Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Amerikaanse centrale bank wil schrikreactie bij beleggers voorkomen

vrijdag 27 augustus 2021

Door Simon Wiersma, investmentmanager (27 augustus 2021, 8.35 uur) - Goedemorgen. In afwachting van de speech later vandaag van Fed-voorzitter Jerome Powell hielden beleggers gisteren hun kruit droog.

De stemming op de wereldwijde beurzen kreeg gistermiddag een knauw door de bomaanslagen bij het vliegveld van Kaboel, waar tientallen slachtoffers vielen waaronder Amerikaanse soldaten, Talibanstrijders en burgers. De toestand in Afghanistan is natuurlijk verschrikkelijk maar op dit moment niet bepalend voor de wereldeconomie en de beurzen. Beleggers zijn namelijk veel meer geïnteresseerd in wat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, de komende maanden gaat doen met de nu nog wijd openstaande geldkraan. 

Centrale bankiers invloedrijker dan zelfmoordterroristen

Dat klinkt hard, maar is wel de werkelijkheid. Het bericht van gisteren dat een aantal Fed-bestuursleden liefst al op korte termijn de geldkraan iets dichtgedraaid ziet worden, heeft naar onze mening meer invloed op de beursstemming dan wat er in Kaboel gebeurt. Bij gebrek aan richtinggevend macro-economisch nieuws (en bij lage omzetten) sloten vrijwel alle Europese aandelenbeurzen gisteren met verlies. Alleen de Zwitserse beurs kon een plus van 0,4% bijschrijven. 

Defensieve aandelen gevraagd, cyclische minder

‘Defensieve’ aandelensectoren, die worden geacht beter bestand te zijn tegen economische teruggang zoals gezondheidszorg (+0,2%) en dagelijkse consumentengoederen (+0,1%) herstelden wat van de verliezen eerder deze week. Meer ‘cyclische’, dus juist wel economisch gevoelige sectoren zoals financiële waarden (-0,6%) en duurzame consumenten goederen (-0,5%) eindigden lager. 

Ook obligatiebeleggers wachten speech Powell af

Op de obligatiemarkt waren de uitslagen gisteren minder groot dan woensdag maar liepen de rentes toch weer iets verder op. De Duitse tienjaarsrente steeg met 2 basispunten naar -0,41%. Als Jerome Powell vandaag een speech houdt waarin hij hint op minder stimulering door de Fed, zullen de rentes naar verwachting verder oplopen. De euro sloot onveranderd tegenover de dollar op $1,175. 

Opwaartse bijstelling groeicijfer VS tweede kwartaal

Het op weekbasis bijgehouden aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS is afgelopen week gestegen van 349.000 vorige week naar 353.000 nu. Dat is in lijn met de vooraf gepeilde verwachting van analisten. Verder is het Amerikaanse economische-groeicijfer van het tweede kwartaal bijgesteld van +6,5% naar +6,6%. Analisten rekenden op een bijstelling naar 6,7%. Maar de koersen reageerden nauwelijks op deze cijfers. Beleggers hebben, zoals gezegd, meer aandacht voor wat de Fed zal gaan doen. 

Ook in New York houden obligatiebeleggers hun kruit droog

De bomaanslagen in Kaboel wogen dus zwaar op de beursstemming op Wall Street. Maar de uitspraken van Fed-bestuurders Bullard, Kaplan en George, die er voorstander van zijn om binnenkort al te beginnen met het terugschroeven van het obligatie-opkoopprogramma van de Fed, hadden meer invloed op de koersen. Bij zo'n 15% lagere omzetten dan het voortschrijdende gemiddelde van de afgelopen dertig dagen eindigden de hoofdindices op Wall Street allemaal in de min. De recordreeks werd dus even onderbroken. De S&P 500-index verloor 0,6%, net als de Nasdaq, en de Dow Jones Industrial verloor 0,5%. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 1 basispunt naar 1,35%. Ook hier hielden beleggers even hun kruit droog.

Vlakke opening verwacht na plussen in China

Ondanks de koersverliezen op Wall Street en in Europa gisteren staan de meeste Aziatische beurzen vanmorgen al weer in de plus. De Chinese tech-aandelen herstellen van de verliezen van gisteren en kunnen de wisselvallige week wat hoger afsluiten. Het sentiment op de Chinese beurzen krijgt steun van het bericht dat de Chinese centrale bank sommige delen van de economie wat extra zal stimuleren. De Hang Seng-index in Hongkong koerst op het moment van schrijven 0,3% hoger en de beurs van Shanghai plust 0,5%. De Japanse indices (Topix en Nikkei) doen niet mee aan het herstel. Zorgen over de verspreiding van het coronavirus in het land leiden niet alleen tot meer politieke spanningen maar ook tot lagere beurskoersen. De Nikkei-index verliest 0,5% en de Topix staat 0,4% lager. De Kospi-index staat op een winst van 0,1% in Seoel. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een licht hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen op de laatste handelsdag van de week naar verwachting vrij vlak van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Franse en Italiaanse consumentenvertrouwen cijfers. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over inkomsten en uitgaven van Amerikanen, de inflatiecijfers van juli en de sentimentindices van de universiteit van Michigan. Maar alle aandacht zal natuurlijk uitgaan naar de speech van Powell. We achten de kans op verrassingen klein. Hij zal waarschijnlijk weer voorzichtig hinten op ‘tapering’ (geleidelijk minder stimulering) maar wil de markt niet laten schrikken. We zullen zien. Alvast een heel goed weekend en tot maandag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 27 augustus 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 27 augustus 2021, 8.02 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.