Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Inflatiecijfer VS valt mee, maar beurssentiment is bedrukt

woensdag 15 september 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (15 september 2021, 8.59 uur) - Goedemorgen. De Amerikaanse inflatiecijfers over augustus vielen mee bij de verwachtingen, maar zorgen over de economische groei hadden gisteren de overhand op Wall Street.

Geen anderhalve meter meer en verdere versoepelingen later deze maand. Goed nieuws dus, al zullen de nachtclubs en discotheken nog wel dicht blijven omdat ze om 12 uur 's avonds dicht moeten. Dan zijn de meeste nog helemaal niet open… De meeste versoepelingen waren al uitgelekt, dus was er weinig echt nieuws. Voor beleggers hebben de veranderingen sowieso weinig impact. 

Inflatiecijfers VS vallen mee…

Op de Europese en Amerikaanse beurzen was er gisteren vooral aandacht voor de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen zijn in de VS vorige maand met 0,3% gestegen ten opzichte van juli. Analisten rekenden op een stijging van 0,4% en in juli was er nog een plus van 0,5%. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 5,3%, in lijn met de verwachting en iets lager dan de +5,4% in juli. Beleggers reageerden in eerste instantie opgelucht op het nieuws, omdat de kans op een snelle vermindering van de obligatie-opkopen door de Fed wat lijkt afgenomen. Of de opluchting terecht is – en de inflatiepiek slecht tijdelijk is – zal nog moeten blijken.

… maar inflatiedruk lijkt nog niet afgenomen

Onderliggend zijn de prijzen van tweedehands auto's, hotelprijzen en vliegtickets gedaald. Allemaal items waarvan de prijzen sinds de heropening omhoog ware geschoten. Maar de prijzen van componenten die niet gerelateerd zijn aan de heropening stegen met gemiddeld 0,35%, de sterkste stijging sinds ten minste eind 2016. Er is dus wel degelijk inflatiedruk terwijl tegelijkertijd een aantal sectoren, waaronder de reis- en vrijetijdssector, (weer) last hebben van de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. 

Veel kleinere bedrijven verhogen prijzen

De vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf, de NFIB-index, is vorige maand gestegen van 99,7 naar 100,1 punten. De helft van de ondervraagde ondernemers geeft echter aan moeite te hebben om openstaande vacatures in te vullen. Dat is het hoogste percentage ooit. Verder geeft 49% aan de komende maanden de prijzen te zullen gaan verhogen. Met dit in het achterhoofd, lijkt de hoge inflatie misschien toch iets minder tijdelijk dan gedacht. 

Zorgen over economie hebben overhand in New York

Na een aanvankelijk positieve reactie op Wall Street zakten de aandelenkoersen richting de slotbel omlaag. Twijfels over het beleid van de Fed, aanstaande belastingverhogingen en zorgen over de economische impact van de deltavariant overheersten de stemming. Op de obligatiemarkt werd eerst nog redelijk rustig gereageerd op de inflatiecijfers, maar uiteindelijk daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 4 basispunten naar 1,28%. Zorgen over de economisch groei kregen de overhand. De S&P 500-index sloot met een verlies van 0,57% en zelfs technologieaandelen konden niet profiteren van de lagere rente. De Nasdaq-index eindigde 0,45% lager. De Dow Jones-index verloor 0,84%. Vooral economisch relatief gevoelige (cyclische) aandelensectoren zoals energie (-1,55%) en financiële waarden (-1,4%) stonden onder druk. De Russel 2000-index van small- en midcapbedrijven leverde 1,4% in.

Per saldo weinig beweging op Europese beurzen

De meeste Europese aandelenbeurzen wisten gisteren nog wel in de plus te sluiten. De AEX-index eindigde 0,79% hoger en de DAX-index pluste in Frankfurt 0,14%. De Britse FTSE 100-index (-0,49%) en de Franse CAC 40-index (-0,36%) sloten echter lager. De Stoxx Europe 600-index sloot nipt lager met een verlies van 0,01%. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie daalde met 1 basispunt naar -0,34%.

Evergrande lost niet af op leningen

Naast de grote Chinese techbedrijven wil de Chinese overheid ook meer invloed krijgen op de casino's. De aandelenkoersen van casino's in gokstad Macau staan vanmorgen dan ook zwaar onder druk. Verder hebben de Chinese autoriteiten aan de banken laten weten dat de grootste Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande volgende week geen rente en aflossing zal betalen op uitstaande leningen. Het aandeel verliest vanmorgen nog eens 3,7%. De kans is groot dat de uitstaande schuld van het bedrijf zal worden geherstructureerd. Het is onzeker wat daar de gevolgen van zijn en of de overheid zich ermee zal gaan bemoeien.

Beurzen Hongkong en China omlaag

De stemming op de Chinese beurzen wordt vanmorgen ook gedrukt door tegenvallende macrocijfers. De Chinese winkelverkopen zijn in augustus op jaarbasis met 2,5% gestegen, veel minder dan de verwachte 7% en minder dan de +8,5% in juli. De industriële productie steeg met 5,3%, ook minder dan de 5,8% die analisten verwachten. De uitbraken van de deltavariant hebben een grotere negatieve impact dan verwacht. We verwachten dan ook dat China binnenkort nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen. De Hang Seng-index noteert in Hongkong 1,7% lager en de beurs van Shanghai verliest 0,3%.

Japanse beleggers nemen winst

Na de rally op de Japanse beurzen van de afgelopen weken doen beleggers vanmorgen even een stapje terug. De Nikkei-index is 0,5% lager gesloten, de Topix-index gaat ruim 1% omlaag. In Seoel is de Kospi-index 0,3% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen vanmorgen naar verwachting redelijk vlak openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het VK, Frankrijk en Italië. Verder verwachten we industriële-productiecijfers uit de eurozone. In de VS worden vanmiddag onder andere de inkoopmanagersindex van New York en cijfers over de industriële productie bekendgemaakt. Fijne dag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 15 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 15 september 2021, 8.12 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.