Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers zien het glas weer halfvol

vrijdag 8 oktober 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (8 oktober 2021, 9.44 uur) - Goedemorgen. Opluchting overheerste gisteren op de beurzen, nadat in Washington een voorlopig akkoord werd bereikt over het Amerikaanse schuldenplafond. Ook de daling van de gasprijs werd positief ontvangen.

Het is vanmorgen een 'klein wereldje' in de Kop van Noord-Holland, dikke mist en nog weinig licht op het moment van schrijven. Gelukkig hadden Amerikaanse politici in Washington gisteren een helder moment. Ze hebben een akkoord bereikt over het tijdelijk verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond tot 3 december. Dan begint het circus opnieuw, waarbij veel mensen zich afvragen wat überhaupt het nut is van een schuldenplafond. Maar daar gaan wij gelukkig niet over. Beleggers waren gisteren in ieder geval gerustgesteld dat de Amerikaanse overheid voorlopig niet op slot gaat. 

Het glas is weer halfvol

Een daling van de gasprijs, en in reactie daarop lagere rentes, steunde ook het sentiment op de Europese beurzen. Tegenvallende macro-economische cijfers uit Duitsland over de industriële productie konden de opgewekte stemming niet bederven. De Stoxx Europe 600-index steeg met 1,6% onder aanvoering van aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen, die de meeste last ondervinden van de hoge energieprijzen. Gisteren was het glas dus ineens weer halfvol, maar dat kan ook zo weer veranderen. We zitten in een soort manisch-depressieve periode, waarin positieve ontwikkelingen rond corona worden afgewogen tegen problemen in China, exploderende energieprijzen, hoge inflatie, oplopende rentes en afzwakkende economische groei. En dat allemaal vlak voordat het kwartaalcijferseizoen losbarst.

Niet alle bedrijven kunnen hogere kosten doorberekenen

Inmiddels hebben we al een aantal waarschuwingen gehad van bedrijven die de sterk gestegen kosten van energie, grondstoffen en/of lonen niet kunnen doorberekenen in hun prijzen naar eindklanten. Staalproducent ArcelorMittal maakte gisteren bekend dat wel te doen en werd daarvoor beloond met een koerswinst van ruim 4%. Goed voor de winst van Arcelor, maar niet goed voor de klanten die dus meer moeten betalen. Hogere grondstoffenprijzen gaan hoe dan ook pijn doen. Of de winstmarges van bedrijven komen onder druk, of de koopkracht van consumenten. De daling van de gasprijs met 10% naar iets meer dan $96, nog steeds bijna zes keer zoveel als begin dit jaar, werd door beleggers goed ontvangen. In de meeste Europese landen daalde de kapitaalmarktrente licht in reactie op de lagere gasprijs, omdat de druk op de inflatie hierdoor mogelijk afneemt. Wij zijn hier nog niet zo zeker van, omdat de prijs van een vat Brent-olie aan het einde van de dag alweer hoger sloot op bijna $82 per vat. De Ditse 10-jaarsrente bleef onveranderd op -0,19%. 

Amerikaanse rente stijgt

De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg gisteren met 5 basispunten naar 1,57%, het hoogste niveau sinds juni. De kans dat de Fed binnenkort minder gaat stimuleren, neemt door de hoge inflatiecijfers en aansterkende arbeidsmarkt steeds verder toe. Vorige week is het aantal uitkeringsaanvragen in de VS gedaald naar 326.000, het laagste aantal in een maand. Analisten rekenden op 348.000 aanvragen. De door de markt ingeprijsde inflatieverwachting voor de komende tien jaar (de zogenoemde break-even inflatie) is inmiddels opgelopen naar 2,50% per jaar, het hoogste niveau sinds mei. Maar omdat deze verwachting minder sterk is gestegen dan de nominale rente, is de reële rente gestegen naar -0,90%. Dat is 30 basispunten hoger dan begin augustus. Deze is dus nog steeds negatief, maar kan de waardering van hooggewaardeerde risicovolle beleggingscategorieën onder druk zetten. 

Geen ruimte voor tegenvallers

Door de hogere inflatieverwachtingen en hoge aandelenkoersen is het reële winstrendement op aandelen de afgelopen maanden flink gedaald. Bij de huidige hoge waardering van aandelen is er dan ook geen ruimte voor tegenvallers. Voor aandelen uit de S&P 500-index wordt voor het derde kwartaal een winstgroei verwacht van gemiddeld 28,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg nog ruim 100% en was veel hoger dan analisten en wij hadden verwacht. Door de opluchting over een akkoord over het uitstellen van een definitieve verhoging van het schuldenplafond, steeg de S&P 500-index gisteren met 0,8%. De Nasdaq-index steeg 1,05% en de Dow Jones-index boekte een winst van 1%. 

Rentestijging verwacht

Vanmorgen noteert de Amerikaanse 10-jaarsrente ruim 2 basispunten hoger op 1,60%, in aanloop naar het officiële banenrapport van september. De 10-jaarsrentes in Australië en Nieuw-Zeeland noteren beide 5 basispunten hoger op 1,64% respectievelijk 2,16%. We verwachten dat wereldwijd de rentes verder stijgen naarmate de inflatie oploopt en centrale banken de geldkraan langzaam iets dichter zullen draaien. In zo'n omgeving hebben we een voorkeur voor waardeaandelen boven groeiaandelen. Ook hebben we vooralsnog een voorkeur voor Europese boven Amerikaanse aandelen. Een uitgebreide toelichting op de aanpassingen die we deze maand hebben doorgevoerd in ons beleggingsbeleid en onze visie lees je in het ING Maandbericht beleggen van oktober. 

Chinese beurzen op winst

Na de viering van de 'Golden week' zijn de Chinese beurzen vanmorgen hoger van start gegaan. De beurs van Shanghai koerst 0,55% hoger, die van Shenzhen plust 0,9%. Het sentiment krijgt steun van hoger dan verwachte Chinese inkoopmanagersindices van nieuwsdienst Caixin. De samengestelde index (productie- en dienstensector) is vorige maand gestegen van 47,2 naar 51,4 punten, wat wijst op aantrekkende groei. De beurs van Taiwan is 0,44% lager gesloten, mede door de toegenomen spanningen met China. De Japanse beurzen laten zich vanmorgen vooral leiden door de hoger slotstanden op Wall Street. De Nikkei-index is 1,3% hoger gesloten. In Hongkong staat de Hang Seng-index 0,2% hoger. De Australische beurs is 0,9% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de slotstanden van gisteravond. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting iets lager openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse handelscijfers, maar de meeste aandacht van beleggers zal uitgaan naar het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport van september. Dat wordt vanmiddag om 14.30 uur bekendgemaakt. Er worden 500.000 nieuwe banen verwacht, meer dan de tegenvallende 235.000 van augustus. De werkloosheid zal naar verwachting zijn gedaald van 5,2% naar 5,1%, terwijl de uurlonen volgens de verwachting van analisten met 0,4% zijn gestegen op maandbasis. Als de cijfers beter zijn dan verwacht, neemt de kans toe dat de Fed binnenkort minder gaat stimuleren, met hogere rentes als gevolg. Als de cijfers tegenvallen, gebeurt het omgekeerde. Hoe de aandelenmarkten zullen reageren, hangt vooral af van hoe snel de kapitaalmarktrentes oplopen en beleggers een renteverhoging door de Fed inprijzen. Het klinkt misschien vreemd, maar het is voor de markten waarschijnlijk beter als de cijfers niet al te goed zijn. Alvast een heel goed weekend en tot maandag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 8 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 8 oktober 2021, 8.25 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.