Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Inflatieangst laait weer op onder beleggers

maandag 13 september 2021

De nieuwe beursweek is in China vanmorgen niet lekker begonnen. Berichten dat de Chinese overheid het bedrijf Alipay, onderdeel van de Ant Group en Alibaba, uit elkaar wil trekken, drukt de stemming op de Chinese beurzen. Alibaba noteert 4,5% lager na vrijdag nog 4,3% hoger te zijn gesloten. Ook andere Chinese techaandelen zoals Tencent (-3,7%) liggen weer onder druk. De angst dat de Chinese overheid een grotere greep op deze (vaak) monopolisten wil krijgen, leidt tot hogere risicopremies. Wij zien vooralsnog geen reden om, ondanks de koersdalingen van Chinese aandelen, het gewicht van aandelen uit de regio op te hogen in onze beleggingsstrategieën. De Hang Seng-index verliest 2%, maar de beurs van Shanghai noteert 0,2% hoger.

Beleggers wat terughoudender

Het lagere slot van afgelopen vrijdag op Wall Street doet het sentiment ook geen goed. Zorgen over de vertraging van het economisch groeiherstel, mede door de deltavariant, oplopende inflatie en zorgen over het mogelijk terugschroeven van de steun van centrale banken, zijn op dit moment de belangrijkste redenen voor terughoudendheid onder beleggers. Nu is september vaak ook niet de beste beursmaand van het jaar, dus is het goed te begrijpen dat na een enorme rally even een stapje terug wordt gedaan. Dat is iets dan het voorspellen van een crash of correctie. We zien daar weinig aanleiding toe, zolang de bedrijfswinsten niet sterk naar beneden worden bijgesteld en/of rentes hard oplopen. Een uitgebreide toelichting en onze visie voor de komende maanden lees je in het ING Maandbericht beleggen van september.

Amerikaanse futures noteren hoger

Elders in Azië is de stemming vrij vlak. In Japan is de Nikkei-index 0,2% hoger gesloten, na in de voorgaande weken een sprong omhoog te hebben gemaakt. De Kospi-index is in Seoel onveranderd gesloten en de beurs van Australië 0,2% hoger. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger en wijzen op een hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen vanmorgen naar verwachting vlak tot iets lager van start gaan. 

Europese aandelen sluiten lager

Vrijdag begonnen de Europese aandelenbeurzen nog opgewekt aan de laatste dag van de handelsweek. Aan het einde van de dag zakten ze echter omlaag in het kielzog van de koersen op Wall Street. Hoger dan verwachte inflatiecijfers in de VS leidden tot zorgen over het afbouwen van de steun van de Fed en lagere winstmarges voor bedrijven. De Stoxx Europe 600-index eindigde vrijdag met een verlies van 0,3%. Alleen de FTSE 100-index (+0,07%) in Londen en de AEX-index (+0,17%) wisten hoger te sluiten. Het was de eerste keer sinds april dat de brede Europese aandelenindex voor de tweede week op rij lager sloot. Aandelen uit de sectoren IT (+0,67%), duurzame consumentengoederen (+0,26%) en basismaterialen (+0,12%) sloten vrijdag nog wel in de plus. Op de obligatiemarkt steeg de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar -0,33% in reactie op de hogere rentes in de VS. 

Amerikaanse bedrijven zien kosten flink stijgen

De producentenprijsinflatie in de VS is vorige maand met 8,3% gestegen in vergelijking met vorig jaar, iets meer dan de verwachte +8,2% en de sterkste stijging in veertig jaar! Op maandbasis bedroeg de stijging 0,7% (+0,6% verwacht). Problemen met de aanvoer van goederen en een gebrek aan personeel stuwen de (inkoop)kosten voor bedrijven omhoog. Dit zal ten koste gaan van de winstmarges van veel bedrijven en de druk op de consumentenprijsinflatie vergroten. Morgen worden de consumentenprijscijfers van augustus bekendgemaakt. Als de inflatiedruk aanhoudt, zal de Fed eerder geneigd zijn om de geldkraan iets dichter te draaien. In reactie op de inflatiecijfers steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente vrijdag met 4 basispunten naar 1,34%. We verwachten dat deze verder zal oplopen.

Apple (-3,3%) onder druk op Wall Street

De vrees voor het dichtdraaien van de geldkraan door de Fed en mogelijk lagere bedrijfswinsten drukte vrijdag de stemming op Wall Street. Verder lag het aandeel Apple (-3,3%) onder druk nadat een rechter bepaalde dat het bedrijf anders moet omgaan met betalingen van games in de app store. Dit betekent dat de inkomsten van het bedrijf ander druk kunnen komen. De S&P 500-index (-0,8%) sloot voor de vijfde dag op rij in de min, de langste verliesreeks sinds februari. De Nasdaq eindigde 0,87% lager en de Dow Jones-index verloor 0,78%.

Agenda van vandaag

We beginnen de week rustig. Op de agenda voor vandaag staan geen belangrijke macro-economische cijfers. De Amerikaanse inflatiecijfers van morgen zijn het volgende richtpunt. Fijne week! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 13 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 13 september 2021, 8.00 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.