Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Randstad Holding Randstad Holding - Randstad blijft marktaandeel veroveren en is nu de grootste uitzendonderneming ter wereld

donderdag 5 augustus 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 15.7 4.69 Ja Industriegoederen

Randstad blijft marktaandeel veroveren en is nu de grootste uitzendonderneming ter wereld

Zoals verwacht, was de impact van de coronacrisis goed te merken bij de uitzenders, waaronder Randstad. Toch weet Randstad de verwachtingen van analisten steeds te overtreffen. De overheidsbeperkingen raken met name de service-sector, maar de productie-sector blijft zeker niet onaangeraakt. De omzettrends waren voor de pandemie al enkele kwartalen zwak, onder andere dankzij de problemen in de auto-industrie. Inmiddels zien de omzettrends er bemoedigend uit. Randstad blijft marktaandeel veroveren, doordat het sneller herstelt dan concurrenten, en is nu de grootste uitzendonderming ter wereld. Maar wij vinden de risico’s niet opwegen tegen de kansen en zijn dan ook niet enthousiast over de uitzendbranche.

Randstad is de grootste uitzendonderneming ter wereld

Randstad is sinds de coronapandemie de grootste uitzendonderneming ter wereld gemeten naar omzet en marktwaarde, met top 3-posities in veel landen. Het concern is actief in 40 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS. De onderneming heeft vier divisies. Staffing (49% van de omzet) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (23%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (24%) is een dienst gericht op werk op locatie met name in de fabricage en logistieke sectoren. En ten slotte biedt Global Businesses (4%) ondersteunende services aan zoals hulp bij het opstellen van vacatureteksten en CV's. De geografische omzetspreiding wijd verspreid, maar de belangrijkste drie regio's zijn: Noord-Amerika 19,9%, Frankrijk 14,7% en Nederland 13,6%. In 2020 behaalde Randstad een aangepaste nettowinst van €180 mln bij een omzet van €20,7 mld.

Fiscale steun en hoge economische groei drukken werkloosheidpercentages

Stonden de werkloosheidpercentages in Amerika en verschillende Europese landen voor de pandemie nog op historisch lage niveaus, in 2020 is daar een einde aangekomen. Toch is de werkloosheid tijdens de pandemie niet zo hoog opgelopen als eerder werd gedacht. Dit komt doordat overheden met grote fiscale steunpakketten en regelingen zijn gekomen die de werkloosheid kunstmatig laag houden. Deze fiscale steun is echter niet oneindig, al hebben sommige landen inmiddels de steun verlengd, waarvan Duitsland zelfs tot het einde van 2021. De belangrijkste drijfveer voor de uitzendbranche is economische groei, want dat leidt immers tot banengroei. De economische vooruitzichten voor dit jaar zijn zeer fors, na een historische krimp in 2020. Dit heeft geleid tot een sterk herstel van de organische groei bij de uitzenders in de afgelopen kwartalen. Maar het lijkt erop dat het tempo van het herstel nu kan gaan vertragen.

Solide resultaten, maar operationele kosten veel hoger dan verwacht

Randstad presenteerde 27 juli zijn resultaten over het tweede kwartaal. Deze waren opnieuw beter dan verwacht, maar de operationele kosten stegen 8% op kwartaalbasis. Dat was fors hoger dan de eerdere eigen verwachting van Randstad en dit werd slecht ontvangen op de beurs. De omzet steeg maar liefst 38% organisch naar €6 mld (verwacht: +33%; vorig kwartaal: +6,4%) maar de vergelijkingsbasis was ook zeer gunstig door het zwakke tweede kwartaal in 2020. Desondanks viel op dat de omzet dit kwartaal 3% hoger lag dan in het zelfde kwartaal in 2019. In het eerste kwartaal was er nog 1% omzetdaling tegenover het zelfde kwartaal in 2019. De omzetgroei tegenover het zelfde kwartaal in 2020 was in de drie belangrijkste regio’s (qua inkomsten): Noord-Amerika +21% (eerste kwartaal 2021: +5%), Frankrijk +63% (eerste kwartaal 2021: +4%) en Nederland +37% (eerste kwartaal 2021: +9%). De brutomarge steeg 80 basispunten (bp) naar 19,5% (verwacht: 19,4%, vorig kwartaal: 19,2%). De identieke EBITA kwam uit op €260 mln tegenover €67 mln vorig jaar (verwacht: €244 mln) en de marge steeg 280 bp naar 4,3% (verwacht: 4,2%). Onder de streep verdrievoudigde de aangepaste winst per aandeel en dat is meer dan waar analisten op hadden gerekend. Voor het lopende kwartaal rekent Randstad op een vlakke margeontwikkeling, ondanks verder oplopende kosten. Door de kracht van het herstel gaan de operationele kosten (nog) verder omhoog, in verband met investeringen in de groei. Overigens ligt de omzet in juli ook boven het niveau van 2019, met het economische herstel als grote drijfveer.

Hoog dividendrendement en vrije kasstroomopbrengst

Zowel de organische omzetgroei als de operationele marges waren beter dan verwacht. Uit de vorige update bleek dat de omzetten in april tegen, maar dus onder, het niveau van 2019 lagen. Uiteindelijk is de kwartaalomzet 3% boven het niveau van 2019 uitgekomen. Dit wijst op een aanhoudend sterk herstel, ook in juli. De hogere omzet ten opzichte van 2019 werd afgelopen kwartaal vooral gedreven door enkele Europese landen waaronder Nederland, Italië en Duitsland, terwijl de groei in Noord-Amerika (die eerder juist vooropliep) afvlakte. Samen met de tegenvallende operationele kosten schrikt dat beleggers wellicht wat af. De kosten stijgen in het derde kwartaal verder, dus het lijkt erop dat Randstad aantrekkelijke groeikansen ziet, waarschijnlijk in de VS en Frankrijk. Het management zegt namelijk dat Randstad, net als in de afgelopen twee kwartalen, marktaandeel heeft veroverd in beide regio’s. De analistentaxaties voor 2021 gaan waarschijnlijk opnieuw iets omhoog op basis van het sterke herstelmomentum. Wij blijven echter wat terughoudend op het aandeel gezien de stijgende kosten, opgelopen waardering, de dreiging van de deltavariant voor de arbeidsmarkt en de mogelijke vertraging van het herstel in Noord-Amerika. De waardering is de laatste tijd omhoog gekropen naar 14,3 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden en nog altijd ruim onder de historische gemiddelden van de sector en de bredere markt. Het getaxeerde dividendrendement staat op 5,4% (tienjaarsgemiddelde: 4,4%, sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 8,4% (tienjaarsgemiddelde: 8,8%, sector: 3,5%).

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Sterke organische groei door de cyclus heen.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.
  • Randstad herstelt sneller dan concurrenten van de coronapandemie, waardoor de uitzender marktaandeel kan veroveren.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
  • Valutarisico: Noord-Amerika is de belangrijkste markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden. Per 1 januari 2020 is bijvoorbeeld de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht waardoor tijdelijke contracten in Nederland duurder kunnen worden.
  • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 51,86 op Randstad 11,7 4,83 0,00 +25,45 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 44,4 op Randstad 4,5 12,29 12,54 +8,57 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 66,69 op Randstad 5,5 10,34 0,00 -9,65 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 66,69 op Randstad 5,5 10,34 0,00 -9,65 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.