Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Zien we begin loon-prijsspiraal in VS?

woensdag 13 oktober 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (13 oktober 2021, 9.14 uur) - Goedemorgen. Het belangrijkste nieuws voor beleggers kwam gisteravond pas na het sluiten van de handel op Wall Street.

Apple kondigde aan tien miljoen minder nieuwe iPhone 13-toestellen te kunnen maken in het vierde kwartaal dan de geplande negentig miljoen. Het aandeel Apple daalde ruim een procent in de nabeurshandel. Die daling valt me nog mee. Onderdelenleveranciers als Broadcom en Texas Instruments kunnen niet voldoende chips leveren om de telefoons te maken. Ook die aandelen gingen in de nabeurshandel met 1% omlaag. En ook de koersen van Aziatische toeleveranciers liggen vanmorgen onder druk. 

Geen ruimte voor tegenvallers door hoge rentes en waardering

Apple is naar verwachting niet het enige bedrijf dat problemen heeft met de productie vanwege tekorten en zo omzet mist. Er komen ongetwijfeld meer bedrijven met omzetwaarschuwingen. Die omzet wordt later wel weer ingehaald, maar dat zal nu door beleggers toch als een tegenvaller worden gezien. Gezien de hoge waarderingen en de oplopende rentes is er namelijk geen ruimte voor omzet- of winstwaarschuwingen. 

Index Duits beleggerssentiment daalt onverwacht sterk

Gisteren liepen rentes in Europa gestaag op. De Duitse tienjaarsrente steeg met 4 basispunten naar -0,09% en heeft de 0% in het vizier, de Nederlandse tienjaarsrente steeg met 4 basispunten tot +0,04%. Na een daling van 1,2% eerder op de dag herstelde de Stoxx Europe 600-index en restte bij het luiden van de slotbel nog slechts 0,1% verlies. In aanloop naar het kwartaalcijferseizoen namen beleggers maar beperkt nieuwe posities in en hielden hun kruit dus droog. Dat lijkt ons niet meer dan logisch. Richtinggevende macro-economische cijfers waren er gisteren niet. Wel bleek dat de index van het Duitse beleggerssentiment, de ZEW-index, deze maand is gedaald van 31,9 naar 21,6 punten. Dat is een veel sterkere daling dan de verwachte 28 punten. Maar gezien de gematigde koersbewegingen is veel slecht nieuws blijkbaar al door beleggers ‘ingeprijsd’. In dat geval hoeven we niet zo bevreesd te zijn voor een stevige correctie. 

Olie (-0,8%) blijft duur: vat Brentolie op ruim $83

Ondanks de stijgende rente herstelden de koersen van aandelen uit rentegevoelige sectoren zoals nutsbedrijven (+0,9%) en beursgenoteerd vastgoed (+1,0%). Aandelen uit de sector energie (-0,8%) leverden iets in, ondanks de hoge olieprijzen. Een vat ruwe Brentolie kostte gisteren nog ruim $83. 

Begin loon-prijsspiraal in VS?

De vertrouwensindex van de Amerikaanse mkb-sector, de NFIB-index, is vorige maand gedaald van 100,1 naar 99,1 punten, het laagste niveaus sinds maart. Er werd vooraf gerekend op een kleinere daling: naar 99,5 punten. Een recordaantal ondervraagde bedrijven ervaart problemen met het vinden van geschikt personeel: 51% van de bedrijven heeft openstaande vacatures. Dat is het hoogste percentage sinds 1986, de start van de datareeks. Maar liefst 42% van de ondervraagde ondernemers heeft de salarissen verhoogd en 30% (een record) is van plan dat de komende drie maanden te doen. Afgelopen maand heeft bijna de helft van de Amerikaanse mkb’ers de verkoopprijzen verhoogd. Dit riekt toch echt naar het begin van een loon-prijsspiraal. 

Is de rente te laag of zijn de inflatieverwachtingen te hoog?

Maar volgens een aantal bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, is dit slechts een voorbijgaand (‘transitory’) fenomeen. Lang niet iedereen is daar echter zo zeker van. De tienjaars-inflatieverwachting is ook niet voor niets opgelopen naar 2,5%, het hoogste niveau sinds 2013. Toen stond de tienjaarsrente op 3%, gisteren sloot deze op 1,58%, drie basispunten lager dan vrijdag. Dit betekent twee dingen: of de door de markt ingeprijsde inflatieverwachting is te hoog, of de rente is de laag. Wij denken dat beide percentages in ieder geval verder naar elkaar zullen bewegen, waarbij de rente wat sterker zal stijgen dan dat de inflatieverwachting zal bewegen (iets omlaag of minder snel omhoog). 

Druk op aandelenwaarderingen als winsten niet sterk stijgen

Dit betekent ook dat de ‘reële’ rente (de rente, gecorrigeerd voor de inflatie) naar verwachting wat zal oplopen, wat druk kan zetten op de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën waaronder aandelen – tenzij de winst(verwachting)en van bedrijven sterk stijgen. Berichten zoals die van Apple gisteren voorspellen echter niet veel goeds. In aanloop naar het kwartaalcijferseizoen leverde de S&P 500-index gisteren 0,2% in. De Nasdaq sloot 0,1% lager en de Dow Jones Industrial Average verloor 0,3%. De Philadelphia Semiconductor-index ging al voor de omzetwaarschuwing van Apple 1,3% omlaag. 

Beurzen Azië vrij rustig, in afwachting bedrijfscijfers over 3e kwartaal

Vanwege tyfoon Kompasu is de beurs in Hongkong vandaag gesloten. De hoofdindex van de beurs van Shanghai staat op het moment van schrijven 0,4% hoger, die van Shenzhen plust ruim 1%. Chinese exportcijfers van september (+28,1%) waren beter dan verwacht (+21,5%). De import bleef met een stijging van 17,6% iets achter bij de verwachte +20,9%. De Kospi-index in Seoel staat op een winst van 1% na een beter dan verwacht Zuid-Koreaans arbeidsmarktrapport. In Tokio wordt vanmorgen wat winst genomen. De Nikkei-index verliest er 0,3%. De Australische beurs is 0,1% lager gesloten. Beleggers zijn in afwachting van de kwartaalcijfers, waardoor veel koersen een pas op de plaats maken. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een licht lagere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak tot licht lager van start gaan.            

Agenda van vandaag

Het kwartaalcijferseizoen begint vandaag met cijfers van onder andere JPMorgan Chase & Co, BlackRock en Delta Airlines. Verder staan op de agenda onder andere industriële-productiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de definitieve Duitse inflatiecijfers van september. Behalve op de kwartaalcijfers letten beleggers vandaag het scherpst op de Amerikaanse consumenten-prijsinflatiecijfers van september. Er wordt een inflatie van 5,3% verwacht (op jaarbasis), gelijk aan de 5,3% in augustus. De kerninflatie (de inflatie exclusief de prijzen van energie en voedsel) bedraagt naar verwachting 4%, ook gelijk aan het cijfer van augustus. Als de inflatie hoger blijkt te zijn dan verwacht, zullen de rentes verder stijgen en zal de druk op de Fed toenemen om de stimulering via het opkopen van obligaties terug te schroeven. Bij lager dan verwachte cijfers zal het omgekeerde gebeuren, dan neemt die druk af. Ten slotte worden vanavond nog de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 13 oktober 2021, 8.22 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.