Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Fed begint al dit jaar met terugschroeven obligatie-aankopen, denken we

donderdag 12 augustus 2021

Tot het moment dat die werden gepubliceerd, gebeurde er niet heel veel op de beurzen in Europa, afgezien van enkele koersreacties op uitgekomen bedrijfsresultaten. ABN Amro (+8,6%), Ahold Delhaize (+3,3%) en Prudential (+2,6%) rapporteerden meevallende kwartaalresultaten en profiteerden daarvan met een mooie koersstijging. In tegenstelling tot windmolenbouwer Vestas (-2,1%) dat tegenvallende resultaten publiceerde en de winstprognoses verlaagde. 

Inflatie VS zoals verwacht: 5,4%

Maar het ging gisteren dus vooral over de Amerikaanse inflatiecijfers. Deze kwamen ongeveer volgens verwachting uit op 5,4% op jaarbasis en 0,5% op maandbasis: een minder sterke stijging dan in juni. Hierop reageerden de aandelenmarkten positief. De dollar verzwakte wat tegenover andere belangrijke valuta’s doordat hiermee de zorgen wat afnamen over een eerder dan gedacht terugschroeven van de centralebank-stimulering (‘tapering’), stimulering die de rentes heel lang heel laag heeft gehouden. Bij tapering zijn hogere rentes te verwachten in de VS, wat de dollar sterker zou maken. 

Inflatie nu 'breder gedragen'

Een grondiger analyse leert dat terwijl de hogere inflatiecijfers in juni vooral door enkele minder belangrijke factoren werden veroorzaakt (zoals de stijgende prijzen van tweedehands auto's) de Amerikaanse prijsstijgingen nu door veel meer factoren kwam. Van hogere prijzen in juli ten opzichte van de maand ervoor was bijvoorbeeld sprake op het gebied van recreatie, gezondheidszorg en woonlasten. 

Wij verwachten nog dit jaar start ‘tapering’ Fed

De piek in de Amerikaanse inflatie op jaarbasis mag dan waarschijnlijk achter ons liggen, we zijn er niet van overtuigd dat die snel terug zal zijn op de doelstelling van 2% van de Federal Reserve (‘Fed’), de Amerikaanse centrale bank. De Amerikaanse economie groeit sterk, de vraag is groter dan de aanbodcapaciteit, ook de vraag naar arbeid is groter dan het aanbod, aan de productiekant staan de voorraden op record-lage niveaus, terwijl orderboeken record-hoge standen naderen en de levertijden langer en langer worden. Het gevolg is dat de bedrijfskosten stijgen. De sterke vraag betekent wel dat bedrijven meer prijszettingskracht (‘pricing power’) dan zij in jaren hebben gehad. Verder zal ook de ontwikkeling van de woonlasten dit tweede halfjaar een belangrijke rol gaan spelen. Op basis van al deze factoren verwachten we dat de ‘Fed’ nog dit jaar het opkoopprogramma zal gaan terugschroeven, mogelijk gevolgd door een eerste beleids-renteverhoging eind volgend jaar.

Flinke schommelingen tienjaarsrente VS

Bovenstaande verwachtingen werden gisteren nog niet weerspiegeld door de ontwikkelingen op de financiële markten. Na eerder nog de 1,36% te hebben aangetikt, daalde de Amerikaanse tienjaarsrente weer om te sluiten op 1,33%. De dollar werd iets zwakker. Inmiddels staat de tienjaarsrente wel hoger: 1,35%. De aandelenmarkten zetten ondertussen de stijgende lijn voort naar weer nieuwe records. De Dow Jones Industrial Average klom nog eens 0,6%, de S&P 500-index won 0,2%. Net als dinsdag daalde de Nasdaq echter weer, de index met relatief veel ‘tech’-aandelen: nu met 0,2%. Cyclische (dus economisch wat gevoeliger) aandelensectoren waren dus weer meer in trek dan groeiaandelen (zoals IT-aandelen). Financiële en industriële bedrijven trokken de kar op Wall Street. Dit laatste was ook zichtbaar bij de Stoxx Europe 600-index (+0,4%) in Europa. Industriegoederen, energie, financiële waarden en basismaterialen waren de aandelensectoren met de sterkste stijgingen. Op de aandelenmarkt zien we vooralsnog dus wel het effect dat waardeaandelen weer wat terrein terugpakken op groeiaandelen. Gunstig voor de relatieve rendementen van onze beleggingsstrategieën.

Voorzichtigheid is troef bij Chinese aandelen

In Azië vooral lagere koersen vandaag. De leiding in China heeft een vijfjarenplan bekendgemaakt waarin ze spreekt van meer regulering voor bedrijven de komende jaren. Thema’s die worden genoemd, zijn de nationale veiligheid, technologie en monopolies. De wetgeving wordt aangescherpt in sectoren, variërend van voeding en medicijnen tot ‘big data’ en kunstmatige intelligentie. Dit alles met als doel een beter leven voor het Chinese volk. Het (politieke) risico blijft dus boven de markt hangen, met hogere risicopremies voor Chinese aandelen tot gevolg. Voorzichtigheid is hier dus troef. De aandelenmarkten op het Chinese vasteland staan ongeveer 0,3% lager op het moment van schrijven. De Hang Seng-index in Hongkong daalt 0,5%, de beurs in Zuid-Korea verliest 0,3%, terwijl de aandelenindices in Australië en Japon nagenoeg onveranderd zijn.

Agenda van vandaag

Vandaag op de economische agenda: productiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk en uit de eurozone van juni. Uit de VS krijgen we de wekelijkse publicatie over de werkloosheids-uitkeringsaanvragen (verwachting: 375.000) en de producentenprijsinflatiecijfers in juli (verwachting: 0,6% op maand- en 7,2% op jaarbasis). Bedrijfscijfers zijn er onder meer van NN Group, Aegon, Ørsted, Zürich Insurance Group, Henkel, Novozymes, Aviva, Deutsche Telekom, Telstra en Walt Disney. De futures (termijncontracten) wijzen op een iets hogere opening van aandelenmarkten in Europa.  Fijne dag! Nathan

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 12 augustus 2021, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 12 augustus 2021, 8.06 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.