Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Ligt de piek van de inflatie al achter ons?

woensdag 11 augustus 2021

De Europese aandelenmarkten zetten de stijgende lijn voort: de Stoxx 600-index klom gisteren 0,4%. Maandag waren het nog vooral de ‘defensieve’ (dus economisch minder kwetsbare) aandelensectoren die de kar trokken. Gisteren waren het vooral de meer ‘cyclische’ sectoren, die dus juist wel gevoelig zijn voor veranderingen in de economische cyclus, zoals basismaterialen, energie en duurzame consumentengoederen. Een overeenkomst met maandag was wel dat Deliveroo (+6,9%) en Prosus (+4,6%) opnieuw tot de grotere stijgers behoorden. Prosus, met zijn belang in het Chinese Tencent, profiteerde van een wat positiever sentiment rond Chinese tech-aandelen na enkele optimistische commentaren van brokers over deze sector. 

Dollar sterker op berichten over ‘tapering’

De olieprijzen herstelden gisteren wat na enkele dagen van daling naar een drieweeks dieptepunt en ook de obligatierentes stegen enigszins. Hiermee werden de cyclische aandelensectoren geholpen, terwijl vastgoed juist last had van die hogere rente. Ook de dollar werd weer wat sterker op de berichten over ‘tapering’ van de afgelopen dagen. Want als de Amerikaanse centrale bank inderdaad eerder dan verwacht de stimuleringsaankopen van obligaties terugschroeven (‘taperen’), waar een Fed-bestuurder op had gehint, geeft dat opwaartse druk op de Amerikaanse rentes en wordt de dollar dus relatief aantrekkelijker.

Vertrouwensindex ZEW lager dan verwacht

De nieuwe stand van de ZEW-index (van het vertrouwen van Duitse institutionele beleggers) kon de stemming niet bederven. Deze kwam namelijk fors lager uit dan verwacht, op de laagste stand sinds november vorig jaar. De deelindex voor de verwachtingen bleek gedaald van 63,3 in juli naar 40,4 in augustus, terwijl gerekend werd op een niveau van 55. De deelindex voor de huidige situatie steeg wel: van 21,9 naar 29,3, maar ook die viel lager uit dan de verwachting (31). De Duitse industrie, een belangrijk onderdeel van de Duitse economie, heeft last van de wereldwijde tekorten aan grondstoffen en halffabricaten en van vertragingen van leveranties. Daarnaast speelt ook de coronapandemie weer een negatieve rol met een opleving in het aantal besmettingen en mogelijke verscherpingen van de maatregelen als gevolg daarvan.

S&P en Dow naar nieuwe records…

In de VS waren er gisteren hogere koersen voor de Dow Jones Industrial (+0,5%) en de S&P 500-index (+0,1%), terwijl de Nasdaq (-0,5%) onder druk stond. Op zich niet vreemd na de sterke performance van de afgelopen maanden en met de nieuwe inflatiecijfers voor de boeg deze dagen. Het zou mij niet verbazen als deze hoger uitkomen dan verwacht. De geluiden over eerder dan gedachte ‘tapering’ zullen dan weer toenemen, met hogere rentes en meer volatiliteit (koersbeweeglijkheid) voor tech-aandelen tot gevolg. De koersen van chipfabrikanten kwamen onder druk door berichten dat de gemiddelde levertijden verder zijn opgelopen. 

… na goedkeuring Senaat voor infrastructuurplan VS

Maandag schreef ik al over het Amerikaanse infrastructuurplan van 550 miljard dollar, dat belangrijk is voor de economische agenda van de regering-Biden. Dit plan is gisteren in stemming gebracht in de Amerikaanse Senaat en aangenomen. Nu moet het nog door het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd, waar de Democraten de meerderheid hebben. Huis-voorzitter Nancy Pelosi heeft echter aangegeven het plan niet in stemming te willen brengen voordat ook een breder sociaal-economisch plan ter grootte van 1,3 biljoen dollar in de Senaat is aangenomen. Dat is zeker nog geen gelopen race, want ook binnen haar eigen Democratische partij is men het daar namelijk niet over eens. Infrastructuur-ETF's profiteren ondertussen alvast wel. 

Beurzen Azië verdeeld, in afwachting inflatiecijfers VS

De financiële markten in Azië bieden vanochtend een verdeeld beeld, in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers die vandaag uitkomen. De beurzen in Japan, Hongkong, China en Australië staan hoger. Die in Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Indonesië staan in de min. Het coronavirus is in Azië een belangrijke negatieve factor, met een recordaantal nieuwe besmettingen in Zuid-Korea.

Agenda van vandaag

Vandaag op de economische agenda: consumentenprijsinflatiecijfers uit Duitsland (verwachting: 3,8%), Italië (verwacht: 0,9%) en de VS (verwacht: maar liefst 5,3% en 0,5% op maandbasis). Interessant om hierbij in de gaten te houden is de verwachting dat de piek in de VS inmiddels is gepasseerd. Als de inflatiecijfers hoger uitkomen dan verwacht, kan dat tot meer volatiliteit leiden. Verder nog uit de VS de wekelijkse hypotheekaanvragen. Bedrijfscijfers krijgen we onder meer van ABN Amro, Ahold Delhaize, E.ON, Prudential, Vestas Wind Systems en Franco-Nevada. De markten in Europa zullen waarschijnlijk voorzichtig openen, kijkend naar de futures (termijncontracten) op de toonaangevende Amerikaanse indices (op het moment van schrijven) en met de inflatiecijfers voor de boeg.  Fijne dag! Nathan

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 11 augustus 2021, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 11 augustus 2021, 8.13 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.