Fundamentele Analyse: KBC Group KBC Group - Beter dan verwachte resultaten

donderdag 26 augustus 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 12.1 7.66 Ja Financiële waarden

Beter dan verwachte resultaten

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in de thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaal- en liquiditeitsposities zijn bovendien zeer sterk. De winstgevendheid van de bank-verzekeraar is vrij hoog in vergelijking met andere Europese banken. We zien dan ook een lichte premie in de waardering ten opzichte van de Europese bankensector, maar zijn van mening dat de bank ten opzichte van Europese collega’s zeer goed bestand is tegen economische neerslag. Hierin zien we kansen voor het aandeel ontstaan.

Belgische bank met significante exposure naar Oost-Europa

KBC Group is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. Hierbij creëert de bank cross-sellingkansen voor zijn producten; zo heeft bijvoorbeeld 88% van de hypotheekhouders in België ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland (waar de crisis een hoge tol eiste) en door de grote portefeuilles met gestructureerde kredietproducten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Winst hoger dan verwacht door vrijval voorzieningen. Weer iets hogere rentemarge

KBC Group (KBC) rapporteerde over het tweede kwartaal een nettowinst van €793 mln, 14% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting, de ‘consensus’, en 42% hoger kwartaal op kwartaal (kok). Ook was dit resultaat fors hoger jaar op jaar (joj): bijna viermaal zoveel. De omzet daalde wel met 7% joj, in lijn met de consensusverwachting. Onderliggend stegen de netto rente-inkomsten (ruim de helft van de omzet) licht met 1% joj en 2% kok. Dat was iets (1%) hoger dan de consensus. De rentemarge daalde 3 basispunten (bp) joj, maar steeg 1 bp kok naar 1,79%, mede dankzij de groei van de leningenportefeuille, het doorberekenen van negatieve rentes en lagere fundingkosten (kosten voor het aantrekken van kapitaal). De inkomsten uit verzekeringen stegen 3% joj, maar daalden 1% kok, en waren hoger dan verwacht. De premie-inkomsten uit schadeverzekeringen stegen met 6% joj maar de levensverzekeringen brachten minder op: -2% joj. De fee- en commissie-inkomsten stegen met 16% joj (+2% kok) en waren 1% hoger dan analisten gemiddeld hadden verwacht, vooral door hogere inkomsten uit vermogensbeheer en bankdiensten (zoals betalingsverkeer). De kosten daalden met 7% joj maar kwamen iets hoger uit dan de consensus als gevolg van hogere ICT-kosten en lonen. Er was een vrijval van reserveringen (vooral die voor slechte leningen) van €123 mln, waar analisten €50 mln verwachtten. Vorig kwartaal werd nog €77 mln afgeschreven op leningen. De kapitaalratio daalde minimaal (10 bp) naar 17,5%, wat 10 bp hoger was dan de consensus en ruim boven de 7,95% die door de toezichthouder, de Europese Centrale Bank, als minimum is gesteld. Het management voorziet in de loop van 2022 pas een niveau van activiteit zoals dat was voor de coronacrisis en verwacht dat de rente-inkomsten dit jaar zullen uitkomen op €4,4 mld (was €4,3 mld) en dat de kosten licht zullen stijgen. Ook zullen de recente overstromingen in België schade voor het kredietbedrijf tot gevolg hebben: naar verwachting €41 mln. Het bestuur van KBC stelt voor een interimdividend van €1 over 2021 uit te keren en (in het vierde kwartaal) een slotdividend over 2020 van €2.

Premie in de waardering terecht

Goede resultaten van KBC. De belangrijkste inkomstenposten stegen en waren hoger dan verwacht. Alleen de rente-inkomsten ontwikkelden zich vlak. Positief was dat de rentemarge opnieuw iets steeg, terwijl die vorig jaar ieder kwartaal daalde. Dat KBC de jaarprognose naar boven heeft bijgesteld (iets hogere rente-inkomsten) is een meevaller. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 12,2 maal de verwachte winst voor dit jaar, bij een tastbare-boekwaarderatio van 1,5. De gemiddelden van de Europese bankensector hiervoor bedragen respectievelijk 8,9 en 0,8. Hiermee noteert KBC tegen een premie ten opzichte van de Europese banken. Gezien de sterke positionering van deze Belgische bank-verzekeraar, de hogere winstgevendheid en de stevige kapitaalbuffer, vinden wij de hogere waardering gerechtvaardigd.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door zijn krachtige uitvoering van het bank-verzekeraarmodel in combinatie met een sterke marktpositie. Dit model kan KBC verder uitrollen buiten zijn thuismarkten.
  • Als de economische omstandigheden verder verbeteren, kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en kapitaalemissies. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om economische neerslag te doorstaan.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarvan de verliezen minder worden, maar nog steeds groot zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is relatief harder geraakt worden dan de Westerse markten. Dit zou KBC disproportioneel kunnen raken ten opzichte van andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 63,6 op KBC 6,1 12,35 0,00 +1,48 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 60,44 op KBC 4,8 15,51 15,61 +1,50 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Peter Tros, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen