Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AkzoNobel AkzoNobel - Hogere grondstoffenkosten zorgen voorlopig voor tegenwind

woensdag 20 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 23.4 2.13 Duurzaam Basismaterialen

Hogere grondstoffenkosten zorgen voorlopig voor tegenwind

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. De chemietak is verkocht waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel heeft de winstgevendheid bij deze divisies verbeterd en dit was de afgelopen kwartalen duidelijk zichtbaar in de resultaten. Sterke kostencontrole ondersteunde de resultaten en vrijwel alle activiteiten profiteerden van het economisch herstel. De hogere grondstoffenprijzen beginnen inmiddels echter een serieuze tegenwind te vormen en kunnen niet meer geheel gecompenseerd worden door prijsverhogingen. De verkoopvolumes bij de verfdivisie staan bovendien onder druk door lockdowns en afnemende vraag vanuit het doe-het-zelfsegment. De waardering bevindt zich in neutraal gebied.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €8,5 mld boekte het bedrijf in 2020 een nettowinst van €745 mln. De industriele coating-divisie is goed voor ongeveer 58% van de omzet, decoratieve verven voor 42%. Ongeveer 47% van de omzet komt uit Europa, 29% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika, 8% uit Zuid-Amerika en 4% uit de rest van de wereld.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië.

Licht tegenvallend door hogere grondstoffenprijzen en lagere verkoopvolumes verfdivisie

Aanhoudende tegenwind door hogere grondstoffenprijzen leidden tot enigszins tegenvallende resultaten in het derde kwartaal. De omzet steeg met 6% jaar op jaar (joj), maar bleef daarmee 1,1% onder de consensusverwachting van analisten. De terugkerende EBIT daalde met 32% joj en lag 1,2% onder de consensus. De marge daalde dan ook sterk: naar 10,0% van 15,5% in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De daling was te wijten aan krimp van de volumes (-6%) en hogere grondstoffenkosten, die slechts deels gecompenseerd werden door hogere prijzen (+9%) en een gunstiger productmix (+2%). De verkoopvolumes bij decoratieve verven daalden met 11% door lockdowns, achterstanden en afnemende vraag vanuit het doe-het-zelfsegment, dat vorig jaar juist zorgde voor een zeer sterke vraag (de vergelijkingsbasis is daarom ook wat ongunstiger). De omzet en het operationele resultaat bij de verfdivisie kwamen hierdoor respectievelijk 4,0% en 2,1% lager uit dan de consensusverwachting. De divisie Performance Coatings presteerde wat beter dan de verwachtingen. De omzet steeg hier met bijna 10% joj, bijna 1% boven de consensus. Het operationeel resultaat daalde wel sterk met 30,3% joj, maar lag 1,3% boven de consensus. De sterke daling van het resultaat was te wijten aan hogere grondstoffenkosten. De prijzen bij de coatingdivisie stegen met 11% maar dit werd deels tenietgedaan door lagere volumes (-2%). Het aanhoudende herstel bij de scheepvaartproducten en beschermende coatings is een positieve ontwikkeling. Vooruitkijkend verwacht het management de prijzen te kunnen verhogen met 12-14% in het vierde kwartaal, maar zelfs ondanks deze stijging zal Akzo Nobel waarschijnlijk niet in staat zijn de negatieve effecten van hogere grondstoffenkosten volledig te compenseren. De doelstellingen bleven onveranderd. Akzo rekent op een jaarlijkse stijging van de marges met 50 basispunten de komende jaren (2021-2023) en verwacht nog steeds de EBITDA-doelstelling van €2,0 mld in 2023 te behalen. Akzo verwacht wel dat hogere grondstoffenkosten een negatieve factor blijven in de eerste helft van 2022.

Waardering in lijn met historie en subsector

Al met al dus licht tegenvallende resultaten doordat de negatieve invloed van de hogere grondstoffenkosten steeds sterker wordt. Hogere grondstoffenkosten blijven ook in de eerste helft van 2022 nog een negatieve factor. De eindmarkten van de coatingdivisie profiteren echter van aanhoudend vraagherstel en de effecten van de hogere grondstoffenkosten en ongunstiger vergelijkingsbasis worden inmiddels duidelijk erkend door de markt. De waardering bevindt zich momenteel in neutraal gebied. Gezien de wat moeizame vooruitzichten door stijgende grondstoffenkosten, achten we de huidige waardering nog wat te hoog voor een aantrekkelijk instapmoment. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 18,0 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, wat hoger is dan het eigen historische gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 17,3, maar dat redelijk in lijn ligt met het gemiddelde van de chemiesector (18,0). Het getaxeerde dividendrendement van 2,4% ligt in lijn met het gemiddelde van de subsector (2,2%).

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië.
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies.
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid
  • Akzo Nobel kan producten en oplossingen ontwikkelen die geen gevaarlijke stoffen bevatten. Hierdoor kan het voldoen aan een groeiende vraag naar dit soort producten, vooral in Noord-Amerika en Europa.

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen. Ook in de eerste helft van 2022 lijken hogere grondstoffenprijzen nog voor tegenwind te gaan zorgen.
  • Verdere efficiëntieslagen zullen moeilijker te realiseren zijn doordat de relatief makkelijk door te voeren kostenbesparingen reeds zijn behaald.
  • Heviger concurrentie, de marges liggen nog altijd onder die van enkele directe concurrenten.
  • Akzo Nobel werkt met chemische en schadelijke stoffen waarvan de regelgeving met betrekking tot chemische veiligheid snel kan veranderen. Dit kan leiden tot restricties op het gebruik van bepaalde stoffen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 86,33 op Akzo Nobel 11,8 0,80 0,00 -24,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 78,14 op Akzo Nobel 5,8 1,62 0,00 -23,94 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 111,68 op Akzo Nobel 6,7 1,42 0,00 +21,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 111,68 op Akzo Nobel 6,7 1,42 0,00 +21,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.