Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Prima beursstemming dankzij goede kwartaalcijfers en lagere rentes

vrijdag 15 oktober 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (15 oktober 2021, 8.59 uur) - Goedemorgen. De zorgen over oplopende inflatie en afnemende economische groei verdwenen gisteren even naar de achtergrond.

Een positief kwartaalbericht van de Taiwanese chipfabrikant TSMC en prima winstcijfers van een aantal Amerikaanse banken zorgden gisteren voor een opgewekte stemming op de Europese beurzen. En de rentes op staatsobligaties daalden, nadat deze in de voorgaande weken flink waren opgelopen. De daling van de rente wijst erop dat beleggers een verdere vertraging van de economische groei en de inflatie in het vooruitzicht zien. Ze lijken nu ineens bevreesd dat centrale banken sneller dan verwacht de beleidsrente omhoog zullen trekken. Daarmee zouden ze niet alleen de inflatie (proberen te) bestrijden, maar ook de groei afremmen. Gisteren las ik al berichten over een mogelijke beleidsfout van de Fed, omdat die mogelijk de rente te vroeg zou willen verhogen. Dat is allemaal nog speculatie, maar de markt had gisteren wel twee gezichten: dalende rentes in anticipatie op lagere groei en inflatie, en hogere aandelenkoersen in reactie op prima derdekwartaalcijfers.

Bankaandelen omhoog ondanks lagere rente

Europese technologieaandelen (+2,6%) profiteerden, behalve van de positieve geluiden van TSMC, ook van de dalende rentes. En waar financiële waarden het normaal gesproken moeilijk hebben wanneer de rente daalt (de Duitse 10-jaarsrente ging 6 basispunten omlaag naar -0,19%), hadden bankaandelen (+0,9%) ook een opvallend goede dag dankzij de cijfers van de Amerikaanse banken. Op de obligatiemarkt zagen we dus een ‘risk-off’-beweging en op de aandelenmarkt een ‘risk-on’-beweging. Met verder oplopende grondstoffenprijzen lijken de zorgen over hoge inflatie echter niet geweken. Maar, zoals gezegd, bepaalden de goed ontvangen kwartaalcijfers de stemming op de beurzen. 

Olieaandelen overwogen

Alle Europese beurzen sloten gisteren in de plus. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 1,2%. De prijs van een vat Noordzeeolie (Brent) steeg met 1% naar $84. Door aanhoudende energietekorten zal de vraag naar olie aanhouden en verwachten we opwaartse winstbijstellingen van oliebedrijven. Daarom hebben we de weging van aandelen uit de sector energie in onze beleggingsstrategieën vorige week verhoogd naar overwogen.

Breed gedragen beursfeestje in New York

Goed ontvangen kwartaalcijfers van de banken Morgan Stanley en Citigroup zorgden voor een opgewekte stemming op Wall Street. Tel daar de positieve vooruitzichten van TSMC en meevallende macro-economische cijfers bij op, en je hebt een perfecte cocktail voor een beursfeestje. Chipaandelen, die de afgelopen twee weken flink waren gedaald door de oplopende rentes, lieten een mooi herstel zien. De Philadelphia Semiconductor-index steeg ruim 3%. Bankaandelen stegen met gemiddeld 1,7% en hogere grondstoffenprijzen stuwden de koersen van aandelen uit de sector basismaterialen met 2,4% omhoog. Alle aandelensectoren eindigden in de plus. De S&P 500-index boekte een winst van 1,7%, de sterkste stijging sinds maart. De Nasdaq klom ook 1,7% en de Dow Jones-index pluste 1,6%.

Inflatie VS blijft hoog, maar tempo vertraagt

De beursstemming kreeg ook steun van het aantal uitkeringsaanvragen, dat in de VS vorige week is gedaald tot 293.000. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de pandemie. Een signaal dat de Amerikaanse arbeidsmarkt toch wel verbetert. Verder werd bekend dat de producentenprijzen vorige maand met 8,6% op jaarbasis zijn gestegen. Dat is meer dan de +8,3% van augustus, maar iets minder dan de +8,7% die analisten hadden verwacht. Bovendien steeg de inflatie op maandbasis met 0,5%, minder dan de +0,7% in augustus en iets minder dan de verwachte +0,6%. De inflatie is dus nog steeds torenhoog, maar het tempo van de stijging neemt af. We verwachten niet dat de inflatie heel snel zal afnemen, maar het hielp gisteren in ieder geval om de rentes iets te drukken. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 1,51%. Als de inflatie door hogere grondstoffenprijzen hoog blijft, de loondruk in de VS toeneemt en de Fed vanaf volgende maand minder obligaties gaat opkopen, verwachten we dat de kapitaalmarktrentes verder zullen stijgen. 

Positieve stemming in Azië

In Azië wordt vanmorgen enthousiast gereageerd op het positieve slot op Wall Street en het bericht dat China de regels voor het verstrekken van hypotheken heeft versoepeld. Bijna alle Aziatische beurzen kleuren op het moment van schrijven groen. Mede door een zwakkere wisselkoers van de yen is de Japanse Nikkei-index 1,8% hoger gesloten. In Hongkong wint de Hang Seng-index 1,2%. De beurzen op het vasteland van China zijn minder uitbundig en staan op een winst van rond de 0,4%. De Kospi-index in Seoel is 1% hoger gesloten, de Australische beurs 0,7%. 

Rentes zullen verder oplopen

De rentes lopen vanmorgen alweer iets op. De rentedaling van gisteren lijkt ons ook wat overdreven, tenzij je op korte termijn een sterke afkoeling van de economisch groei verwacht. Daar gaan we vooralsnog niet van uit. De 10-jaarsrente stijgt in Nieuw-Zeeland met 6 basispunten, in Australië met 3 basispunten. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert 2 basispunten hoger op 1,53%. Hogere grondstoffenprijzen zullen de inflatie en rentes omhoog stuwen. De prijs van een vat olie is op weg om voor de achtste week op rij hoger te sluiten en een index van zes industriële metalen staat op recordhoogte. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een 0,3% hogere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese beurzen zullen naar verwachting ook hoger openen door de flinke winsten op Wall Street en de hogere beurzen in Azië.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve Franse inflatiecijfers en winkelverkoopcijfers uit de VS. Verder staan de inkoopmanagersindex van New York en de sentimentindices van de universiteit van Michigan op het programma. Er wordt een lichte stijging van 72,8 naar 73,1 punten verwacht. Alvast een heel fijn weekend en tot maandag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 15 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 15 oktober 2021, 8.20 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.