Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: RELX RELX - Groei boven historische trend zet door

vrijdag 22 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B2B0DG97 EUR 26.7 2.09 Duurzaam Industriegoederen

Groei boven historische trend zet door

De digitalisering van de content heeft RELX geen windeieren gelegd. Het concern heeft daardoor een constante kasstroom, omzet en winst gekregen. Ook wordt RELX een steeds dominantere speler als dataleverancier en het aanbieden van analysetools. Dit ondersteunt de stabiele kasstroom bij de drie grootste divisies. Het coronavirus zorgt bij de kleinste divisie, dat evenementen organiseert, echter voor moeilijkheden. Wij denken echter dat dit van tijdelijke aard is, waardoor de lage waardering relatief aantrekkelijk is.

Uitgever en leverancier van data en analysetools met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. In totaal, bestaat RELX uit vier divisies. Onder de divisie Scientific, Technical & Medical (35% van de omzet) worden onder andere alle onderzoeken gepubliceerd. De divisie Risk & Business Analytics (29%) focust zich op het leveren van data en risicoanalyses. De divisie Legal (21%) biedt ondersteunende dienstverlening aan onder andere advocaten en opereert in een duopolie markt. Ten slotte, de divisie Exhibitions (15%) organiseert meer dan 500 evenementen per jaar. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (60%) de belangrijkste markt vormt. De rest van de omzet wordt behaald in Europa (19%) en de rest van de wereld (21%). Het concern behaalde over 2020 een omzet van £7,1 mld en een aangepaste nettowinst van £1,2 mld. Data- en service-aanbieders kenmerken zich door het behalen van hoge EBIT-marges. De 5-jaars gemiddelde EBIT-marge van RELX is bijvoorbeeld ruim 25%, waarbij de evenementendivisie de laagste marge heeft (normaal zo'n 13%).

Sterke focus op groeien marktaandeel als dataleverancier en aanbieder van analysetools

De afgelopen jaren is RELX flink aan het inspelen op de groeiende vraag naar data en analysetools. Hierbij focust het concern zich met name op het uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening op het gebied van risicoanalyse. Om te groeien en meer expertise in huis te halen, doet RELX regelmatig overnames. Eind 2018 deed RELX zijn grootste overname in 10 jaar tijd door het bedrijf ThreatMetrix over te nemen, een leverancier van fraudeanalyses. In januari 2020 deed RELX opnieuw een relatief grote overname van ID Analytics, wederom een speler in de fraude hoek. Het concern lijkt hierdoor goed gepositioneerd om ook in deze markt een dominante speler te worden.

Groei boven historische trend zet door. Jaarprognose iets omhoog

De omzetcijfers over de eerste negen maanden die RELX op 21 oktober presenteerde, waren beter dan verwacht. Maar de update bevatte zoals gebruikelijk niet veel concrete informatie. RELX laat nog steeds sterke organische groeicijfers zien in elk van de drie grootste bedrijfsonderdelen. Dat zijn de divisies Scientific, Technical & Medical (STM), Risk & Business Analytics (R&BA) en Legal. Voor de pandemie waren deze samen goed voor 85% van de omzet. De identieke omzet steeg 6% (verwacht: +3%), waarbij STM 4%, R&BA 10% en Legal 3% omzetgroei realiseerden. In tegenstelling tot de vorige update, was dit geen versnelling op kwartaalbasis. Maar analisten rekenden gemiddeld op een kleine vertraging. Toch versnelde de totale groei iets ten opzichte van de vorige update (van 4% naar 6%), omdat de evenementendivisie (+9%) verder herstelt. Het management lijkt dan ook iets positiever over de voorspelde groei dit jaar: het woordje ‘iets’ is namelijk weggelaten. RELX verwacht in de komende kwartalen nu een groei ‘hoger dan de historische trend’ (verhoogd tijdens vorige update van ‘vergelijkbaar met de historische trend’). De evenementendivisie draait naar verwachting break-even in 2021, terwijl analisten gemiddeld rekenen op een EBIT van £10 mln. Maar de bijdrage van de evenementen aan de totale EBIT is op dit moment te verwaarlozen.

Grote korting op de waardering door evenementendivisie lijkt aantrekkelijk

De sterke resultaten, in combinatie met een kleine verhoging van de jaarprognose, waren voldoende voor een stijging van de aandelenkoers na de update. Historisch is de organische groei ongeveer 4% per jaar. De managementprognose ligt daar dus iets boven. Dit betekent dat de taxaties nog iets omhoog kunnen. De hoger dan verwachte dividendverhoging tijdens het vorige kwartaal wijst op vertrouwen van het management in de toekomstige winstgevendheid en zien wij als een positief signaal. Het aandelen-inkoopprogramma is echter nog steeds niet hervat en dat is het management ook niet meer van plan in 2021. Op basis van de koers-winstverhouding (23,2) blijft RELX zeer aantrekkelijk geprijsd, met een korting van ongeveer 20-25% (was 30%) ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten, dankzij de problemen bij de evenementendivisie. In onze ogen lijken de drie grootste bedrijfsonderdelen nog steeds ondergewaardeerd, terwijl de groeiverwachtingen ongeveer hetzelfde zijn. Het herstel van de evenementendivisie is nog steeds vrij onzeker, maar de verwachtingen zijn laag en RELX is aan het herstructureren. Wij voorspelden dat een verbetering in bijvoorbeeld de tweede jaarhelft voor een aantrekkelijke herwaardering zou kunnen zorgen. Gezien de opvallend sterke performance sinds juni, lijkt die beweging te zijn ingezet. Het dividendrendement is 2,3% (5-jaars gemiddelde: 2,6% tegenover 1,8% voor de sector) en de vrije-kasstroomopbrengst is 4,3% (5-jaars gemiddelde: 5,6%; sector: 3,6%). Het aandeel heeft in de afgelopen maanden een sterke performance laten zien, waardoor de koers nu op een outperformance staat van zo'n 5% ten opzichte van de sector.

Kansen

  • De onzekerheid voor de evenementendivisie als gevolg van het coronavirus, heeft geleid tot een aantrekkelijke korting ten opzichte van directe concurrenten.
  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet dankzij abonnementen en een sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • Geen enkele dataleverancier is hetzelfde: ze bedienen verschillende segmenten (binnen eindmarkten) en verzamelen allemaal eigen data wat zorgt voor aanzienlijke ‘entry barriers’.
  • Dataprivacy- en beveiligingsrisico's, juridische risico's voor intellectueel eigendom en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van RELX aan deze risico's is echter laag en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subindustrie.

Risico's

  • Evenementen kunnen langer dan verwacht niet worden georganiseerd wegens het coronavirus.
  • RELX heeft gemiddeld bekeken hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Blootstelling aan valutaschommelingen (Britse pond tegenover euro en Amerikaanse dollar).
  • Een belangrijk risico voor het verdienmodel van de grootste divisie Science, Technical & Medical is dat steeds meer universiteiten en onderzoeksinstellingen kiezen voor vrije publicatie van onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot het opzeggen van contracten met RELX.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19,0 op RELX (Reed Elsevier) 2,7 9,88 0,00 -7,84 % Koop Sprinter
Sprinter Long 19,0 op RELX (Reed Elsevier) 2,7 9,88 0,00 -7,84 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen