Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers verwachten dat Fed blijft stimuleren na tegenvallend banencijfer

maandag 6 september 2021

Voor beleggers begint de week redelijk rustig. Wall Street blijft vandaag gesloten vanwege de viering van Labour Day. Kunnen ze nog even het tegenvallende arbeidsmarktrapport van vrijdag verder verwerken. In augustus zijn er in de VS slechts 235.000 nieuwe banen bijgekomen. Dat is het laagste aantal in zeven maanden, veel minder dan de verwachte 733.000 en ook minder dan de 1.053.000 van juli. De deltavariant van het coronavirus heeft blijkbaar een groter dan verwachte impact op de Amerikaanse economie. Wel is de werkloosheid gedaald van 5,4% naar 5,2%, conform de verwachting van analisten. De uurlonen zijn echter met 0,6% gestegen (maand op maand), veel meer dan de verwachte +0,3%. Op jaarbasis stegen de lonen met 4,3%, waar werd gerekend op een plus van 3,9%.

Fed kan blijven stimuleren

Minder banen en hogere lonen, dat riekt naar iets van stagflatie (hoge inflatie en stagnerende groei). Het betekent ook dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, waarschijnlijk iets minder haast zal maken met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma en langer een ruim stimulerend beleid zal voeren. In reactie op de cijfers bleef de 2-jaarsrente ongewijzigd op 0,21%, maar liep de 10-jaarsrente met 4 basispunten op naar 1,32%. De dollar werd iets zwakker op 1,188 tegenover de euro. Als de Fed langer 'gas blijft geven', kan de druk op de inflatie nog iets verder toenemen. 

Geschikt personeel moeilijk te vinden

Het tegenvallende aantal nieuwe banen geeft tegelijkertijd aan dat het voor bedrijven in sommige sectoren, ondanks het recordaantal openstaande vacatures en hoge aantal werklozen, moeilijk is om geschikt personeel te vinden. In bijvoorbeeld de horeca- en vrijetijdssector hebben werknemers tijdens de pandemie elders werk gevonden en komen ze niet meer terug, of alleen tegen hogere lonen. Maar ook in andere sectoren worden hogere lonen betaald. Is het moment van volledige werkgelegenheid dan misschien toch dichterbij dan gedacht? 

Dow levert in, Nasdaq boekt nieuw record

Na een eerste schokreactie en een lagere opening van Wall Street, herstelden vrijdagavond de aandelenkoersen richting het luiden van de slotbel. De S&P 500-index sloot vrijwel onveranderd, de Nasdaq boekte met een winst van 0,21% weer een nieuw record en de Dow Jones-index verloor 0,2%. Langer laag blijvende (reële) rentes zijn vooral gunstig voor groeiaandelen, zoals die van veel technologiebedrijven.  

Banenrapport beheerst stemming in Europa…

Het herstel op Wall Street kwam te laat om het sentiment op de Europese beurzen nog een boost te geven. De angst voor een vertraging van het economisch herstel in de VS beheerste de stemming. Prima macro-economische cijfers uit de eurozone boden te weinig tegenwicht voor de tegenvallende cijfers uit de VS. De inkoopmanagersindex van de eurozone is volgens definitieve cijfers uitgekomen op 59 punten, iets lager dan een eerdere schatting van 59,5 punten, maar wijst nog steeds op een sterk economisch herstel. 

… en zet bijna alle beurzen lager

Met uitzondering van de Russische beurs (+0,4%) eindigden alle Europese beurzen met verlies. Alle aandelensectoren sloten lager. Ondanks deze ‘risk-off’-beweging op de aandelenbeurzen, steeg de Duitse 10-jaarsrente in het kielzog van de Amerikaanse rente met 2 basispunten naar -0,36%. Bankaandelen (-0,7%) wisten echter niet van de hogere rente te profiteren. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een verlies van 0,6%, de grootste daling sinds 19 augustus. Per saldo verloor de index over de week 0,1%. De S&P 500-index eindigde 0,2% lager (in euro's) door de zwakkere dollar.

Aluminiumprijs stijgt na couppoging in Guinea

Het belangrijkste nieuws van vanochtend is de stijging van de prijs van aluminium door een couppoging in Guinea. Het land is een belangrijke leverancier van bauxiet, een grondstof van aluminium. De prijs van het metaal stijgt vanmorgen naar het hoogste niveau in tien jaar. Aluminium-gerelateerde aandelen stijgen in Azië op het nieuws. Verder staan de Japanse beurzen weer in het groen op het bericht van vorige week dat premier Suga het veld gaat verlaten. De hoop is dat een volgende premier meer economische stimuleringsmaatregelen zal afkondigen. De Topix-index stijgt met nog eens 1,24% naar het hoogste niveau in meer dan dertig jaar. De Nikkei-index plust 1,8%. 

Chinese beurzen op winst

De Chinese beurzen staan ook in het groen. De Hang Seng-index noteert 0,8% hoger, de beurs van Shanghai wint 1,1% en de beurs van Shenzhen plust 1,7%. In Seoel is de Kospi-index onveranderd gesloten en de Australische beurs daalt 0,2%. De handel in futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices gaat vandaag wel gewoon door. Ze staan licht hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen vanmorgen naar verwachting iets hoger aan de nieuwe week van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere fabrieksorders uit Duitsland en de index van het beleggerssentiment in de eurozone. Voor die laatste wordt een daling van 22,2 naar 19,7 punten verwacht. Fijne week! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 6 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 6 september 2021, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.