Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wil PayPal (-5%) Pinterest overnemen?

donderdag 21 oktober 2021

Onder de oppervlakte was er wel wat meer reuring. Zo steeg de Europese sectorindex van dagelijkse consumentengoederen bijna anderhalf procent op de verhoogde omzetgroeiverwachting van Nestlé, waar de koersen van diverse sectorgenoten op wisten mee te liften. Tegelijkertijd daalde de sectorindex basismaterialen met bijna een procent als gevolg van inzakkende mijnbouwaandelen. De Chinese autoriteiten zeggen te studeren op maatregelen om de prijs van steenkool 'redelijk' te houden in het licht van de almaar stijgende kosten van elektriciteitsopwekking. Mogelijk speelde ook de aankondiging van mijnbouwer Rio Tinto, dat forse kosten zegt te gaan maken voor de vermindering van de uitstoot van kooldioxide, een rol. 

Klimaatboodschap niet populair onder politici

Zo drukten ook gisteren weer de berichten over de aanpak van klimaatverandering hun stempel op het nieuws. Volgende maand komen wereldleiders bijeen in Glasgow voor de 26e VN klimaattop, gedoopt tot COP26. Volgens het Britse weekblad The Economist is het wellicht de laatste kans om echt concrete stappen te zetten. Tot nu toe hebben veel landen weliswaar 'netto nul'-doelen gesteld, maar ontbreekt het aan een concreet stappenplan om die doelen te bereiken. De boodschap aan de burgers, dat de lasten zullen moeten stijgen, is niet populair onder politici. 

‘Crisis ook door gebrek aan investeringen en geopolitiek’

De huidige 'energiecrisis' (de hoge prijzen van energiegrondstoffen als olie en gas) heeft natuurlijk meerdere oorzaken (waaronder incidentele, zoals deels aan Covid 19 gerelateerde productieproblemen en klimatologische toevalligheden). Maar die crisis is volgens het weekblad ook toe te schrijven aan een gebrek aan beleid om tot een concrete energietransitie te komen. Bijvoorbeeld door te weinig investeringen in hernieuwbare energiebronnen of vanwege geopolitieke redenen. 

Nutsbedrijven gisteren sterkste stijgers in Europa

Dat veel beleggers juist steeds meer overtuigd raken van de noodzaak van meer investeringen in duurzame energie zou kunnen worden afgeleid uit de forse koersstijgingen gisteren van de windmolenproducenten Vestas en Siemens Gamesa en van de sectorindex nutsbedrijven. Deze sector, met bedrijven als Ørsted, Iberdrola en EDP, was de sterkste stijger gisteren in Europa van alle sectorindices.

Opkomende beleggingstrend: alternatieven voor bio-industrie

Wat luchtiger van aard, maar ook weer aan duurzaamheid gerelateerd, was het bericht dat volgend jaar ook in Europa plantaardige eieren verkrijgbaar zullen zijn, na goedkeuring van het product door de Europese voedselautoriteit. Het Californische Eat Just Inc. verkocht al 100 miljoen 'nepeieren’. Het bedrijf is (nog?) niet beursgenoteerd. Het is overigens niet zo dat er op die markt verder geen kip te bekennen is, want ook het eerdergenoemde Nestlé heeft aangekondigd te komen met plantaardige alternatieven voor eieren. De trend naar alternatieven voor de producten uit de bio-industrie is inmiddels onmiskenbaar in beleggingsland. Zowel deze trend, als het thema van de energietransitie, zijn uiteraard goed vertegenwoordigd in onze Vermogensbeheer-strategie Duurzaam.

Lichte daling rentes in Europa, inflatie op 3,4%

De obligatierentes in de eurozone daalden gisteren licht: met enkele basispunten. De definitieve inflatiecijfers voor de Europese muntunie van september kwamen exact uit op de verwachtingen van analisten. Op jaarbasis lagen de prijzen in september 3,4% boven die van een jaar eerder. Geschoond voor de (relatief sterk schommelende) voedsel- en energieprijzen was dat 1,9%, het hoogste cijfer in meer dan tien jaar. Maar dat het getal stabiel bleef, zal met enige opluchting zijn ontvangen bij de ECB, die blijft uitgaan van een tijdelijk fenomeen, net als overigens de meeste economen en analisten.

PayPal (-5%) stapt mogelijk in social media

Wall Street opende gistermiddag een half procentje in de plus op grond van aanhoudend optimisme over het op stoom komende kwartaalcijferseizoen. Het gaf ook de Europese beurzen nog een zetje mee, die uiteindelijk op ruim 0,3% winst sloten. De sector nutsbedrijven was ook in de VS een van de sterkste stijgers, onder meer dankzij Nextera, dat weliswaar een lagere, maar hoger dan verwachte kwartaalwinst rapporteerde. Zonnepanelenproducent First Solar viel hier wel uit de toon na een neerwaartse opinieherziening van een effectenhandelaar, op grond van stijgende inputkosten (zoals die van grondstoffen en personeel) en de hoog opgelopen waardering. Geruchten dat PayPal Holdings het social-mediaplatform Pinterest voor $45 miljard zou willen overnemen, werden niet goed ontvangen, getuige de koersdaling van 5% die op het bericht volgde. Wat de gedachte achter deze deal zou kunnen zijn, zal de komende dagen wellicht blijken. Het tweemaal per kwartaal verschijnende rapport van de Amerikaanse centrale bank over de economische toestand in de VS, het zogenoemde 'beige book', maakte gisteren gewag van 'significant verhoogde prijzen' als gevolg van tekorten op het gebied van aanvoer, transport en arbeidskrachten, maar bevatte geen echte verassingen. De koersen van Amerikaanse staatsleningen daalden fractioneel. De S&P 500-index sloot heel dichtbij een nieuw hoogtepunt met een plus van 0,4%. Technologiebeurs Nasdaq bleef steken op een nagenoeg onveranderde stand. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen liep ietsje op (+2 basispunten) naar 1,66%.

Opnieuw zorgen over liquiditeit Chinese vastgoedreus Evergrande

De Aziatische markten zijn vanochtend enigszins in mineurstemming. In Japan dalen de aandelenkoersen zo'n anderhalf procent, onder andere door een zwakke chipsector. De Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond een procent verlies. Onder meer de opnieuw toenemende zorgen over een oplossing voor de liquiditeitsproblemen bij de Chinese vastgoedreus Evergrande spelen weer flink op. Het aandeel daalt meer dan tien procent. De beurs van Australië en de beurzen op het Chinese vasteland zijn vrijwel onveranderd.  

Agenda van vandaag

Op de macro-agenda voor vandaag staan cijfers over de Amerikaanse werkloosheid en van de huizenmarkt aldaar. Er staan geen belangwekkende Europese data op de agenda. Bedrijfscijfers des te meer vandaag, van onder meer Nordea, Randstad, Unilever, SAP, Relx en L'Oréal. Fijne dag!  Groet, Henry

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 21 oktober 2021, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Henry van Heijster, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 21 oktober 2021, 8.12 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.