Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Tussentijds kersdalingen horen ook bij beleggen

vrijdag 1 oktober 2021

Door Simon Wiersma, investmentmanager (1 oktober 2021, 9.32 uur) - Goedemorgen. De Europese beurzen begonnen gisteren nog opgewekt aan de laatste beursdag van de maand en het kwartaal, maar gaven gedurende de handelsdag steeds meer terrein prijs.

Zorgen over de oplopende inflatie en de hogere rentes, het afnemende ‘economische momentum’ (onderliggende kracht van de economie) en wat winstwaarschuwingen van bedrijven links en rechts leiden tot een rondje winstnemingen op de beurzen. De Stoxx Europe 600-index eindigde gisteren met een verlies van 0,1%, na eerder op de dag nog op een procent winst te hebben gestaan. In september heeft deze index 3,4% verloren, de grootste daling in een maand sinds oktober vorig jaar. 

Wij zien voorlopig weinig potentieel voor nutsbedrijven

Over het derde kwartaal staat de index nog wel op een plus van 0,4%. Aandelen uit de sectoren energie (+1%), gezondheidszorg (+0,5%), basismaterialen (+0,3%) en financiële waarden (+0,1%) sloten gisteren nog wel met winst. De koersen van mijnbouwbedrijven stegen, dankzij de scherpe prijsstijging van ijzererts. Grondstoffenhandelaren sloegen namelijk nog snel grondstoffen zoals ijzererts in, voordat de Chinese beurzen een week dichtgaan. Nutsbedrijven (-1,6%) lagen zwaar onder druk en we zien de komende maanden weinig koerswinstpotentieel voor deze sector. We houden daarom in ons vermogensbeheer vast aan een onderweging van de sector. 

Duitse inflatie stijgt naar hoogste niveau sinds 1992...

Op de obligatiemarkt steeg de Duitse tienjaarsrente met 1 basispunt naar -0,20% in reactie op hoger dan verwachte Duitse inflatiecijfers. Bij onze oosterburen kwam de inflatie in september uit op +0,3% op maandbasis. De meeste analisten rekenden op +0,2%, nadat in augustus de prijzen al met 0,1% waren gestegen. Op jaarbasis rolde er een inflatie van 4,1% uit de bus. Ook dat was hoger dan waar analisten op hadden gerekend (4,0%) en is de hoogste inflatie sinds 1992. Niet alleen het terugdraaien van de btw-verlaging in Duitsland en de hogere energieprijzen, maar ook de aantrekkende vraag en de logistieke problemen in de aanvoer van drijft de prijzen in Duitsland omhoog. 

… wat de ECB onder druk zet om minder te gaan stimuleren

We verwachten dat de inflatie in Duitsland in de komende maanden wel eens richting de 5% kan oplopen. Dat zal de Europese Centrale Bank (ECB) onder grote druk zetten om de geldkraan toch wat dicht te draaien. Oftewel: minder obligaties te gaan opkopen (als stimulering van de economie). Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de marktrentes nog wat verder zullen stijgen. Daar tegenover staan krachten die de rentes nog wat onder druk kunnen houden, zoals zorgen over het tempo van de economische groei. Zo werd gisteren werd bekend dat het aantal uitkeringsaanvragen in de VS in de afgelopen week is gestegen van 351.000 naar 362.000. Er werd juist gerekend op een daling naar 330.000. 

Economische cijfers in VS dempen de stemming…

In reactie op de wat tegenvallende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers daalde de Amerikaanse tienjaarsrente met 3 basispunten naar 1,49%. Ook een iets sterker dan verwachte daling van de inkoopmanagersindex van de regio rond Chicago (van 66,8 naar 64,7, terwijl 65 werd verwacht) maakt beleggers wat onzeker over de kracht van het groeiherstel van de Amerikaanse economie. Tel daarbij op het uitblijven van het politieke akkoord over het omvangrijke infrastructuurplan van de regering-Biden, en je hebt alle ingrediënten voor een beursstemming die leidt tot winstnemingen. En dat is precies wat er gisteren op Wall Street gebeurde. 

… en leiden tot winstnemingen

De S&P 500-index sloot gisteren 1,2% lager en kwam op het laagste niveau sinds juli. Met een daling van 4,8% (in USD) was september de slechtste maand sinds maart 2020. Over het derde kwartaal boekte deze toonaangevende index nog wel een winstje van 0,2%, maar dat was de laagste kwartaalwinst sinds het eerste kwartaal van 2007. Voor beleggers die in euro’s rekenen is het rendement van de S&P 500-index (+2,6%) wat hoger vanwege de sterkere dollar, die gisteren op $1,157 sloot tegenover de euro. De Amerikaanse munt is in de afgelopen drie maanden dus 2,4% sterker geworden. De Nasdaq eindigde gisteren op een dagverlies van 0,4% en de Dow Jones Industrial verloor 1,6%. Onder andere winstwaarschuwingen van woninginrichter Bed Bath & Beyond (-22%) en autodealer Carmax (-12,6%) drukten het sentiment. De hogere ‘inputkosten’ (kosten van arbeid en grondstoffen) en de economische-groeivertraging beginnen nu dus ook te drukken op de winsten van sommige bedrijven. Dat is iets waar we scherp op zijn bij de aandelenselectie voor ons vermogensbeheer. 

Japanse beurs flink lager, ondanks meevallende cijfers economie

Ondanks een meevallend rapport over de Japanse economie (Tankan-rapport) en een lichte stijging van de inkoopmanagersindex van de Japanse productiesector (van 51,2 naar 51,5 punten), staan de Japanse beurzen op de eerste dag van de nieuwe maand op een verlies van ruim 2%. Een iets sterkere Japanse yen en het lagere slot op Wall Street van gisteren druk de stemming. De beurs van Hongkong is vandaag gesloten vanwege een feestdag en de Chinese beurzen op het vasteland zijn vanaf vandaag zelfs een week dicht vanwege nationale feestdagen. De beurs van Australië staat op het moment van schrijven ruim 2% lager en de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een lagere opening van Wall Street. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook lager van start gaan. De future op de Duitse DAX-index staat ruim 1% lager dan het slot van gisteren en ook de AEX-index zal rond 1% lager van start gaan. Hogere inflatie en aantrekkende rentes hoeven voor de aandelenbeurzen geen probleem te zijn, zolang de winstgroei en de winstgroeiverwachtingen van bedrijven op peil blijven. We denken dat die over het algemeen wel goed zullen blijven, maar dat er ook wel wat winstwaarschuwingen zullen komen. We houden daarom rekening met toenemende volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de markten. Dat zal voor nieuwe beleggers even wennen zijn. Maar ook tussentijdse koersdalingen horen nu eenmaal bij beleggen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere winkelverkoopcijfers uit Duitsland en (definitieve) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en van de eurozone als geheel. Verder krijgen we om 11 uur de nieuwe inflatiecijfers van de eurozone. Op basis van de hoger dan verwachte Duitse inflatiecijfers verwachten we dat de eurozone-inflatie deze maand hoger zal uitkomen dan de 3,3% (op jaarbasis) die analisten gemiddeld verwachten. Ook uit de VS komen inflatiecijfers maar ook cijfers over de inkomsten en uitgaven van Amerikanen in augustus. Tenslotte staan nog de sentimentindices van de universiteit van Michigan op de agenda (definitieve cijfers) en inkoopmanagersindices van september. Alvast een heel fijn weekend en tot maandag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 1 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 1 oktober 2021, 8.19 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.