Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Netflix Netflix - Sterker dan verwachte abonneegroei

woensdag 20 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 58.6 0 Bewust Communicatiediensten

Sterker dan verwachte abonneegroei

Het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals lijken het concern een duurzame voorsprong te hebben gegeven. Het aantal abonnees ligt wereldwijd inmiddels boven de 200 mln. De eigenaren van veel van Netflix’ content hebben inmiddels zelf ook streamingactiviteiten. Zij gaan hun succestitels daarom zelf uitzenden en niet meer leveren aan concurrent Netflix. Netflix is echter niet afhankelijk van advertentie-inkomsten en bioscoopbezoeken en heeft geen andere traditionele entertainmentactiviteiten zoals pretparken en sportzenders, wat momenteel een voordeel is ten opzichte van veel concurrenten. Positief is verder dat Netflix verwacht break-even te draaien in 2021 wat betreft de kasstroom. Netflix verwacht een houdbare positieve kasstroom te kunnen genereren, waardoor het niet langer afhankelijk is van externe financiering voor verdere groei. In combinatie met de inkoop van eigen aandelen en prijsverhogingen die niet tot een verhoogde ‘churn’ (opzeggingen) leiden, lijkt het erop dat Netflix een meer volwassen fase ingaat. Door steeds meer lokale content te produceren, versterkt het concern volgens ons de basis voor verdere internationale groei.

Grootste aanbieder van streaming video

Netflix is 's werelds grootste aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet 'on demand' kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar in China niet. Het bedrijf had een omzet van $20,1 mld in 2019, en een nettowinst van $1,9 mld.

Solide resultaten en sterker dan verwachte abonneegroei

De omzet steeg 16% jaar op jaar (joj) naar $7,48 mld en lag in lijn met de consensusverwachting van analisten. De winst per aandeel steeg met 83% joj naar $3,19 en lag 25% boven de consensus. De abonneegroei was sterker dan verwacht, met een stijging van het netto aantal abonnees met 4,4 miljoen (de consensus lag op 3,7 miljoen). Vooral in de regio’s Azië-Pacific en Europa, het Midden-Oosten en Afrika was de abonneegroei sterk. De regio Azië-Pacific was goed voor de helft van het netto aantal nieuwe abonnees. Voor het vierde kwartaal rekent Netflix op 8,5 miljoen nieuwe abonnees, een forse stijging ten opzichte van het afgelopen kwartaal dankzij het opvoeren van de contentrelease. Analisten hielden hier echter al rekening mee (consensus lag op 8,4 miljoen voor het vierde kwartaal). Wat tegenvallend is de negatieve vrije kasstroom van $106 mln. Analisten rekenden gemiddeld op een positieve kasstroom van $69,1 mln. Dit is echter niet geheel verrassend aangezien de contentproductie flink is opgevoerd.

Waardering wat aan de hoge kant in vergelijking tot andere grote technologiebedrijven

Solide financiële resultaten en een hoger dan verwachte abonneegroei. De kans bestaat dat Netflix en analisten wat te conservatief zijn met de verwachtingen voor de abonneegroei in het komende kwartaal, gezien de toename van het aantal nieuwe releases en het recente succes van de serie Squid Game. We blijven positief over Netflix, dat zich in toenemende mate heeft gepositioneerd als een sterke speler in de markt. Het bedrijf heeft op de lange termijn volgens ons de potentie om wereldwijd de dominante speler te zijn voor televisie en entertainment. Netflix heeft aangegeven dat het een houdbare positieve kasstroom zal kunnen genereren, waardoor het bedrijf niet langer afhankelijk is van externe financiering voor verdere groei. In combinatie met de inkoop van eigen aandelen ($5 mld vanaf Q2) en prijsverhogingen die niet tot verhoogde churn (opzeggingen) leiden (prijszettingskracht), lijkt het erop dat Netflix een meer volwassen fase in gaat. Door steeds meer lokale content te produceren versterkt het concern volgens ons de basis voor verdere internationale groei. We blijven dan ook enthousiast over het businessmodel van Netflix. De waardering is aan de hoge kant tegen 50,6x de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden, maar afgezet tegen de groei is de price-earnings-to growth (PEG)-ratio niet uitzonderlijk hoog met 1,4. Ten opzichte van andere grote technologiebedrijven zoals Alphabet (0,7) en Facebook (0,7) is de waardering op basis van deze maatstaf inmiddels wel wat aan de hoge kant. Gekeken naar de koers afgezet tegen de omzet, ligt de waardering van Netflix (8,5x) ook boven die van groeibedrijven zoals Alphabet (8,0x) en Facebook (7,0x).

Kansen

  • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelf geproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.
  • Het bedrijf werkt continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. Denk aan goede beeldkwaliteit bij lagere internetsnelheden, nieuwe betalingsmogelijkheden enzovoort.
  • Netflix positioneert zich qua prijsstelling aan de onderkant van de markt, maar weet dankzij zijn 'pricing power' de prijzen geregeld te verhogen.
  • Netflix is minder afhankelijk van advertentie-inkomsten dan concurrenten en heeft geen exposure naar pretparken en sprotzenders.

Risico's

  • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
  • De entree van Disney+, Amazon Prime, Peacock en HBO Max kunnen leiden tot een grote, dure concurrentiestrijd.
  • De contentproductie stond onder druk door de wereldwijde uitbraak van covid-19, maar begint inmiddels weer goed op gang te komen.
  • Netflix heeft geen comité dat specifiek toeziet op ESG kwesties terwijl het opereert in veel verschillende jurisdicties. Hieruit kunnen problemen voortvloeien rond belastingen, omkoping, data privacy etc. Het concern is met een Vice President of Inclusion Strategy en metingen van diversiteit wel duidelijk toegewijd aan diversiteit en inclusiviteit.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen