Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Fed verrast beleggers niet en gaat eind dit jaar afbouwen

donderdag 23 september 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (23 september 2021, 9.06 uur) - Goedemorgen. De kogel is door de kerk. De Fed zal binnenkort beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma. Het herstel van de Amerikaanse economie is volgens de Fed sterk genoeg om de stimuleringsmaatregelen iets terug te schroeven.

We verwachten dat de Amerikaanse centrale bank bij de volgende beleidsvergadering op 3 november de ‘tapering’ zal aankondigen en daar dan die maand of in december mee zal starten. Volgens voorzitter Jerome Powell kan het opkoopprogramma van $120 miljard per maand ergens halverwege 2022 dan helemaal afgebouwd zijn. Pas daarna verwachten we een verhoging van de beleidsrente, die nu nog op 0-0,25% staat. Volgens de gisteren gepubliceerde 'dot plot', een puntenwolk met daarin de verwachtingen van de beleidsrente voor de komende jaren van individuele Fed-bestuurders, is de helft (9) voor een verhoging van de beleidsrente volgend jaar. Bij de in juli gepubliceerde dot plot lag de mediaan nog op 0,125%, dus geen verhoging in 2022. Voor 2023 ligt de mediaan nu op 1%; in juni was dat nog 0,6%. 

Beleggers niet verrast door aankondiging Fed

De inflatieverwachting van de Fed voor volgend jaar werd bijgesteld van 2,1% naar 2,2% en is voor 2023 op 2,2% blijven staan. De Amerikaanse economie zal naar verwachting van de Fed volgend jaar 3,8% groeien en in 2023 met 2,5%. Beide cijfers zijn hoger dan de verwachtingen van juni. Voor dit jaar staat de groei- en inflatieverwachting op respectievelijk 5,9% en 3,7%. De aankondiging van de Fed was conform de verwachting van analisten. Beleggers reageerden dan ook positief op het besluit en de toelichting. Een minder stimulerend monetair beleid hoeft ook geen probleem te zijn voor de beurs, zolang de winstgroei van bedrijven op peil blijft en de rente niet te snel oploopt. 

Positieve stemming op Wall Street…

De wat afgenomen zorgen over de gevolgen van de schuldproblemen van het Chinese Evergrande steunden gisteren het positieve sentiment op Wall Street. De S&P 500-index steeg met 0,95%, de eerste stijging in vijf handelsdagen. Aandelen uit cyclische (economisch relatief gevoelige) sectoren zoals energie (+3,2%), die profiteerde van de hogere olieprijs (+2,5%) na de bekendmaking van lagere Amerikaanse voorraden, en financiële waarden (+1,6%) gingen aan kop. Nutsbedrijven (-0,1%) eindigden als enige sector in de min. De Nasdaq steeg 1%, net als de Dow Jones Industrial-index. Op de obligatiemarkt werd lauw gereageerd op het Fed-besluit. De 10-jaarsrente steeg 1 basispuntje naar 1,30% en de 2-jaarsrente bleef onveranderd op 0,24%. De dollar sloot vrijwel onveranderd op 1,174 tegenover de euro. Er was dus geen enkel signaal van onrust of paniek te vinden. Dat heeft de Fed goed gedaan. 

… net als op de Europese beurzen

Eerder op de dag sloten alle Europese beurzen ruim in de plus. De extra liquiditeitsinjectie door de Chinese centrale bank en berichten dat Evergrande bezig zou zijn met een oplossing voor de rentebetaling op uitstaande binnenlandse schulden, boden steun voor het sentiment. Onder aanvoering van olie-gerelateerde aandelen (+2,6%) en banken (+2,2%) steeg de Stoxx Europe 600-index 1%. Defensieve aandelensectoren zoals nutsbedrijven (-0,17%) en gezondheidszorg (-0,3%) lagen onder druk. In afwachting van het rentebesluit van de Fed, dat pas om acht uur 's avonds volgde, daalde de Duitse 10-jaarsrente met 1 basispuntje naar -0,32%. 

Zorgen om Evergrande wat weggeëbd

In navolging van de hogere koersen op Wall Street kleuren de meeste Aziatische beurzen vanmorgen groen. De Japanse beurzen zijn gesloten vanwege een feestdag. Vanmorgen heeft de Chinese centrale bank opnieuw extra liquiditeit in het financiële systeem gepompt. De angst voor het inklappen van het financiële systeem in China is hierdoor afgenomen. Het aandeel Evergrande noteert bijna 20% hoger in Hongkong door speculatie op het afwenden van een faillissement. Vandaag moet het bedrijf ruim $80 miljoen rente betalen op een dollarlening. Het is maar de vraag of dat gaat lukken. Vooralsnog is de situatie rond Evergrande ongewis, maar we gaan niet uit van een ‘Lehman-scenario’. De val van deze Amerikaanse zakenbank leidde in 2008 een domino-effect in op de wereldwijde financiële markten. We verwachten dat de Chinese overheid het bedrijf 'gecontroleerd' zal herstructureren.

Aziatische beurzen overwegend hoger

De Hang Seng-index noteert in Hongkong op het moment van schrijven 0,9% hoger. De beurs van Shanghai plust 0,3% en de beurs van Shenzhen plust 0,6%. De Kospi-index in Seoel verliest echter 0,4% maar de Australische beurs wint 1%, mede door een stijging van de grondstoffenprijzen. De prijs van ijzererts steeg gisteren plots met bijna 15% door de hoop dat de Chinese economie geen grote schade zal oplopen door Evergrande.

AEX heeft 800 punten weer in zicht

De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven gemiddeld 0,3% hoger dan het slot van gisteravond. De Europese aandelenbeurzen zijn hoger van start gegaan en de AEX-index heeft de 800 punten weer in zicht. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert op het moment van schrijven 3 basispunten hoger op 1,33%. We verwachten dat deze richting het einde van het jaar verder zal oplopen en rentes in de rest van de wereld mee omhoog zal trekken.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere het rentebesluit van de Bank of England. We verwachten daar geen veranderingen in het beleid. Verder staan er vertrouwenscijfers uit Frankrijk en voorlopige inkoopmanagersindices uit Frankrijk, Duitsland en de eurozone gepland. Er wordt verwacht dat de samengestelde (‘composite’) index van de eurozone deze maand is gedaald van 59 naar 58,5 punten, slechts een lichte daling dus. Zowel de productie- als de dienstensector is deze maand naar verwachting iets afgekoeld. Verder krijgen we definitieve groeicijfers van het tweede kwartaal uit Spanje en Nederland en inkoopmanagersindices uit het VK. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen (320.000 verwacht), de index van leidende indicatoren (+0,7% verwacht) en inkoopmanagersindices. Ook hier wordt een lichte daling van zowel de productie- als dienstensector verwacht. Fijne dag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 23 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 23 september 2021, 8.28 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.