Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Weg van de minste weerstand voor de rentes is… omhoog

woensdag 6 oktober 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (6 oktober 2021, 9.22 uur) - Goedemorgen. Zoals iedereen inmiddels wel weet, schieten de energieprijzen op dit moment door het dak. Niet alleen de olieprijs tikte gisteren het hoogste niveau aan in zeven jaar, maar ook de gasprijs schoot omhoog – en niet zo'n beetje ook.

Gisteren steeg de prijs van gas met meer dan 20% (!) tot boven de €100 voor de meest gebruikte handelshoeveelheid MWh. Dat is maar liefst acht keer zo hoog als een jaar geleden. Voor bedrijven en consumenten werkt dit als een extra belasting terwijl de winter nog niet eens is begonnen. Nu kan ik me voorstellen dat er door alle aandacht voor de energieprijzen extra speculatie plaatsvindt op de energiemarkt, maar vrolijk wordt je er niet van. Ja, oliebedrijven zullen extra profiteren, maar dan heb je alle voordelen wel gehad. Duurdere energie zal de inflatie verder opstuwen en daarmee ook de druk vergroten op de centrale banken om minder te gaan stimuleren (‘de geldkraan iets dichter te draaien’). 

Hoge inflatie kan tussen de oren gaan zitten

Nu de prijzen stijgen, en niet alleen die van energie, zullen werknemers de druk opvoeren op werkgevers en hogere lonen eisen. Dit vergroot het risico van een klassieke loon-prijsspiraal, waarbij duurdere producten tot hogere lonen leiden en die weer tot meer vraag naar producten (en dus hogere prijzen) enzovoort. De gedachte dat de huidige hogere inflatie slechts tijdelijk is, lijkt een voorbeeld van de wens, die de vader is van de gedachte. Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe meer het 'tussen de oren' gaat zitten bij bedrijven en consumenten. Dat kan een negatief effect hebben op het vertrouwen. 

Populariteit waardeaandelen kan verder toenemen

Beleggers sluiten in ieder geval niet hun ogen en anticiperen op hogere inflatie. In reactie stegen gisteren de rentes op eurostaatsobligaties dan ook met een aantal basispunten. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar -0,19% en de Britse tienjaarsrente met ruim 7 basispunten naar 1,08%. Europese aandelen uit de sector financiële waarden (+2,3%) profiteerden van de steilere rentecurve, en die van banken zelfs met 3,5% gemiddeld. We verwachten dat deze beweging van hogere rentes en de daarmee samenhangende toenemende voorkeur van beleggers voor ‘waardeaandelen’ (zoals bankaandelen en andere relatief aantrekkelijk gewaardeerde aandelen) nog wel even door kan zetten. 

Lagere kwartaalwinsten en winstverwachtingen voor de boeg

Op de Europese beurzen herstelden tech-aandelen (+2,4%) gisteren grotendeels van het verlies van maandag, geholpen door goede vooruitzichten van de Duitse chipmaker Infineon (+ 4,8%). De Stoxx Europe 600-index herstelde 1,2%. De hogere rentes waren gisteren dus geen belemmering voor een herstel van hooggewaardeerde IT-aandelen, maar dat lijkt moeilijk houdbaar. Verder zullen we de komende weken bij de kwartaalcijfers zien welke bedrijven het meeste last hebben (en zullen krijgen) van de hogere grondstoffen- en energieprijzen – en welke niet of in mindere mate. In het algemeen kunnen we aannemen dat de winstgroeiverwachtingen wel wat onder druk komen, wat we zullen terugzien in een afnemend ‘winstmomentum’ (onderliggende kracht van de winstontwikkeling) in de verwachtingen van analisten. Niets dramatisch, maar de winstgroeipercentages die we in de tweedekwartaalcijfers zagen, gaan we in de derdekwartaalcijfers zeker niet evenaren. 

Onverwachte stijging ISM-inkoopmanagersindex dienstensector VS

Ook op Wall Street trokken financials (+1,8%) en tech-aandelen (+1,5%) gisteren de kar. Het aandeel Facebook (+2%) herstelde gedeeltelijk van het koersverlies van maandag en ook andere grote IT-bedrijven wisten wat te herstellen. Het positieve sentiment kreeg steun van de (onverwachte) stijging van de Amerikaanse inkoopmanagersindex van de dienstensector. Deze ISM Services-index is deze maand gestegen van 61,7 naar 61,9 punten, terwijl analisten rekenden op een daling naar 59,9 punten. Dit cijfer wijst op een sterke groei van de belangrijke Amerikaanse dienstensector en dus op een voortgaand economisch herstel in de VS. 

Beurzen in New York herstellen grotendeels van daling van maandag

In reactie op de meevallende cijfers en de hogere energieprijzen liepen ook de rentes in de VS verder op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 5 basispunten naar 1,53% en de dertigjarige staatsobligatierente steeg met 5 basispunten naar 2,10%. Beide staan nu op het hoogste niveau sinds juni en we verwachten dat de stijging nog door zal gaan. Keerzijde van de sterke groeicijfers en aantrekkende inflatie voor beleggers is, dat dit het voor de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, makkelijker maakt om de geldkraan langzaam dicht te draaien door minder obligaties te gaan opkopen (‘taperen’). Maar gisteren zagen beleggers daar klaarblijkelijk weinig reden voor zorg in. De S&P 500-index herstelde een heel procent van het verlies van maandag. De Nasdaq boekte een winst van 1,25% en de Dow Jones Industrial steeg 0,9%. 

Weg van de minste weerstand voor rentes is… omhoog

Vanmorgen heeft de centrale bank van Nieuw-Zeeland, zoals verwacht, voor de eerste keer in zeven jaar haar beleidsrente verhoogd: van 0,25% naar 0,5%. De Reserve Bank of New Zealand hintte daarbij op verdere rentverhogingen om de hoge inflatie in toom te houden. Het is niet de eerste centrale bank (en zal zeker niet de laatste zijn) in de ontwikkelde economieën, die van koers verandert. De Nieuw-Zeelandse tienjaarsrente staat 1 basispunt hoger op 2,12%, de Australische tienjaarsrente stijgt bijna 10 basispunten naar 1,61% en de Amerikaanse tienjaarsrente staat op het moment van schrijven ruim 3 basispunten hoger op 1,56%. Voor de kapitaalmarktrentes is de weg van de minste weerstand: omhoog. Zoals hier al vaker geschreven, zal dit leiden tot meer ‘volatiliteit’ (koersbeweeglijkheid) op de financiële markten. 

Technologie-index van beurs van Zuid-Korea verliest 3% vanochtend

Hints van de nieuwe Japanse premier (sinds gisteren) op mogelijke belastingverhogingen en de toenemende zorgen over de wereldwijd stijgende inflatie (waaronder die van de energieprijzen) zetten de aandelenkoersen in Tokio vanmorgen onder druk. De Japanse Nikkei-index koerst ruim 1% lager en is inmiddels vanaf de top van 14 september al 10% gedaald. Het kan hard gaan. De Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,4% vanochtend. De beurzen op het vasteland van China zijn nog tot vrijdag gesloten vanwege de viering van de nationale feestweek (de 'Gouden Week'). De Kospi-index in Seoel staat op een verlies van 1,4% en de Kosdaq, de tech-index van Zuid-Korea, staat zelfs ruim 3% lager. Het vooruitzicht van hogere obligatierentes drukt hier de stemming. De future (koers van het termijncontract) op de S&P 500-index staat op het moment van schrijven 0,5% lager. De future op de Nasdaq wijst op een 0,7% lagere opening van deze New Yorkse index vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen om negen uur ongeveer een procent lager openen, verwachten we.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over fabrieksorders in Duitsland. Ik zie net dat deze in augustus met 7,7% op maandbasis zijn gedaald, veel sterker dan de verwachte -2,2%. Het zal de discussie over het dreigende probleem van 'slowflation' (economische-vertraging gecombineerd met hardnekkig stijgende prijzen) verder aanwakkeren. De knelpunten in de productieprocessen (tekorten, hogere grondstoffenprijzen, gebrek aan vervoerscapaciteit) vertragen het groeiherstel na de coronacrisis en leidt tot hogere inflatie. Geen prettige combinatie. Verder verwachten we industriële-productiecijfers uit Spanje en krijgen we winkelverkoopcijfers over augustus uit de eurozone. Er wordt een plus van 0,8% verwacht (maand op maand). In de VS komt vanmiddag het arbeidsmarktrapport uit van loonstrookjesverwerker ADP. Er wordt door analisten en economen gemiddeld op 430.000 nieuwe banen in september gerekend, dat zou een stijging zijn ten opzichte van de 374.000 van augustus. We zullen zien. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 6 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 6 oktober 2021, 8.27 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.