Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Amerikaanse beleggers schrikken niet van hoge inflatiecijfers

vrijdag 13 augustus 2021

Ook gisteren waren het vooral weer enkele bedrijfsresultaten die de markt een beetje in beweging brachten. Financiële waarden deden het goed: Aegon wist 7,3% aan de koers toe te voegen na sterke kwartaalcijfers en ook NN Group (+2,7%) en Zürich Insurance (+3,8%) profiteerden van beter dan verwachte cijfers. De Britse verzekeraar Aviva steeg op de aankondiging van een aandelen-inkoopprogramma van GBP 4 miljard. Hier tegenover stonden koersdalingen van Novozymes (-1,0%) en Henkel (-1,6%). De Stoxx Europe 600-index sloot 0,1% hoger.

Winsten Europese bedrijven verdrievoudigd

Van de bedrijven in de Stoxx Europe 600-index heeft inmiddels ruim 85% de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Ongeveer twee derde van hen rapporteerde een hogere winst dan verwacht, waarbij de winst gemiddeld bijna 30% hoger was dan de consensusverwachting van analisten. Dit terwijl de winst gemiddeld meer dan verdrievoudigde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat uiteraard een zeer slechte periode was middenin de coronacrisis. Vooral telecombedrijven en autofabrikanten verrasten positief.

Aandelen gesteund door sterke kwartaalcijfers

In de VS was dit beeld nog positiever. Van de bedrijven in de S&P 500-index heeft inmiddels 90% de resultaten over het afgelopen kwartaal gepresenteerd. Daarvan rapporteerde maar liefst 85% beter dan verwachte cijfers. Gemiddeld kwam de winst zo’n 17% hoger uit dan analisten hadden geschat. Hier was de verrassing het grootst bij kledingfabrikanten, hotels en financiële instellingen. Opvallend is verder dat wereldwijd opererende bedrijven uit de S&P 500-index hun winst met meer dan 100% zagen groeien ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, terwijl de meer op de binnenlandse economie georiënteerde bedrijven een winstgroei van ongeveer 40% realiseerden. Al met al dus sterke cijfers die een belangrijke steun vormen voor aandelenmarkten.

Duitse industrie kampt met tekorten

Op de macro-economische agenda stonden gisteren cijfers over de industriële productie in de eurozone in juni. Die daalde met 0,3% ten opzichte van mei, terwijl rekening werd gehouden met een daling van 0,2%. De al vaker besproken problemen in de toeleveringsketens zijn nog altijd een bottleneck. Zo heeft de autosector nog steeds last van tekorten aan halfgeleiders. Vooral Duitsland kampt met dit probleem: daar daalde de productie met 1%. Andere landen zagen groei in juni. De tekorten kunnen nog wel even aanhouden, maar zolang de vraag sterk blijft, verwachten we dat de productie uiteindelijk zal groeien de komende kwartalen.

Producentenprijzen VS stijgen harder dan verwacht

In de VS werden de producentenprijscijfers (PPI) van juli gepubliceerd. De prijsstijgingen waren sterker dan verwacht: +1% ten opzichte van juni (+0,6% verwacht) en een stijging van 7,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (+7,2% verwacht). Dit is de vijfde maand op rij dat de PPI hoger is dan verwacht en de grootste jaarlijkse stijging sinds 2010. Onderliggend is een verschuiving te zien in de inflatiedruk van goederen naar diensten. Verder kwamen de wekelijkse werkloosheidsaanvragen volgens verwachting uit op 375.000. Het was de derde opeenvolgende week met een daling. De cijfers ondersteunen onze visie van een langer hoog blijvende inflatie. De eerste reactie op de financiële markten was een hogere rente, sterkere dollar en dalende aandelenkoersen in de VS. Later wisten aandelen toch de stijgende lijn te vinden en werden nieuwe records neergezet. De Dow Jones sloot nipt hoger, de S&P 500-index won 0,3%, evenals de Nasdaq. Chipfabrikanten stonden onder druk door een adviesverlaging voor de industrie door de analisten van Morgan Stanley.

Chinese beurzen opnieuw onder druk

In Azië zien we vanmorgen een ander beeld: de beurzen van Japan, Australië en Nieuw-Zeeland weten het nog grotendeels droog te houden, maar verder noteren de aandelenmarkten vooral lager. Zorgen over de Chinese overheidsmaatregelen en de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus leiden tot rode cijfers op de koersenborden. Een belangrijke Chinese haven is gedeeltelijk gesloten als gevolg van een virusuitbraak. Daarnaast mogen private equity-fondsen niet meer investeren in de ontwikkeling van vastgoedprojecten voor woningen. De Chinese aandelenbeurzen staan enkele tienden van procenten in de min, de Hang Seng-index verliest in Hongkong iets minder dan 1%.

Agenda van vandaag

Vandaag staan op de economische agenda cijfers over de consumentenprijsinflatie in Frankrijk van juli en in de VS het consumentenvertrouwen gemeten door de University of Michigan (verwachting: 81,2). Het bedrijfscijferseizoen loopt op zijn einde. Deutsche Wohnen, waarop een overnamebod loopt van Vonovia, opent de boeken. Alvast een fijn weekend! Nathan

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 13 augustus 2021, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 13 augustus 2021, 8.21 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.