Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: SBM Offshore SBM Offshore - Sterk gepositioneerd, vol orderboek

donderdag 2 september 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000360618 EUR 20.9 5.87 Bewust Energie

Sterk gepositioneerd, vol orderboek

SBM Offshore is sterk gepositioneerd in de geconcentreerde markt voor zogenoemde FPSO’s, vaartuigen die olie winnen, opslaan vanaf boorplatforms of overslaan naar tankers. Het orderboek is dan ook goed gevuld en staat op recordhoogte. De waardering voor 2021 komt nu uit op 23 keer de verwachte winst met een groeiverwachting van 19%. Het dividendrendement bedraagt 4,8%.

Wereldwijd actief als toeleverancier van de offshore olie- en gasindustrie

SBM Offshore (SBMO) is wereldwijd actief als toeleverancier van de offshore-olie- en gasindustrie. De huidige activiteiten bestaan uit de bouw, aanvoer en offshore-installatie van systemen voor de productie en opslag van olie- en gasproducten. Ook levert het bedrijf kant-en-klare oplossingen (‘turnkey’-projecten), naast het leasen van eigen schepen en platforms. Verder is SBMO bekend om zijn zogenoemde ‘FPSO’s’: Floating, Production, Storage and Offloading. Dat zijn omgebouwde tankers die olie en gas op zee kunnen oppompen, opslaan en overladen.

Operationeel resultaat daalt op jaarbasis maar orders op recordhoogte

SBM Offshore realiseerde een omzet van $1,07 mld in de eerste helft van 2021, een daling van 9% op jaarbasis. De divisie Lease & Operate boekte een omzet van $752 mln en de Turnkey-divisie draaide een omzet van $321 mln, wat voor beide divisies een daling betekende op jaarbasis. Het onderliggende bedrijfsresultaat kwam uit op $501 mln en was 4% lager dan over het eerste kwartaal van vorig jaar (jaar op jaar, joj), maar wel beter dan de consensusverwachting van analisten. De nettoschuld steeg van $3,5 mld (eind 2019) via $4 mld (eind september 2020) en $4,1 mld (eind december 2020) naar nu (eind juni 2021) $4,6 mld. Dat is een stijging van 12% in het eerste halfjaar van 2021. Maar de ontvangen orders zitten in de lift. Het orderboek stond op $21,6 mld eind 2020 en in zes maanden is dat gestegen naar $29,5 mld: een stijging van maar liefst 36%. Het concern heeft twee grote opdrachten weten binnen te slepen voor ‘FPSO’s’ (floating production, storage and offloading-schepen). In heel 2021 verwacht SBM een omzet te realiseren van rond de $2,6 mld en een operationeel resultaat van circa $900 mln. Het concern stelt voor om eigen aandelen in te kopen voor een bedrag van $180 mln. Dit komt neer op ongeveer 5% van de actuele marktkapitalisatie (totale beurswaarde). SBM blijft aan de voorzichtige kant met zijn jaarprognose in verband met de pandemie. Het bedrijf meldde eerder al dat het goed op de kosten zou letten. In dat kader werden in 2020 al 600 werknemers ontslagen.

SBM voorzichtig met verwachting, gezien onzekerheid door pandemie

Het goede nieuws is dat het orderboek nog nooit zo goed was gevuld. SBM opereert dan ook in de nichemarkt voor FPSO’s, waarin het een sterke marktpositie bezet. Wel liet het ondernemingsbestuur weten dat de marktomstandigheden onzeker zijn. De jaarprognose van SBM blijft dan ook aan de voorzichtige kant. Ook is de schuld van het concern fors gestegen ten opzichte van eind 2018, vooral door de bouw van nieuwe FPSO’s. SBM heeft een waardering van 23 keer de in 2021 verwachte winst en 19 keer de verwachte winst in 2022, bij sterke winstgroeiverwachtingen (19% in 2021 en 24% in 2022). Het dividendrendement bedraagt 4,8%.

Kansen

  • SBMO is specialist in platforms voor diepzee-oliewinning. De verwachting is dat de vraag in deze subsector op de middellange en lange termijn weer aantrekt. Hier kan het bedrijf fors van profiteren.
  • SBMO is een van de hoofdrolspelers in de groeiende FPSO-markt. De komende jaren wordt verwacht dat deze markt, na enige jaren van stagnatie, weer gaat groeien.
  • SBMO heeft een goed gevuld orderboek en een sterke marktpositie.

Risico's

  • Oliedienstverleners zijn sterk afhankelijk van de investeringsbudgetten van oliemaatschappijen. Deze worden vooral bepaald door het niveau van de olieprijs: bij een hogere prijs zijn de noodzakelijke investeringen in moeilijk winbare velden rendabeler. Een lagere olieprijs is ongunstig.
  • Een verschuiving van offshore naar onshore exploratie en productie, waardoor de diensten die SBM aanbiedt, minder nodig zijn.
  • De uitvoeringsrisico’s van projecten blijven een risico voor SBMO. In het verleden heeft het concern dan ook forse bedragen moeten afboeken, toen projecten niet goed uitgevoerd werden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 11,86 op SBM Offshore 7,6 1,79 0,00 -9,60 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11,16 op SBM Offshore 5,4 2,51 0,00 -6,69 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 16,05 op SBM Offshore 5,8 2,34 0,00 +5,88 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 16,05 op SBM Offshore 5,8 2,34 0,00 +5,88 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.