Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Activiteiten makkelijker schaalbaar

vrijdag 6 augustus 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 28.9 1.5 Duurzaam Industriegoederen

Activiteiten makkelijker schaalbaar

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiële markt ook gegroeid. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. De activiteiten van het concern zijn onderverdeeld in vier divisies: Tax & Accounting (31% omzet), Health (26%), Governance, Risk & Compliance (23%) en Legal & Regulatory (20%). Wat betreft regio's, is Noord-Amerika (61%) het meest belangrijk, gevolgd door Europa (31%) en Asia Pacific (8%). Het concern behaalde in 2020 een omzet van €4,6 mld en een aangepaste nettowinst van €728 mln.

Defensievere aandelen op dit moment minder gevraagd dan cyclische, maar dit is nog niet terug te zien in de performance

Het probleem voor defensievere spelers zoals Wolters Kluwer is, dat beleggers op dit moment meer op zoek zijn naar aandelen die kunnen profiteren van cyclisch herstel. Het verdienmodel van Wolters Kluwer is grotendeels gebaseerd op contracten. Die zorgen voor het hoge terugkerende omzetaandeel van 80%. Dit is prettig tijdens een recessie, maar remt ook de groei tijdens de expansiefase. Daarnaast spelen de waardering en de hogere kapitaalmarktrentes een rol. Dit geldt in vergelijkbare mate voor concurrent Relx, al kan die wel profiteren van cyclisch herstel in de evenementendivisie en is de waardering aantrekkelijker. Het aandeel doet het wat betreft performance dit jaar tot nu toe echter opvallend goed, in tegenstelling tot wat wij hadden verwacht (mede dankzij de gedaalde rente).

Sterke resultaten, gedragen door alle divisies. Jaarprognose omhoog, maar grofweg in lijn met analistenverwachting

Wolters Kluwer presenteerde op 4 augustus sterke resultaten over de eerste jaarhelft. De organische omzet steeg met 5% naar €2,3 mld (verwacht: +3%; vorig kwartaal: +4%). De organische omzet was bij alle vier divisies beter dan verwacht en groeide 6% bij Tax & Accounting (TA; 31% van de omzet; vorig kwartaal: +3%), 8% bij Health (26% omzet; vorig kwartaal: idem), 2% bij Governance, Risk & Compliance (GRC; 23% omzet; vorig kwartaal: +3%) en 4% bij Legal & Regulatory (LR; 20% omzet; vorig kwartaal: -2%). De aangepaste operationele winst steeg met 13% naar €613 mln (verwacht: €589 mln) en de marge met 170 basispunten (bp) naar 26,9% (hoger dan verwacht). De operationele marge groeide ook bij alle vier divisies, behalve bij GRC. Daar ontwikkelde de marge zich vlak en dat viel dan ook als enige tegen bij de analistenverwachting. Desalniettemin zijn de divisiemarges hoger dan 31%, behalve bij LR (12,5%) maar dat is normaal in die markt. De aangepaste winst per aandeel (wpa) steeg met 19% en dat was 4% beter dan waar analisten op rekenden. Drijfveren van de resultaten: een sterke organische groei, een sterk herstel van de niet-terugkerende omzet (zowel de printinkomsten als het ondersteunen van transacties) en kostenbesparingen. Dit leidt uiteindelijk tot een sterke vrije kasstroom van €476 mln (vorig jaar: €336 mln), waardoor het dividend grofweg in lijn met de analistenverwachting met 15% werd verhoogd. Ook is zo’n 60% van het aandelen-inkoopprogramma van €350 mln gebruikt. Wolters Kluwer heeft op basis van de sterke eerste jaarhelft besloten de jaarprognose wat op te schroeven. Het rekent nu op een aangepaste operationele marge van 25% (was 24,5%-25%; consensus: 24,9%; in 2020: 24,4%), een aangepaste wpa-groei van zo’n 8-9% (was ongeveer 5%; consensus: 2,6%) en een vrije kasstroom van €925-975 mln (was €875-925 mln; consensus: €931 mln; in 2020: €907 mln).

Korting tegenover Amerikaanse concurrenten nog steeds groot

Het concern blijft niet alleen de analistenverwachtingen, maar ook moeilijke vergelijkingen overtreffen. De organische omzet was bij alle vier divisies beter dan verwacht en versnelde bovendien kwartaal op kwartaal. Onderliggend liet alleen GRC een kleine vertraging zien, maar dat was alsnog sterk omdat Wolters Kluwer vorig jaar in dezelfde periode steun kreeg van de Amerikaanse overheid. Health liet overigens een vlakke ontwikkeling zien op een hoog niveau (+8%), terwijl LR voor het eerst in enkele kwartalen weer groeide (+4%). Wolters Kluwer verhoogt de jaarprognose, maar daar rekenden analisten al op: alleen de wpa-prognose ligt iets boven de huidige consensusverwachting. De taxaties kunnen iets omhoog, maar het zal niet veel zijn (maximaal 3%). Desondanks werd de update niet met gejuich ontvangen op de beurs. Mogelijke oorzaken: (1) de verhoogde jaarprognose is grofweg in lijn met de analistenverwachting. (2) De uitzonderlijk sterke performance sinds mei, waardoor het aandeel year-to-date op een outperformance staat van ruim 20% ten opzichte van de sector. (3) De relatief grote bijdrage van de niet-terugkerende omzet. De vraag is dus hoe houdbaar de huidige groeitrend is en dit leidt daarom mogelijk tot wat winstnemingen. Wij blijven echter positief op het aandeel. Zaken om rekening mee te houden zijn: (1) als rentes stijgen, zoals wij verwachten, kan het aandeel best eens wat achterblijven in de tweede jaarhelft. (2) Negatieve valuta-effecten (depreciatie van de Amerikaanse dollar) blijven van invloed op de resultaten van Wolters Kluwer (>60% omzet komt uit Noord-Amerika). Het aandeel noteert tegen 29 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Dat komt neer op een forse premie van 20% ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de sector industriegoederen. De korting ten opzichte van Amerikaanse branchegenoten is met 20% echter aantrekkelijk. Het getaxeerde dividendrendement is 1,5% (5-jaars gemiddelde: 1,9%; sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 4,3% (5-jaars gemiddelde 5,5%; sector: 3,5%).

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare online informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 80,7 op Wolters Kluwer 7,5 12,35 0,00 +11,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 75,33 op Wolters Kluwer 5,2 17,72 0,00 +7,63 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 106,55 op Wolters Kluwer 6,8 13,63 0,00 -8,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 106,55 op Wolters Kluwer 6,8 13,63 0,00 -8,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.