Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Aandelenbeleggers niet bevreesd voor hogere rentes

vrijdag 24 september 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (24 september 2021, 9.09 uur) - Goedemorgen. Dat de Fed waarschijnlijk eind dit jaar minder gaat stimuleren, wordt door beleggers verrassend goed opgepakt. Naast een flinke stijging van de obligatierentes, stegen gisteren ook de aandelenkoersen over een breed front.

Het was gisteren best een bijzondere beursdag. We zagen niet alleen hogere kapitaalmarktrentes, maar ook flink hogere aandelenkoersen. Het bericht van woensdagavond dat de Fed later dit jaar de geldkraan iets gaat dichtdraaien en wellicht volgend jaar al de beleidsrente gaat verhogen, werd door beleggers verrassend goed opgepakt. Maar de Fed is niet de enige die de kraan langzaam gaat dichtdraaien. Gisteren verhoogde de Noorse centrale bank zoals verwacht de beleidsrente van 0% naar 0,25%. En in december verhogen de Noren naar verwachting de rente met nog een kwartje. 

Bank of England dicht bij renteverhoging…

De Bank of England (BoE) liet gisteren de beleidsrente ongewijzigd, maar die beslissing was niet unaniem (7-2). We gaan ervan uit dat de BoE bij haar volgende vergadering in november de beleidsrente wel zal verhogen. In reactie schoot de rente op de Gilt (10-jarige staatsobligatie) met 11 basispunten omhoog naar 0,91%. Als reden voor het wat agressieve (‘hawkish’) commentaar van de BoE werd de hoge inflatie in het VK aangehaald. Die komt dit jaar, mede door de hoge energieprijzen, waarschijnlijk boven de 4% uit. En zo zien we steeds meer centrale banken die neigen naar het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. 

… terwijl Turkije de rente verlaagt

Uitzondering is Turkije, waar de centrale bank gisteren onverwacht de rente met 1% verlaagde naar 18%. Maar die bank is niet onafhankelijk en wordt gestuurd door president Erdogan. In reactie op het besluit daalde de Turkse lira flink, wat de hoge inflatie in het land alleen nog maar verder zal aanwakkeren. Of dat de positie van Erdogan goed zal doen, is maar de vraag. Beleggers schudden de zorgen over de gevolgen van hogere rentes gisteren van zich af. Zij richtten zich vooral op de positieve economische groeivooruitzichten. Ze putten moed uit de woorden van de Fed, die vol vertrouwen is over het groeiherstel van de Amerikaanse economie. 

Inkoopmanagersindex eurozone valt tegen

Toch zien we dat het economisch momentum wereldwijd duidelijk verzwakt. Volgens voorlopige cijfers is de samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone gedaald van 59 naar 56,1 punten, veel lager dan de verwachte 58,5 punten. Zowel de dienstensector (van 59 naar 56,3) als de productiesector (van 61,4 naar 58,7) kampt met tekorten aan grondstoffen, halffabricaten en personeel. Met als gevolg dat er niet aan de vraag kan worden voldaan en de prijzen oplopen. Dit heeft een negatief effect op de groei, terwijl de inflatie oploopt. Het is een vorm van stagflatie (stagnerende groei bij hoge inflatie) maar anders dan in de jaren '70, omdat we verwachten dat de werkloosheid niet lang hoog blijft. In het kielzog van de Gilts en door de vooraankondiging van het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma door de Fed, steeg de Duitse 10-jaarsrente met 7 basispunten naar -0,26%, het hoogste niveau sinds begin juli. Een slechte dag voor obligatiebeleggers dus. 

AEX sluit boven 800 punten

Aandelenbeleggers hadden gisteren vooral aandacht voor de positieve economische groeivooruitzichten. Zij waren iets minder bezorgd over de situatie rond het Chinese Evergrande. Dat kan echter zo weer veranderen, omdat tot zover bekend het bedrijf een rentebetaling van ruim $80 miljoen, die gisteren had moeten plaatsvinden, niet heeft voldaan. Als die betaling niet alsnog binnen 30 dagen plaatsvindt, is er sprake van wanbetaling (‘default’). Met uitzondering van de Britse FTSE 100-index (-0,1%) sloten alle Europese beurzen in de plus. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,9%, onder aanvoering van cyclische aandelensectoren zoals energie (+1%) en banken (+0,8%). Nutsbedrijven (-0,2%) sloten als enige in de min. We verwachten dat de belangstelling voor cyclische en waardeaandelen, in een omgeving van oplopende rentes, zal aanhouden. De AEX-index sloot in Amsterdam voor het eerst in de geschiedenis boven de 800 punten.

Aandelen en rente omhoog in New York

Dat het aantal uitkeringsaanvragen in de VS vorige week onverwacht is opgelopen van 335.000 naar 350.000 (320.000 verwacht) had geen invloed op de optimistische stemming op Wall Street. De gedachte dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om met minder stimulering van de Fed te kunnen, in combinatie met (tijdelijk?) afgenomen zorgen om het Chinese Evergrande, stuwde de aandelenkoersen op Wall Street omhoog. De stijging van de 10-jaarsrente met 13 basispunten naar 1,43% had opvallend weinig effect op hooggewaardeerde aandelensectoren. We verwachten dat dit slechts een kwestie van tijd is. Groeiaandelen, die het vooral van winsten ver in de toekomst moeten hebben, zullen lager worden gewaardeerd als de rente oploopt. Daar was gisteren nog weinig van te zien. De technologie-index Nasdaq eindigde met een winst van 1%. De S&P 500-index steeg onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+3,4%) met 1,2%. Bankaandelen (+2,5%) profiteerden van de hogere rente, terwijl nutsbedrijven (-0,5%) en vastgoedbedrijven (-0,5%) daar juist last van hebben.

Winstgroeiverwachtingen zullen dalen

Dat de Amerikaanse inkoopmanagersindex van onderzoeksbureau Markit deze maand is gedaald van 55,4 naar 54,5 punten, het laagste niveau sinds september vorig jaar, had gisteren weinig impact op het beurssentiment. We verwachten dat dit wel gaat veranderen. Bij heel wat bedrijven zullen de winstgroeiverwachtingen door de afnemende economische groei, de hogere prijzen en oplopende rentes verlaagd worden.

Chinese beurzen in de min

De verkoopgolf van staatsobligaties krijgt vanochtend een vervolg in Azië. De 10-jaarsrentes in Australië (+14 basispunten) en Nieuw-Zeeland (+11 basispunten) stijgen naar het hoogste niveau sinds begin juli. In Australië reageren beleggers minder enthousiast op de hogere rente. De beurs in Sydney staat op een verlies van 0,4%. Ondanks een nieuwe geldinjectie door de Chinese centrale bank, staat de beurs van Shanghai op een verlies van 0,8%. Het aandeel Evergrande noteert 7% lager in Hongkong en het onderdeel Evergrande New Energy Vehicle Group (elektrische auto's) duikelt 23% omlaag. De problemen voor het bedrijf zijn dus nog niet voorbij. De Hang Seng-index noteert 0,6% lager. De Japanse beurs trekt zich vooral op aan de hogere koersen op Wall Street. De Nikkei-index is 2,1% hoger gesloten, mede door de zwakkere yen en een herstel van de inkoopmanagersindex (van 45,5 naar 47,7 punten). De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven licht lager dan het slot van gisteravond.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staat onder andere de index van het Duitse ondernemersvertrouwen, een belangrijke economische graadmeter. We verwachten dat de Ifo-index deze maand is gestegen van 101,4 naar 101,8 punten. Verder krijgen we vertrouwenscijfers uit Italië en verkoopcijfers van nieuwe woningen uit de VS. We zijn vandaag vooral benieuwd of de beweging van stijgende rentes een vervolg krijgt. Alvast een heel goed weekend! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 24 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 24 september 2021, 8.26 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.