Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers in afwachting van ECB-besluit

donderdag 9 september 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (9 september 2021, 9.05 uur) - Goedemorgen. Het wordt een spannende dag. Zal de ECB vanmiddag hinten op ‘tapering’, of zullen de aankopen in het nood-opkoopprogramma (PEPP) op een hoog peil blijven?

Dat de Europese Centrale Bank de beleidsrente niet zal wijzigen, staat voor iedereen buiten kijf. Maar met een inflatie van 3% op jaarbasis in augustus is het doel van de ECB inmiddels wel bereikt. En dat is, anders dan in de VS, het enige mandaat dat de wijze mannen en vrouwen in Frankfurt hebben. Toch zal voorzitter Lagarde er naar verwachting moeite mee hebben om duidelijk te hinten op het verminderen van de obligatie-aankopen, oftewel ‘tapering’. De ECB verwacht dat de hoge inflatie van nu slechts tijdelijk is, terwijl de deltavariant een bedreiging kan zijn voor het economisch groeiherstel.

Vastgoedaandelen leiden Europese beurzen lager

In aanloop naar de ECB-vergadering besloten Europese beleggers gisteren wat winst te nemen. Na een beweeglijke handelsdag met hoge omzetten sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 1,1%, de grootste daling in bijna drie weken. Alleen de Russische beurs (+0,15%) hield het hoofd boven water. Beursgenoteerde vastgoedaandelen (-2%), die dit jaar een enorme rally hebben laten zien, deden een stap terug. Nutsbedrijven (+0,1%), die als een defensieve sector worden gezien, eindigden als enige in de plus. Op de obligatiemarkt maakten beleggers een pas op de plaats. De Duitse 10-jaarsrente sloot onveranderd op -0,32%.

Neutraal gepositioneerd in aandelen

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de economische groei zal afzwakken, maar de komende achttien maanden nog boven potentieel blijft. De winsten van beursgenoteerde bedrijven zullen met gemiddeld zo'n 10% groeien in 2022 en de rentes zullen iets oplopen. Tegen deze achtergrond hebben we deze week besloten om onze neutrale positionering voor aandelen en obligaties aan te houden. Verder houden we een voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse. Een uitgebreide toelichting en onze visie voor de komende maanden lees je in het ING Maandbericht beleggen van september.

Recordaantal vacatures in de VS

Het aantal vacatures in de VS is in juli opgelopen van 10,2 naar bijna 11 miljoen, het hoogste aantal sinds 2000. Analisten rekenden op een daling naar iets boven de 10 miljoen. Amerikaanse bedrijven kunnen moeilijk aan geschikt personeel komen, ondanks het feit dat veel Amerikanen werkloos zijn. Het zal naar verwachting leiden tot opwaartse druk op de lonen, terwijl ook problemen met de aanvoer van grondstoffen door steeds meer bedrijven als reden voor kostenstijgingen en lagere winstmarges worden aangehaald.

Derde verliesdag op rij voor S&P 500

Twijfels over de gevolgen van de deltavariant voor het economisch herstel in de VS en het monetaire beleid van de Fed en andere centrale banken, leidden gisteren op Wall Street tot de derde verliesdag voor de S&P 500-index (-0,13%) op rij. Dat is de langste verliesreeks sinds medio juli, al is het verlies vanaf de recordstand slechts zeer beperkt. Ook de Nasdaq (-0,6%) leverde gisteren wat in, ondanks een lagere rente. De 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,34%. De Dow Jones-index sloot 0,2% lager, een typische ‘risk-off’-dag dus.

China nu exporteur van inflatie

De producentenprijsinflatie is in China vorige maand met 9,5% (op jaarbasis) gestegen. Dat is meer dan de 9% in juli en de 9% die analisten hadden verwacht. Deze hogere kosten zullen niet allemaal doorberekend kunnen worden aan de eindklanten, maar wel voor een deel. Dit betekent dat ook de rest van de wereld te maken krijgt met prijsdruk. China zal nu inflatie gaan exporteren, in tegenstelling tot de desinflatie die ze de afgelopen decennia hebben geëxporteerd (goedkope Chinese producten leidden tot lagere inflatie in de rest van de wereld). De consumentenprijsinflatie is in China vorige maand afgenomen van 1% naar 0,8%. Dat valt dus wel mee en is in ieder geval geen reden om te verwachten dat de Chinese centrale bank de geldkraan dicht zal draaien. We verwachten eerder het tegenovergestelde.

Chinese tech-aandelen opnieuw onder druk

Herhaalde berichten over de oproep van de Chinese overheid aan technologiebedrijven om zich minder te richten op winst maken maar meer op het welzijn van de Chinezen, zetten de Chinese tech-aandelen vanmorgen weer wat onder druk. De Hang Seng-index koerst op het moment van schrijven 2% lager in Hongkong. Tencent verliest 6% en Alibaba daalt ruim 4%. We verwachten dat de risicopremie op Chinese aandelen voorlopig hoog blijft vanwege de onzekerheid over de politieke koers in het land.

Noodtoestand Tokio verlengd; Nikkei op verlies

Ook de meeste andere Aziatische beurzen staan vanmorgen in het rood. Een negatieve uitschieter is de beurs van Australië die 1,9% verliest, mede door een 2% lagere prijs van ijzererts en een uitbraak van de deltavariant 'down under'. De Japanse Nikkei-index verliest 0,6%, de eerste daling in negen handelsdagen. Het bericht dat de noodtoestand in Tokio en andere regio's wordt verlengd door het oplopend aantal coronabesmettingen, drukt de stemming. In Seoel is de Kospi-index 1,4% lager gesloten. De beurs van Shanghai is met een winst van 0,4% een positieve uitschieter. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op lagere opening van Wall Street vanmiddag.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse handelscijfers van juli en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS (335.000 verwacht). De meeste aandacht zal echter uitgaan naar het rentebesluit van de ECB (om 13.45 uur) en de aansluitende toelichting door voorzitter Christine Lagarde om 14.30 uur. Fijne dag!

Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 9 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 9 september 2021, 8.20 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.