Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Rente loopt op na sterk arbeidsmarktrapport VS

maandag 9 augustus 2021

Nadat de 10-jaarsrente in de VS al enkele dagen weer voorzichtig de stijgende lijn oppakte, volgde de Duitse 10-jaarsrente afgelopen vrijdagmiddag ook. Aanleiding was het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van juli: meer nieuwe banen dan verwacht (943.000 t.o.v. 870.000), de werkloosheid is gedaald naar 5,4% (5,7% verwacht), de participatiegraad steeg volgens verwachting naar 61,7% en de uurlonen stegen 0,4% op maandbasis en 4% op jaarbasis (één tiende hoger dan verwacht). Meer mensen aan het werk tegen hogere lonen, betekent dat de vooruitzichten voor de inkomens van huishoudens zeer positief zijn. Dit zou de bestedingen ook positief moeten beïnvloeden.

Moeite om personeel te vinden

We zijn echter nog niet terug op het niveau van februari 2020, voor de pandemie begon, en er is dus nog even te gaan voordat de arbeidsmarkt volledig is hersteld. Dat we daar nog niet zijn, komt echter niet doordat er niet voldoende vraag is naar arbeid, maar doordat er te weinig aanbod is. Het gevolg hiervan is dat bedrijven bereid zijn meer salaris te bieden om personeel aan te trekken en te behouden. Er is dus opwaartse druk op de lonen. Zo hebben bijvoorbeeld Amazon.com en McDonald’s de salarissen verhoogd en zelfs tekenbonussen aangeboden.

Gaat de Fed al eerder ’taperen’?

Komende woensdag komen de consumentenprijscijfers van juli uit in de VS. De stijgende lonen kunnen betekenen dat de inflatie langer hoog blijft. Daarmee stijgt het risico van het vroeger dan verwacht afbouwen (‘tapering’) van het obligatie-opkoopprogramma door de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’), met mogelijk een aankondiging hierover voor het einde van het jaar. Wellicht dat hierover meer duidelijkheid komt tijdens de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole aan het einde van deze maand.

Wij verwachten oplopende rentes

De meevallende arbeidsmarktcijfers sterken ons in onze verwachting van een oplopende rente. Hoewel een oplopende rente uiteraard niet positief is voor het absolute rendement van (staats)obligaties, is het relatief gezien wel positief voor onze positionering: een kortere duratie dan de benchmark (gemiddeld kortere resterende looptijd van de obligaties, waardoor de portefeuille minder kwetsbaar is voor een rentestijging) en een onderwogen positie in (euro)staatsobligaties. Afgelopen vrijdag liep de 10-jaarsrente in de VS op naar 1,297%, de Duitse 10-jaarsrente steeg naar -0,456%.

Bankaandelen in trek in Europa

Het arbeidsmarktrapport was 's middags het sein voor de Europese aandelenmarkten om de weg omhoog te hervinden. Uiteindelijk werd toch weer wat gas teruggenomen en sloot de Stoxx Europe 600-index onveranderd. Wel werd de grootste weekwinst in vijf maanden neergezet: +1,8%. Banken en verzekeraars waren de grootste stijgers. Enerzijds uiteraard ondersteund door de hogere rentes, maar ook verbeterende vooruitzichten en een nieuw aandelen-inkoopprogramma van Allianz zorgden voor een positieve stemming in de sector. Allianz wist 2,5% aan de koers toe te voegen. Een welkome winst, na de aankondiging van een justitieel onderzoek in de VS naar de verliezen van hedgefondsen van Allianz vorig jaar en de koersdaling als gevolg daarvan vorige week.

Infrastructuurplan VS stap dichterbij

In de VS zette de S&P 500-index weer een nieuw record neer, het 44ste dit jaar. De index sloot 0,2% hoger, aangevoerd door economisch relatief gevoelige (‘cyclische’) industrieën als financiële waarden, basismaterialen en energie. Ook de Dow Jones-index kwam tot een nieuw record na een stijging van 0,4%. De Nasdaq had echter last van de oplopende rente en daalde 0,4%. Veel technologiebedrijven zijn vooral afhankelijk van toekomstige kasstromen en een hogere rente is dan niet gunstig. De Amerikaanse Senaat vergaderde afgelopen weekend over een infrastructuurplan van $550 miljard van president Biden, één van zijn belangrijkste economische agendapunten. Een paar procedurele hordes om de wet ingevoerd te krijgen werden genomen, met mogelijk een stemming vandaag.

Prijzen edelmetalen onder druk

In Azië noteren de aandelenmarkten vanochtend overwegend hoger. De Japanse beurs is gesloten en de beurs in Zuid-Korea schommelt rond het slot van vrijdag, maar verder nagenoeg overal groen gekleurde cijfers. Het sentiment rond technologieaandelen in China blijft onzeker. Chipfabrikanten staan onder druk nadat een tv-station afgelopen vrijdag aankondigde dat toezichthouders speculatie met betrekking tot het tekort aan chips niet zullen tolereren. Verder vallen de prijsdalingen van edelmetalen vanmorgen op. Goud tikte even het laagste niveau sinds maart aan en zilver daalde naar het laagste niveau sinds november. Het vooruitzicht op hogere rentes maakt edelmetalen relatief minder aantrekkelijk.

Agenda van vandaag

In de week na het Amerikaanse arbeidsmarktrapport is de macro-economische agenda altijd relatief beperkt. Vandaag krijgen we cijfers over de handelsbalans in Duitsland en het beleggersvertrouwen in de eurozone. Ook de grote drukte in de bedrijfsresultaten is voorbij. Onder andere Viatris en Nutrien publiceren de cijfers op de eerste handelsdag van deze week. Fijne dag! Nathan

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 9 augustus 2021, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 9 augustus 2021, 8.11 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.