Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Zorgen beheersen beursstemming

maandag 20 september 2021

Vanwege de viering van een feestdag in Japan, China en Korea zijn de beurzen daar vandaag gesloten. Je zou misschien denken dat het vandaag op de overige Aziatische beurzen rustig is, maar niets is minder waar. De zorgen over het mogelijk omvallen van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande overheersen de stemming op de beurzen die vanmorgen wel open zijn. De angst voor de gevolgen van een mogelijk faillissement en berichten dat de Chinese overheid haar grip op andere vastgoedbedrijven wil versterken, zetten de aandelenkoersen in Hongkong vanmorgen flink onder druk. Daar wordt namelijk wel gehandeld en flink ook. De Hang Seng-index staat op het moment van schrijven 3,2% lager, het grootste dagverlies sinds juli. De Hang Seng Property-index noteert 6,6% lager, de grootste daling sinds mei vorig jaar. Het aandeel Evergrande staat 19% lager op het laagste niveau ooit en trekt de koersen van andere vastgoedaandelen mee omlaag.

Vrees voor afkoeling Chinese economie

Een daling van de prijs van ijzererts zet de beurs van Australië vanmorgen 2% lager. China streeft naar een lagere staalproductie. De vrees voor een verdere afkoeling van de Chinese economie zit er goed in. Ondanks de flinke koersdalingen vinden we het nog te vroeg om aandelen uit China of opkomende markten bij te komen. Beleggers zijn daarnaast in afwachting van het rentebesluit van de Fed. We verwachten dat voorzitter Powell woensdagavond zal hinten op het verminderen (‘taperen’) van het obligatie-opkoopprogramma. 

Sterke koersbewegingen op beurzen

De combinatie van afnemende economische groei, aanhoudend hoge inflatie en het vooruitzicht van het langzaam dichtdraaien van de geldkraan door de Fed leidt tot toenemende volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de beurzen. Dat zagen we afgelopen vrijdag ook al terug op de Europese en Amerikaanse beurzen. Het aflopen (expireren) van opties en termijncontracten versterkte vrijdag de koersbewegingen op de Europese beurzen. 

Europese aandelen voor derde week op rij omlaag

Na hoger te zijn geopend en op een winst te hebben gestaan van 0,8%, eindigde de Stoxx Europe 600-index vrijdag met een verlies van 0,9%. Het is de derde verliesweek op rij en het laagste slot in zeven weken. Aandelen uit de sector basismaterialen (-2,55%) stonden het meest onder druk, gevolgd door IT (-1,3%). Geen enkele sector hield de voeten droog. De bovengenoemde zorgen over groei, inflatie en centrale banken beheerste de stemming, waarbij de expiratie sommige bewegingen flink versterkte. Richtinggevende macro-economische cijfers waren er nauwelijks. De Duitse 10-jaarsrente steeg 2 basispunten naar -0,28%. Van een ‘vlucht naar veilige havens’ was dus geen sprake. Obligatiebeleggers anticiperen op aanhoudend hoge inflatiecijfers en een minder stimulerend beleid van centrale banken. We verwachten dan ook dat de rentes nog wat verder zullen oplopen. Dit zet hooggewaardeerde beleggingscategorieën onder druk.

Winstnemingen op Wall Street

Een vergelijkbaar beeld zagen we vrijdag op Wall Street, waar de aandelenkoersen al direct na de opening wegzakten. De stemming werd gedrukt door een lager dan verwachte stand van de index van het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan (71 tegenover 72 punten verwacht). Bij veel hoger dan gemiddelde omzetten verloor de S&P 500-index 0,9%. De index sloot op de laagste stand in bijna een maand. Het is de eerste keer sinds mei dat de index twee weken achter elkaar lager sloot. De Nasdaq sloot ook 0,9% lager en de Dow Jones-index verloor 0,48%. Vooruitlopend op het rentebesluit van de Fed nemen beleggers wat winst na de rally in de voorgaande maanden.

Rente VS loopt op, dollar sterker

Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 4 basispunten naar 1,36%, in lijn met de beweging in Europa. Zoals gezegd verwachten we dat de rente nog wat verder op kan lopen. De dollar werd sterker tegenover de euro op 1,173 en noteert vanmorgen 1,171. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven tussen 0,6% en 1% lager. We verwachten dat de Europese aandelenbeurzen ook lager van start zullen gaan aan het begin van de nieuwe week.

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met producentenprijscijfers uit Duitsland en de sentimentindex van Amerikaanse huizenbouwers. Fijne week! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 20 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 20 september 2021, 8.01 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.