Dagbericht beleggen Meer Russisch gas geen blijvende oplossing voor aantrekkende energievraag

donderdag 7 oktober 2021

Dat gaat natuurlijk niet voor niets, maar daar malen we nu maar even niet om. En net als bij andere zaken die exploderen, stortte gisteren ook de gasprijs in. Deze was gisterochtend nog ruim 30% doorgestegen: naar ruim $160, om bijna 7% lager te sluiten op ruim $108 per megawattuur. De bewegingen op de energiemarkt worden extra versterkt door speculanten, die graag afkomen op alles wat heftig heen en weer schiet en wat het nieuws overheerst. Later lezen we wel waar de klappen zijn gevallen…

Positieve draai na woorden Poetin…

Vooralsnog zijn het vooral bedrijven en consumenten die de rekening betalen. De daling van de gasprijs viel samen met het herstel op de Europese aandelenbeurzen, die 's ochtends nog diep rood kleurden. Hogere energieprijzen betekenen immers: hogere inflatie, hogere rentes, lagere winstmarges en dus lagere aandelenkoersen. Na de opmerkingen van Poetin draaide dat dus weer, waarbij de stemming iets beter werd na meevallende macro-economische cijfers uit de VS en hoger dan verwachte Amerikaanse olievoorraden. Het was niet genoeg om de verliezen helemaal weg te werken. 

… maar toch verliesdag Europese beurzen

Alle Europese aandelenbeurzen eindigden gisteren met verlies. De Stoxx Europe 600-index gaf uiteindelijk ruim 1% prijs, na eerder op de dag nog ruim 2% in de min te hebben gestaan, mede door tegenvallende cijfers over de winkelverkopen in de eurozone in augustus (+0,3% tegenover +0,8% verwacht). Die cijfers bevestigen dat de economische groei afzwakt. Op de obligatiemarkt steeg de Duitse tienjaarsrente 1 basispuntje naar -0,18%. 

ING: meer in grondstoffen, energie en financials…

Onder andere naar aanleiding van de naar verwachting aanhoudend hogere olieprijs, de oplopende inflatie en de steilere rentecurve (grafiek van de rentes, afgezet tegen de looptijden) hebben we de weging van grondstoffen in onze beleggingsstrategieën verhoogd van neutraal naar overwogen. Dat gaat ten koste van obligaties, die we van neutraal naar onderwogen hebben verlaagd. Daarnaast hebben we de weging van aandelen uit de sectoren energie en financiële waarden verhoogd naar overwogen. 

... minder in basismaterialen, dagelijkse consumentengoederen en gezondheidszorg

De weging van aandelen uit de sectoren basismaterialen en gezondheidszorg hebben we daar tegenover verlaagd van overwogen naar neutraal. Verder hebben we aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen verlaagd naar onderwogen. In onze regio allocatie houden we een voorkeur voor Europese boven Amerikaanse aandelen. Een uitgebreide toelichting en onze visie lees je in het ING Maandbericht beleggen van oktober. Door de toenemende onzekerheid trok de dollar gisteren verder aan tot $1,154 tegenover de euro. 

Meevallende macrocijfers VS krikken beursstemming op

De aandelenmarkt op Wall Street maakte gisteren de scherpste opwaartse draai sinds februari. Net als de Europese beurzen openden ook die in New York gisteren in het rood. Maar een beter dan verwacht arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP (568.000 nieuwe banen in september tegenover 430.000 verwacht) gaf al wat steun aan het sentiment, net als een hoger dan verwachte olievoorraad, waarna de olieprijs (-1,8%) daalde. 

Tijdelijke oplossing voor begrotingsstrijd in Congres VS

Maar de echte ommekeer op Wall Street kwam na het bericht dat de Republikeinse politieke leider in de Senaat, Mitch McConnell, de Democraten een voorstel zou hebben gedaan voor een tijdelijke oplossing voor het schuldenplafond van de Amerikaanse federale overheid. Hiermee zou de deadline voor de onderhandelingen over een definitief Amerikaans begrotingsakkoord worden doorgeschoven tot december. Het is dus geen echte oplossing, maar het was gisteren in ieder geval genoeg om beleggers even gerust te stellen. 

Meer Russisch gas geen blijvende oplossing voor aantrekkende energievraag

In reactie veerden de aandelenkoersen verder op. De S&P 500-index sloot na een handelsdag met veel koersbeweging 0,4% hoger, na eerder op de dag op een verlies te hebben gestaan van 1,3%. De Nasdaq pluste 0,5% en de Dow Jones Industrial Average steeg 0,3%. In reactie op de lagere energieprijzen daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 1 basispuntje naar 1,52%. Inmiddels staat deze al weer 2 basispunten hoger op 1,54% en lijkt de daling van de olieprijs slecht tijdelijk. De steeds grotere vraag naar olie door het verder opengaan van de economieën (wat je onder andere kunt afmeten aan de filelengtes en de vraag naar dure vliegreizen) en capaciteitsgebrek aan de aanbodkant zal de prijs naar onze verwachting verder opstuwen. Daar helpt een beetje extra gas uit Rusland niet tegen. 

Positieve start aandelenmarkten

De positieve draai van Wall Street gisteravond geeft ook de Aziatische beleggers vanmorgen wat moed, al zakken de winsten in het laatste uur van de handel wel wat terug. De Japanse Nikkei-index staat op het moment van schrijven 0,7% hoger en de Hongkongse Hang Seng-index wint 2,4% onder aanvoering van tech-aandelen. De Zuid-Koreaanse Kospi-index staat 1,7% hoger en de Australische beurs plust 0,7%. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,5% hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen om negen uur naar verwachting ruim een procent hoger openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag stonden onder andere Nederlandse inflatiecijfers van september en industriële-productiecijfers uit Duitsland. Beide cijfers zijn zojuist uitgekomen en vallen allebei tegen. De inflatie in Nederland is vorige maand op 3% uitgekomen (+2,9% verwacht), na de plus van 2,7% in augustus. De industriële productie in Duitsland is in augustus afgenomen met 4%, veel sterker dus dan de verwachte krimp van 0,5%. Conclusie: de groei neemt af en de inflatiedruk neemt toe. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder ander de wekelijkse werkloosheidsuitkeringsaanvragen (348.000 verwacht) en cijfers over de ontwikkeling van het consumentenkrediet in augustus. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 7 oktober 2021, 8.21 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.