Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Beleggers bevreesd voor winstwaarschuwingen van bedrijven

dinsdag 12 oktober 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (12 oktober 2021, 9.18 uur) - Goedemorgen. Grondstoffenprijzen lopen verder op. In een situatie die maar weinig winnaars kent, is het opletten op de woorden van bestuursvoorzitters als straks de kwartaalcijfers worden gepresenteerd.

De Nederlandse 10-jaarsrente sloot gisteren voor het eerst sinds 24 mei van dit jaar weer boven de 0%. Begin augustus noteerde deze nog -0,38%. Ook de rentes op andere eurostaatsobligaties stegen gisteren weer een aantal basispunten. De Duitse 10-jaarsrente steeg 3 basispunten naar -0,12%. De belangrijkste graadmeter voor obligatierentes in de eurozone sloot daarmee op het hoogste niveau sinds begin mei. De reden voor de rentestijging is bekend: hogere inflatiedruk, vooral door de hogere energieprijzen maar ook prijzen van voedsel en andere componenten. Inmiddels zijn verschillende indicatoren voor de inflatieverwachtingen ook verder opgelopen en is inflatie zo'n beetje het meest besproken begrip onder economen en analisten.

Maar weinigen gebaat bij hoge energieprijzen

Gisteren liep de prijs van olie verder op. Een vat ‘West Texas Intermediate’ (WTI)-olie steeg met 1,5% naar $80,52, het hoogste niveau sinds 2014. De prijs van een vat Noordzeeolie (‘Brent’) steeg ook met 1,5% naar $83,65. Blij dat ik zaterdag de auto nog voor 'slechts' honderd euro heb kunnen volgooien… De prijs van kolen bereikte gisteren een nieuw record. Hogere energiekosten kennen maar weinig winnaars. De olie- en grondstoffen-gerelateerde bedrijven kunnen hun winsten opvoeren, maar vrijwel alle andere bedrijfstakken hebben er last van. En als ook de consument meer geld kwijt is aan energiekosten, zal vanzelf de economische groei afnemen. Daardoor zullen de energieprijzen vanzelf dalen.

Let op winstwaarschuwingen

Die hoge energieprijzen zijn dan ook van nature tijdelijk, net zoals inflatie dat is. Tijdelijk is alleen wel een rekbaar begrip. De vraag voor beleggers is dan ook hoe lang tijdelijk precies is. Daar kan helaas niemand met enige zekerheid een antwoord op geven. Ook centrale banken weten dat niet. Ondertussen waarschuwt Klaas Knot, de baas van De Nederlandse Bank, dat we het risico van aanhoudend hoge inflatie niet moeten onderschatten. Dat doen we zeker niet. We zullen ook de impact ervan op de aanstaande kwartaalcijfers goed monitoren. De kans is groot dat een aantal bedrijven met verkapte winstwaarschuwingen komt, door de hoge inputprijzen en problemen met de aanvoer van grondstoffen en onderdelen. In een situatie van afnemende economische groei en oplopende inflatie neem je als belegger liever niet meer risico.

Olieaandelen aan kop in Europa

Op de Europese beurzen maakten beleggers gisteren een pas op de plaats. De Stoxx Europe 600-index eindigde na een rustige handelsdag met een winst van 0,05%, onder aanvoering van sectoren die het meest profiteren van hoge grondstoffenprijzen. Olie-gerelateerde aandelen stegen gemiddeld 1,5%, aandelen uit de sector basismaterialen wonnen 1%. Nutsbedrijven presteerden het zwakst met een verlies van 1,15%. Aandelen uit deze sector houden we vooralsnog op onderwogen in onze beleggingsstrategieën.

Wall Street eindigt lager

Na een positieve start en zonder richtinggevend macro-economisch nieuws, drukten zorgen over hogere inflatie uiteindelijk de stemming op Wall Street. In afwachting van de start van het kwartaalcijferseizoen eindigde de S&P 500-index met een verlies van 0,7%. De obligatiemarkt was gesloten vanwege de viering van Columbus Day. De Nasdaq eindigde 0,64% lager en de Dow Jones Industrial-index gaf 0,72% prijs. In New York eindigden alleen de sectoren vastgoed (+0,17%) en basismaterialen (+0,03%) in de plus.

Situatie gunstiger voor waardeaandelen

Wij verwachten dat de huidige economische omstandigheden Amerikaanse aandelen meer tegenwind zullen bezorgen dan Europese aandelen. Waardeaandelen, met over het algemeen een lagere koers-winstverhouding, zijn meer te vinden op de Europese beurzen. Die presteren doorgaans wat beter dan de op de Amerikaanse beurzen vaker voorkomende groeiaandelen in een situatie waarin de rente oploopt. Van dat laatste gaan wij uit en we zijn daar dan ook op gepositioneerd in onze beleggingsstrategieën.

Waardering aandelen onder druk

Jarenlang waren we bezorgd over deflatie, of ten minste te lage inflatie, nu is dat beeld omgedraaid. Hebben centrale banken eindelijk hun doel bereikt, is het weer niet goed. De invloed van centrale banken op de financiële markten mogen we niet onderschatten. Zij hebben met hun immense stimuleringsprogramma's beleggers jarenlang een hele grote dienst bewezen. De lage rentes hebben de waarderingen opgestuwd. Maar nu het inflatiedoel van sommige centrale banken wordt bereikt, dreigen ze de geldkraan langzaam dicht te draaien. Sinds dit voorjaar zien we de waarderingen van aandelen dan ook al onder druk komen. Bij verder oplopende inflatie en rentes verwachten we dat dit doorzet. De aandacht van beleggers voor de bedrijfswinsten en vooruitzichten zal dan ook bijzonder groot zijn. Winsten en winstverwachtingen worden bij oplopende rentes een belangrijke pijler onder de waarderingen.

Aziatische beurzen op verlies

De Aziatische aandelenindices kleuren vanmorgen rood. Het lagere slot op Wall Street en berichten dat de Chinese overheid meer grip wil krijgen op de Chinese financiële sector, drukken de stemming. Ook de verdere stijging van de olieprijs doet de stemming geen goed. En zelfs in Japan stijgt de inflatie. De producentenprijzen zijn er in september met 6,3% gestegen op jaarbasis, meer dan de verwachte +5,8%. De Nikkei-index is 0,9% lager gesloten. In Hongkong koerst de Hang Seng-index 1,8% lager, net als de beurs van Shanghai. De Kospi-index is in Seoel 1,4% onder het slot van gisteren geëindigd. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert iets lager op 1,60% en de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,5% lagere opening van Wall Street vanmiddag.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staat onder andere de ZEW-index in Duitsland. Verwacht wordt dat de barometer van Duitse economen en beleggers deze maand is gedaald van 31,9 naar 28 punten. Verder krijgen we uit de VS de vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf. Analisten verwachten dat de NFIB-index vorige maand is gedaald van 100,1 naar 99,5 punten. Wij zijn vooral benieuwd naar de arbeidscomponent. Hebben ondernemers nog steeds grote problemen met het aantrekken van geschikt personeel? En zijn ze nog steeds bereid om hogere lonen te betalen? Ook zijn we benieuwd hoeveel openstaande vacatures er zijn. Die cijfers worden om 16 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt. Naar schatting zijn er nog steeds een kleine elf miljoen vacatures, veel meer dan het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden in de VS. Er is op de Amerikaanse arbeidsmarkt een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod die niet gemakkelijk op te lossen lijkt. Fijne dag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 12 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 11 oktober 2021, 8.06 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.