Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Begint er een nieuwe opwaartse rentebeweging, zoals in februari?

woensdag 1 september 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (1 september 2021, 9.15 uur) - Goedemorgen. En dan is het alweer september, een maand die te boek staat als een minder goede maand voor beleggers.

Of dat dit jaar ook het geval zal zijn, moeten we nog maar zien. Na weer een positieve maand, waarin wereldwijde aandelenbeleggers gemiddeld bijna 3% (net return in euro's) konden bijschrijven, staat de teller dit jaar al op ruim 20%! In 2020 werd ondanks (of dankzij?) de pandemie 6,7% rendement behaald en in 2019 zelfs bijna 29%. Astronomische percentages, als je die afzet tegen de opbrengst van een spaarrekening (die tegenwoordig vaak geld kost). 

Hoger dan verwachte inflatie in eurozone…

Die lage rente was dan ook een van de belangrijkste drijfveren voor de aandelenbeurzen. De vraag is hoelang dat zo zal blijven. Gisteren liepen de obligatierentes in de eurozone aardig op. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente sloot 6 basispunten hoger op -0,38%, de Italiaanse steeg met 10 basispunten naar +0,71%. De aanleiding voor het rentesprongetje was de hoger dan verwachte inflatie in de eurozone. 

… aanleiding voor rentesprongetje op kapitaalmarkt

De inflatie in de eurozone is vorige maand uitgekomen op 0,4% ten opzichte van juli. Dat is meer dan de door analisten verwachte 0,2%. Op jaarbasis bedraagt de inflatie inmiddels 3,0%, na de 2,2% in juli. Analisten hadden gemiddeld 2,7% verwacht. Die drie procent betekent de sterkste inflatie in bijna tien jaar. De kerninflatie, de inflatie exclusief de sterk schommelende prijzen van voedsel en energie, was met 1,6% iets hoger dan de verwachte 1,5%. 

ECB-bestuursleden: stop in maart 2022 met PEPP

Prompt kwamen twee bestuursleden van de Europese Centrale Bank, Robert Holzmann (Oostenrijk) en onze eigen Klaas Knot met een reactie: de crisissteun kan nu wel geleidelijk worden beëindigd. Oftewel: de hoge inflatie is een reden om het obligatie-opkoopprogramma ‘PEPP’ van de ECB terug te schroeven en in maart volgend jaar helemaal te stoppen. Zover is het echter nog niet. Veel analisten en economen denken namelijk dat de huidige hoge inflatie slechts tijdelijk is. En dat die wordt veroorzaakt door de verstoring van de productie en de aanvoerketens, waardoor grondstoffen- en transportprijzen omhoogschieten. 

Hoe tijdelijk is de inflatie?

Van een dreigende loon-prijsspiraal, met alle negatieve effecten voor de economie, is volgens kenners geen sprake. Toch is dit wel een risico om niet geheel uit te sluiten, als ik zo om me heen kijk. In veel branches worden lonen verhoogd om mensen vast te houden of aan te trekken. Er is ondanks de pandemie namelijk geen overvloed aan geschikt personeel. We houden er bij het ING Investment Office rekening mee dat de inflatie daarom wel eens wat langer hoog kan blijven. 

Winstnemingen op Europese beurzen, 7e maand op rij met winst

Bij de huidige inflatie past een iets hogere rente. De angst bij beleggers voor het ‘dichtdraaien van de geldkraan’ door de ECB (doordat die minder obligaties gaat opkopen) leidde gisteren even tot wat winstnemingen op de Europese beurzen. Tegen het einde van de beursdag liepen de verliezen weer terug en de Stoxx Europe 600-index sloot met een verlies van 0,4%. Deze breed samengestelde index boekte in augustus een plus van 2%. Dat was de zevende winstmaand op rij en daarmee de langste winstreeks sinds 2013. Alleen de sectorindices van duurzame consumentengoederen (+0,3%) en nutsbedrijven (+0,4%) wisten gisteren hoger te sluiten dan de voorgaande dag. 

Consumentenvertrouwensindex VS daalt onverwacht sterk

Op Wall Street verwerkten beleggers niet alleen de hogere rentes in Europa maar ook de tegenvallende cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De vertrouwensindex van het Amerikaanse onderzoekscollectief The Conference Board is vorige maand gedaald van 125,1 naar 113,8 punten en kwam daarmee veel lager uit dan de verwachte 123 punten. Zorgen over de deltavariant van het coronavirus en de hogere energieprijzen drukken de stemming onder consumenten. Daartegenover staat dat de huizenprijzen in de VS in een jaar tijd met 18,6% zijn gestegen, de sterkste stijging sinds 1988, toen de datareeks begon. De ISM-inkoopmanagersindex van de regio Chicago viel terug van 73,4 naar 66,8 punten, lager dan de verwachte 68 punten. 

Ook aandelenmarkten Wall Street beleefden positieve maand augustus

Door de tegenvallende macro-economische cijfers van de afgelopen weken is de Citigroup Economic Surprise Index voor de VS inmiddels gedaald naar -56,3 punten, het laagste niveau sinds mei vorig jaar. (Deze indicator geeft de verhouding aan tussen mee- en tegenvallende cijfers. Bij een negatieve stand zijn er meer tegenvallende dan meevallende economische data.) Het herstel van de Amerikaanse economie verliest aan kracht en het momentum is minder sterk dan analisten hadden verwacht. Zwakkere groei vermindert de opwaartse druk op de Amerikaanse rentes, al ging gisteren de Amerikaanse tienjaarsrente wel met 3 basispunten omhoog naar +1,31%. De S&P 500-index sloot 0,1% lager maar boekte over de hele maand augustus wel een winst van 2,9% en steeg voor de zevende maand op rij. De Nasdaq 100-index (-0,1%) boekte in augustus een winst van 4,2%, de Dow Jones Industrial Average (-0,1%) steeg 1,2% vorige maand. 

Caixin-inkoopmanagersindex Chinese productiesector daalt onverwacht

De meeste Aziatische beurzen zijn vanmorgen positief aan de nieuwe maand begonnen. De Tokiose Nikkei-index staat op het moment van schrijven 1,2% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong wint 0,6%. Best opvallend, omdat de inkoopmanagersindex van de Chinese productiesector (bijgehouden door nieuwsdienst Caixin) in augustus onverwacht sterk is gedaald: van 50,3 naar 49,2 punten (50,1 verwacht). Dat is de eerste krimp sinds het begin van het herstel in april 2020. Deze indexstand is dus ook lager dan de officiële index (50,1 punten) die gisteren bekend werd gemaakt. De Caixin-index volgt veel meer middelgrote en kleinere bedrijven, de officiële index volgt vooral grote (staats)bedrijven. De beurs van Shanghai staat 0,6% hoger maar die van Shenzhen verliest 0,5%. De Zuid-Koreaanse Kospi-index koerst 0,2% hoger maar de Australische beurs verliest 0,2%. 

Is dit het begin van nieuwe opwaartse rentebeweging?

De obligatierentes lopen vanmorgen verder op. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt 1,5 basispunt naar 1,32%, de Australische tienjaarsrente stijgt met 9 basispunten naar 1,25% en die van Nieuw-Zeeland loopt 10 basispunten op naar 1,94%. Is dit dan het begin van weer een opwaartse rentebeweging, zoals we die in februari zagen? We sluiten het niet uit. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen weer op een licht hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting dan ook iets hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse winkelverkoopcijfers van juli. Ik zie net dat deze flink tegenvallen (-5,1%, -1% verwacht). Verder staat er een reeks van inkoopmanagersindices van de productiesector in eurolanden op het programma. Voor de (definitieve) inkoopmanagersindex van de eurozone wordt een stand van 61,5 punten verwacht. Verder krijgen we uit de VS ook inkoopmanagersindices van de productiesector en het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP voor augustus. Analisten verwachten dat ADP 638.000 nieuwe banen zal melden, bijna het dubbele van juli (330.000). Vrijdag volgt het officiële arbeidsmarktrapport. Hoe meer nieuwe banen er bekend worden gemaakt, hoe groter de kans dat de Amerikaanse centrale bank zal beginnen met het verminderen van de maandelijkse obligatieaankopen. Fijne dag! Groet,  Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 1 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 1 september 2021, 8.21 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.