Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Rentebewegingen bepalen stemmingsbeeld

donderdag 14 oktober 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (14 oktober 2021, 9.02 uur) - Goedemorgen. Een iets hoger dan verwacht inflatiecijfer in de VS heeft de kans vergroot dat de Fed eerder dan verwacht de beleidsrente zal verhogen.

Nu schatten beleggers de kans op een verhoging van de beleidsrente voor het einde van volgend jaar nog laag in. Dat kunnen we stellen nadat bekend werd dat de Amerikaanse consumentenprijsinflatie in september met 0,4% is gestegen ten opzichte van augustus. Dat is meer dan de 0,3% die analisten hadden verwacht. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 5,4%, hoger dan de 5,3% in augustus en hoger dan de verwachte 5,3%. 

Korte rente stijgt, lange rente daalt

In reactie op de inflatiecijfers stegen de rentes op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties (met looptijden van 2 jaar of korter) omdat de kans op een verhoging van de beleidsrente met deze hoge inflatiecijfers is toegenomen. Die staat nu nog op 0-0,25%. De Fed zal een aanhoudend hoge inflatie met een hogere rente willen afremmen. De Amerikaanse 2-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,36%. Maar als de Fed de beleidsrente verhoogt, remt ze daarmee niet alleen de inflatie maar ook de economische groei. Vandaar dat de rentes met een langere looptijd gisteren daalden, na de sterke stijging in de voorgaande weken. De 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,54% en de 30-jaarsrente daalde met 7 basispunten naar 2,03%. We noemen deze beweging een 'bear flattening', oftewel een vlakkere rentecurve door oplopende korte rentes. 

Techaandelen omhoog, bankaandelen omlaag

Op Wall Street zagen we een bekende Pavlov-reactie. Een lagere lange rente is gunstig voor hooggewaardeerde technologieaandelen (+0,6%) en rentegevoelige nutsbedrijven (+1,1%). Daartegenover stond een daling van bankaandelen (-0,6%), die minder winst kunnen maken bij een vlakkere rentecurve. Ook werd de stemming gedrukt door negatief ontvangen kwartaalcijfers van JPMorgan Chase & Co. (-2,6%). Aandelen uit de sector energie (-0,13%) leverden iets in door een lichte daling van de olieprijs. Groeiaandelen presteerden gisteren dus beter dan waardeaandelen door de lagere kapitaalmarktrente. We verwachten echter dat door de aantrekkende inflatie de kapitaalmarktrentes verder zullen oplopen, maar niet in een rechte lijn. 

We verwachten dat de rente zal stijgen

Gisteren bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed dat ze waarschijnlijk in november zullen beginnen met het terugschroeven van het obligatie-opkoopprogramma. Hierdoor zal de vraag naar obligaties naar verwachting met zo'n $15 miljard per maand afnemen. Dit kan de rentes verder opstuwen. We denken dat de rentedaling van gisteren slechts tijdelijk zal zijn, omdat de prijsdruk (inflatie) in de Amerikaanse economie, maar ook wereldwijd, de komende maanden verder zal toenemen. Op Wall Street sloot de S&P 500-index gisteren 0,3% hoger, de Nasdaq steeg 0,73% en de Dow Jones sloot onveranderd. 

SAP neemt Duitse beurs op sleeptouw

Eerder op de dag eindigden de meeste Europese aandelenbeurzen met winst. Het sentiment werd onder andere gesteund door een opwaartse winstbijstelling van de Duitse softwaremaker SAP (+3,9%), dat de DAX-index (+0,7%) op sleeptouw nam. Spaanse banken lagen daarentegen onder druk, na het bericht dat de Europese centrale bank (ECB) de kapitaaleisen van een aantal Spaanse banken zou willen aanscherpen. De Spaanse Ibex 35-index eindigde hierdoor 0,61% in de min. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,7% hoger onder aanvoering van IT-aandelen (+2,7%). Net als op Wall Street eindigden aandelen uit de sectoren financiële waarden (-0,9%) en energie (-0,7%) lager. 

Duitse rente daalt (tijdelijk)

In het kielzog van de Amerikaanse 10-jaarsrente daalde de Duitse 10-jaarsrente met 4 basispunten naar -0,13%. We zien het als niets meer dan een rondje winstnemingen na de sterk opgelopen rentes in de afgelopen weken. Het verandert naar onze mening niets aan de trend van hogere rentes. Hoge en oplopende inflatie zal de obligatiemarkt onder druk houden, waardoor rentes verder zullen oplopen. 

Chinese bedrijven zien prijzen flink stijgen

Over hogere inflatie gesproken: de Chinese producentenprijzen zijn vorige maand met 10,7% gestegen ten opzichte van september vorig jaar. Dat is de sterkste stijging sinds 1995 en hoger dan de verwachte +10,5%. Hogere energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie. Dit betekent dat de winstmarges van bedrijven onder druk komen te staan en dat hogere prijzen (gedeeltelijk) zullen worden doorberekend aan eindklanten. Maar niet alle bedrijven kunnen de hogere inputprijzen doorbereken. Vandaar dat de consumentenprijsstijging in september beperkt bleef tot 0,7%, iets lager dan de verwachte 0,8% in augustus en ook een fractie lager dan de verwachting van analisten (+0,8%). De Chinese 10-jaarsrente noteert vanmorgen vrijwel onveranderd op 2,95%. 

Aziatische beurzen overwegend hoger

Chinese beleggers reageren lauw op de inflatiecijfers; de beurzen van Shanghai en Shenzhen schommelen beide rond het slot van gisteren. De beurs van Hongkong is gesloten vanwege de viering van een feestdag. De Japanse beurzen trekken zich op aan het positieve slot op Wall Street. De Nikkei-index noteert 1,4% hoger, de Topix-index plust 0,5%. De Kospi-index sloot in Seoel 1,3% hoger en de Kosdaq wint 3%. De Australische beurs is 0,5% hoger gesloten. De prijs van een vat olie klimt vanmorgen verder omhoog. Een vat Brent-olie kost $83,89, bijna 1% meer dan gisteren. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert bijna 2 basispunten hoger op 1,55%. Zoals gezegd verwachten we dat de rentes, mede door de hogere grondstoffenprijzen, verder zullen oplopen. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,4% hogere opening van Wall Street vanmiddag. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Spaanse inflatiecijfers. In de VS worden vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen bekendgemaakt (320.000 verwacht) en de producentenprijscijfers van september. Analisten verwachten een stijging van 8,7% op jaarbasis en 0,6% op maandbasis. Voor de kerninflatie (exclusief de beweeglijke prijzen van voedsel en energie) wordt een stijging van 7,1% respectievelijk 0,4% verwacht. Het kwartaalcijferseizoen wordt vandaag vervolgd met cijfers van onder andere Bank of America, UnitedHealth Group, US Bancorp, Wells Fargo, Morgan Stanley en Citigroup. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 14 oktober 2021, 8.19 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.