Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: BE Semiconductor Industries BE Semiconductor Industries

dinsdag 26 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0012866412 EUR 25.2 3.91 Duurzaam Informatie Technologie

BE Semiconductor Industries (Besi) is een van de grootste producenten van machines om halfgeleiders te solderen en te verpakken ter wereld. Het bedrijf is de afgelopen 25 jaar van een relatief kleine speler uitgegroeid tot een dominante partij in dit nog steeds snelgroeiende segment.

Grote producent van halfgeleiderverpakking-apparatuur

Besi is ontstaan uit het samenvoegen van verschillende machinefabrikanten die deeloplossingen voor de verpakking en soldering van halfgeleiders aanboden. In de afgelopen 25 jaar is de marktpositie versterkt door een aantal gerichte overnames en focus op een beperkt aantal producten. Door de sterke groei van de vraag naar halfgeleiders en de noodzaak om steeds meer gespecialiseerde machines te ontwikkelen die steeds complexere halfgeleiders kunnen solderen en verpakken, is de positie van het bedrijf sterk verbeterd. De marges zijn hoog, maar het blijft wel een cyclische markt. 80% van de omzet komt uit apparatuur om de halfgeleider op de grondplaat te solderen, de rest uit verpakkingssystemen. De omzet wordt grotendeels in Azië gerealiseerd, met China als belangrijkste land naast Zuid-Korea en Maleisië. Besi had ultimo boekjaar 2020 een netto kaspositie van €189 mln. In 2020 werd op een omzet van €434 mln een genormaliseerde nettowinst geboekt van €130 mln.

Back-endmarkt laat cyclische groei zien

De productie van een halfgeleider is een zeer ingewikkeld proces, waarbij partijen als ASML en Applied Materials systemen leveren om die productie mogelijk te maken. Om de halfgeleider daadwerkelijk te kunnen gebruiken, moet deze gesoldeerd en ingepakt worden. Dit is de zogeheten back-endmarkt, waarop Besi (en ASM PT) actief is. Deze markt heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, omdat de halfgeleiders steeds gecompliceerder en kleiner worden, waardoor de verpakkingsmachines ook steeds complexer en duurder worden. Naast de groei in halfgeleidervolumes is de stijging van de gemiddelde prijs van die machines een belangrijke groeifactor voor Besi. De vraag naar deze machines is sterk afhankelijk van volumes van halfgeleiders en daarmee zeer cyclisch. De levertijden zijn ook veel korter, eerder weken dan vele maanden zoals bij ASML bijvoorbeeld. De markt laat op dit moment zeer sterke groei zien, zoals zichtbaar is in de nieuwe orders van Besi en andere aanbieders. De kans dat klanten te hard van stapel lopen en te veel bestellen neemt daardoor wel toe.

Resultaten vrijwel als verwacht. Verwachting voor het vierde kwartaal onder de consensusverwachting. Orderboek wel iets sterker dan verwacht

De omzet van BE Semiconductor Industries (Besi) is in het derde kwartaal met 92% gestegen, waar geënquêteerde analisten gemiddeld een stijging van 90% hadden verwacht. Ook de bruto marge was ongeveer als verwacht. De operationele winstgroei (+127%) was fors, net als de genormaliseerde winst per aandeel (wpa: +133%) maar wel als verwacht. Na een zeer sterke groei van de orders in de eerste helft van het jaar was al duidelijk dat ook de tweede helft er goed zou gaan uitzien, zij het met wat beperkingen door vertragingen in het productieproces (van de klanten) en het normale seizoenspatroon voor smartphoneapplicaties (nadruk op de eerste jaarhelft). Het orderboek bevatte €209 mln aan orders aan het eind van het derde kwartaal. Dat is geen recordniveau, maar wel nog steeds heel sterk. In dat kader lijkt de verwachte omzetdaling (5-15% vergeleken met het derde kwartaal) stevig, en sterker dan het normale seizoenspatroon. Het midden van de range aanhoudend, is dat een omzet van €188 mln in het vierde kwartaal (+70% jaar op jaar), zo’n 5 procentpunt onder de consensusverwachting van analisten. De door Besi verwachte brutomarge ligt in lijn met de consensusverwachting.

Waardering wat teruggelopen na hele sterke stijging

Besi heeft zich de afgelopen jaren zeer sterk ontwikkeld, gedreven door marktgroei en een stijgend marktaandeel. De koersontwikkeling was zelfs nog sterker omdat de waardering dankzij het verbeterde bedrijfsprofiel ook fors is gestegen. Met 20 maal de verwachte winst over 2021 en 19 maal die in 2022 is de waardering de afgelopen maanden weer wat teruggelopen naar meer realistische niveaus. Het dividendrendement is met 4,3% zelfs uitgesproken hoog voor een groeiend tech-bedrijf. Na een verdubbeling van de winst in 2021 gaat de consensusverwachting uit van slechts een paar procent groei in de komende jaren. Er lijkt op zich nog meer in het vat te zitten, maar de wetenschap dat het einde van de cyclus dichterbij komt (en dat de omzet van Besi nogal cyclisch is), zal normaalgesproken steeds zwaarder gaan wegen op de koersontwikkeling.

Kansen

  • De markt voor halfgeleiders groeit nog steeds, en daarmee ook de markt voor de machines om ze te verpakken en solderen. De complexiteit van de machines neemt sterk toe, en daarmee ook de gemiddelde verkoopprijs.
  • Het bedrijf heeft een sterke marktpositie en aantrekkelijke marges. Bijna de volledige kasstroom wordt teruggegeven aan de aandeelhouders in de vorm van dividend en aandeleninkoop.
  • Besi is een duurzaam bedrijf, maar de NFI = rating springt er niet specifiek uit.

Risico's

  • Besi wordt niet gevolgd door de grotere research-leveranciers, wat het inschatten van de waardering en marktpositie potentieel moeilijker maakt.
  • De vraag naar systemen van Besi is voornamelijk afhankelijk van de halfgeleidervolumes. Dit maakt de vraag naar die producten cyclisch, wat te zien is aan een omzet die met tientallen procenten kan fluctueren op kwartaalbasis.
  • De huidige ceo vervult die functie al sinds de oprichting van het bedrijf. Hij is zeer ervaren en het zal niet eenvoudig zijn om hem te vervangen als hij met pensioen gaat.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 68,46 op BESI 4,7 1,82 1,83 +13,35 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 68,46 op BESI 4,7 1,82 1,83 +13,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen