Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nvidia Nvidia

vrijdag 10 september 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US67066G1040 USD 71.9 0.06 Duurzaam Informatie Technologie

Nvidia is, na een aantal jaren van sterke groei, een van de grootste halfgeleiderbedrijven ter wereld geworden. Het bedrijf ontwerpt en verkoopt grafische kaarten, populair voor toepassingen in gaming en datacenters. Het bedrijf laat zeer sterke groei zien met hele hoge marges, maar de waardering is daar ook naar. Het bedrijf neemt ARM over voor $40 mld indien de verschillende toezichthouders daar hun akkoord voor geven.

Groot in grafische kaarten

Nvidia heeft vele jaren (t/m 2016) een vrij onopvallend bestaan op de beurs geleid als midcap. Door de explosieve groei van 3D-videobewerking, werden grafische kaarten vanaf 2017 veelgevraagd. De omzet is ruim verdubbeld sinds 2016, de marktwaarde is zelfs meer dan vervijftienvoudigd in die periode. Ruim 50% van de omzet komt uit gaming, waarin het bedrijf een geschat marktaandeel van 70% heeft. Bijna 30% van de omzet komt uit datacenters en de rest uit professionele visualisatie, automotive en licenties. Het bedrijf heeft per 1 mei 2020 Mellanox geconsolideerd. Dat bedrijf is overgenomen voor $6,8 mld in cash. Nvidia had ultimo boekjaar 2020/21 (t/m januari) een netto kaspositie van $4 mld. De vrije kasstroom kwam de afgelopen drie jaar rond de $4 mld per jaar uit. In 2020/21 werd op een omzet van $16,7 mld een genormaliseerde nettowinst geboekt van $5,1 mld.

Veel groeimogelijkheden in diverse markten

Zoals eerder benoemd, is Nvidia de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het bedrijf is al vele jaren actief in de ontwikkeling en marketing van grafische kaarten, waarvan de productie plaatsvindt bij TSMC en Samsung. De markt (voornamelijk pc gaming) voor grafische kaarten was jarenlang een markt met lichte groei, maar door een aantal grote voordelen ten opzichte van gewone processoren kwam daar de (cloud)servermarkt, met klanten als Amazon, Google en Microsoft, bij. Daarnaast was er (tijdelijk) grote vraag naar grafische kaarten voor het mijnen van bitcoins. Met de recente introductie van de nieuwe x-box en de Playstation 5, zal pc gaming ook weer een nieuwe impuls krijgen omdat er veel nieuwe games op de markt komen, waar veel rekenkracht voor nodig is. Een markt in ontwikkeling is de markt voor kunstmatige intelligentie (AI). Nu nog klein, maar met veel potentieel en nauw verweven met cloudservers en de grootste klanten van Nvidia. De laatste markt die niet onbenoemd mag blijven is de markt voor autonome rijsystemen. Om (deels) autonoom rijden mogelijk te maken, moeten er grote hoeveelheden visuele data worden verwerkt. Nvidia heeft daar veel kennis over, en ondertussen een hele lijn aan producten opgezet. Ook is er samenwerking met onder andere Mercedes-Benz, om zelfrijdende auto’s te ontwikkelen. De geplande overname van ARM moet extra omzet en een bredere klantenbasis brengen.

Resultaten opnieuw boven analistenverwachting. Prognose Q3 ook ruimschoots boven verwachting

Nvidia publiceerde resultaten over het tweede kwartaal van zijn boekjaar 2021 (t/m juli) die op de meeste fronten beter dan verwacht waren. De omzet steeg met 68%, zo’n 4 procentpunt boven de consensusverwachting van analisten. Ook de gecorrigeerde EBIT (+103%) viel, net als de winst per aandeel (+91% jaar op jaar, joj), hoger uit dan verwacht. De omzet was vooral hoger doordat de grootste divisies het net iets beter deden dan verwacht. De bijdragen van de divisie Datacenter (omzet +35% joj) en Gaming (omzet +85% joj) waren heel sterk, maar grotendeels als verwacht. Prof Visualization Liet zeer sterke groei zien (+156%), ook heel ruim hoger dan verwacht. Automotive (meer dan 5% van de omzet) liet 37% groei zien, een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal (0,6% krimp), maar wel iets minder dan analisten hadden verwacht. De omzetgroei zal ook in het derde kwartaal hoger uitvallen dan eerder werd verwacht. De operationele marge zal daarbij ook iets hoger uitkomen dan waar de consensusverwachting vanuit ging, ondanks de sterk stijgende kosten. Nvidia gaf een omzetverwachting (+44%) voor het derde kwartaal die ongeveer vijf procentpunten boven de consensusverwachting lag. Logischerwijs zal ook de winst per aandeel hoger uitkomen dan verwacht. Behalve een duidelijk dip in de automotive-omzet waren de effecten van de pandemie per saldo positief. De vergelijking op jaarbasis wordt wel een geleidelijk ongunstiger. Anderzijds wijst de voorraadopbouw erop dat ook de tweede helft van het jaar sterk zal zijn. Kort na de resultaten gaf de Britse toezichthouder aan dat er een uitgebreider onderzoek naar de geplande overname van ARM wordt opgestart. De slagingskans van die overname wordt daar niet groter van. Door de sterke organische groei van Nvidia wordt die overname overigens elk kwartaal minder relevant.

Waardering hoogste in de halfgeleidersector, winstgroei ook

De huidige waardering van 54 keer de verwachte winst over kalenderjaar 2021 is ongeveer het dubbele van het gemiddelde van de halfgeleidersector. Ook ten opzichte van de eigen historische waardering is deze veel hoger. Ondanks de groei in de afgelopen jaren en de verwachte omzet- en winstgroei van 15-20% per jaar in de komende jaren (na de +55% dit jaar), lijkt de huidige waardering nog veel meer groei in te prijzen. Gezien het sterke productenpakket en de combinatie van de doelmarkten gaming, cloud-hosting, AI en automotive is ook wel duidelijk dat het bedrijf uitstekend gepositioneerd is. Indien succesvol, kan de overname van ARM nog extra groei en een bredere klantenbasis toevoegen. Een sterke groei dan waar de consensusverwachting van uitgaat, lijkt dan ook realistisch. Nvidia keert een slechts beperkt dividend uit, wat tot een dividendrendement van 0,1% leidt. Nvidia geeft in beperkte mate aandelen uit als beloningsinstrument. Per saldo is het aantal uitstaande aandelen daardoor in de afgelopen vijf jaar met 10% gestegen. De outperformance ten opzichte van de MSCI World IT-index bedraagt dit jaar tot nu bijna 50%. Vorig jaar was er ook al een sterke outperformance.

Kansen

  • De overname van ARM kan de klantenbasis verbreden en tot kostenvoordelen leiden.
  • Snellere en betere videobewerking is een van de belangrijkste trends in zowel zoekmachines, gaming als autonoom rijden. Dat biedt ook op de langere termijn goede groeimogelijkheden.
  • Het bedrijf heeft veel kennis en ervaring in huis om een belangrijke speler te zijn in de nog jonge markt voor kunstmatige intelligentie.

Risico's

  • De waardering is fors en laat weinig ruimte voor tegenvallers.
  • Er zijn meerdere concurrenten in verschillende deelmarkten die ook zeker niet stil zitten.
  • Door de opkomst van gaming via de cloud, zal op termijn de noodzaak om een computer met een dure grafische kaart te hebben afnemen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen