiten en onderzoeksinstellingen kiezen voor vrije publicatie van onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot het opzeggen van contracten met RELX.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19,0 op RELX (Reed Elsevier) 2,7 10,37 0,00 +0,78 % Koop Sprinter
Sprinter Long 19,0 op RELX (Reed Elsevier) 2,7 10,37 0,00 +0,78 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen