Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Energieaandelen gevraagd door stijgende prijzen

dinsdag 14 september 2021

Als we de berichten mogen geloven, krijgen we vanavond vanuit Den Haag te horen dat de anderhalvemetermaatregel zal worden losgelaten. En hoewel ik de indruk heb dat die regel allang door vrijwel niemand meer wordt gerespecteerd, is het weer een stap naar een 'normale' samenleving. Ondanks het feit dat er in bepaalde delen van de wereld nog beperkingen zijn vanwege de verspreiding van de deltavariant, is de angst voor een grote economische impact door het virus bij beleggers wel geweken. 

Energie- en nutsbedrijven hoger op stijgende energieprijzen

Vooral grondstoffen en cyclische aandelensectoren profiteerden gisteren van aantrekkende vraag. De prijs van een vat olie steeg bijna 1% naar $73,50, het hoogste niveau in zes weken. Door de komst van storm Nicholas in de Golf van Mexico zal het herstel van de olieproductie na storm Ida maar langzaam op gang komen. Een hogere olieprijs zal leiden tot hogere energiekosten en hogere inflatie. De energieprijzen zijn in Europa inmiddels naar recordhoogtes gestegen. Ben ik even blij met mijn zonnepanelen, al valt de opbrengst door de matige zomer tot nu toe bijzonder tegen. Bij gebrek aan richtinggevend macronieuws stegen olie-gerelateerde aandelen gisteren 2,7% op de Europese beurzen, gevolgd door nutsbedrijven (+1,6%) die profiteren van de hoge energieprijzen. 

Europese aandelen eindigen hoger

Ook financiële waarden (+1,05%) konden rekenen op belangstelling van beleggers. Het geloof in een verdere heropening en normalisatie in Europa sterkt de vraag naar meer cyclische en waardeaandelen. Techaandelen (-0,4%), die juist geprofiteerd hebben van de pandemie, lagen gisteren onder druk. Dat kwam deels door het koersverlies van Prosus (-2,9%) op de Amsterdamse beurs. Met uitzondering van de Noorse beurs (-0,6%) boekten alle grote Europese beurzen winst. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een winst van 0,3% na eerder op de dag nog 0,8% hoger te hebben gestaan. De winsten liepen na de opening van Wall Street iets terug. De Duitse 10-jaarsrente eindigde onveranderd op -0,33%. 

Wall Street in afwachting van inflatiecijfers

In afwachting van de consumentenprijscijfers van augustus maakten beleggers op Wall Street een pas op de plaats. Twijfels over het economisch groeiherstel, inflatie en mogelijk hogere rentes weerhouden de aandelenindices ervan om een grote sprong omhoog te maken. Toch steeg de S&P 500-index (+0,23%) gisteren voor de eerste keer in zes handelsdagen, onder aanvoering van oliebedrijven (+2,9%). En net als op de Europese beurzen deden ook financiële waarden (+1,1%) het goed in New York, ondanks een iets lagere rente. De Amerikaans 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 1,33%. Blijkbaar anticiperen beleggers op meevallende inflatiecijfers. Wij zijn daar niet zo zeker van. En met de hoge energieprijzen lijkt er aan de prijsstijgingen vooralsnog geen einde te komen. 

Meer vraag naar cyclische aandelen

De Dow Jones-index eindigde 0,76% hoger terwijl de Nasdaq 0,07% verloor. Na een enorme rally lijkt de vaart eruit bij de grote techbedrijven. De aandacht van beleggers verschuift weer wat naar de meer economisch gevoelige (cyclische) sectoren, die kunnen profiteren van een iets hoger dan gemiddelde economische groei met iets hogere rentes. Dat is ook de verwachting die wij hebben. Meer hierover lees je in het ING Maandbericht beleggen van september.

Noodlijdend Evergrande zet Chinese beurzen lager

Ondanks het verdeelde slot op Wall Street zat de stemming er op de Japanse beurs vanmorgen alweer goed in. De Nikkei-index is 0,7% hoger gesloten en is op weg naar de hoogste slotstand sinds 1990. Zorgen over het Chinese Evergrande (-11%), de grootste projectontwikkelaar van China die kopje onder dreigt te gaan door een schuldenlast van bijna $300 miljard, drukken de stemming op de beurs in Hongkong. De Hang Seng-index noteert 1,1% lager. Tencent en Alibaba noteren licht lager na de verliezen van gisteren. De beurs van Shanghai verliest 1,1%. De Kospi-index is in Seoel 0,7% hoger gesloten en de beurs van Australië wint 0,2%. De prijs van een vat olie loopt nog wat verder op naar $74,06 (+0,73%). De Amerikaanse 10-jaarsrente staat onveranderd op 1,33%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen vanmorgen naar verwachting ook iets hoger openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve Spaanse inflatiecijfers van augustus en de vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf. Verwacht wordt dat de NFIB-index vorige maand is gedaald van 99,7 naar 99 punten. Maar de meeste aandacht gaat uit naar de Amerikaanse consumentenprijscijfers van augustus. Analisten verwachten een stijging van 0,4% op maandbasis en 5,3% op jaarbasis. Als de inflatie hoger is dan verwacht, kunnen de kapitaalmarktrentes wat oplopen en neemt de kans toe dat de Fed eerder zal beginnen met het verminderen van haar obligatie-opkopen. Mogelijk al in november. Als de inflatiecijfers lager uitvallen dan verwacht, kan de rente wat dalen. Vooral techaandelen kunnen daarvan profiteren. Als we afgaan op de laatste berichten, zou de inflatie wel eens iets hoger kunnen uitvallen dan verwacht. We zijn benieuwd. Fijne dag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 14 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 14 september 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.