Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Facebook Facebook - Veel tegenwind, maar ook mooie groeikansen

dinsdag 26 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30303M1027 USD 20.3 0 Bewust Communicatiediensten

Veel tegenwind, maar ook mooie groeikansen

Facebook realiseert niet alleen een hoge groei, maar ook hoge marges. Dit geeft voldoende ruimte om te investeren in technologie, personeel en aanvullende diensten. Dit gaat enigszins ten koste van de winstgroei, maar is nodig om de sterke marktpositie te behouden. Facebook kampt met veel tegenwind: kritiek van klokkenluiders, afnemende betrokkenheid onder jongeren, de antitrust-rechtszaak die opnieuw is ingediend door de Amerikaanse toezichthouder FTC, de Apple iOS-update die gericht adverteren moeilijker maakt en de extra investeringen die nodig zijn om Facebook ook in de toekomst relevant te houden. Facebook heeft echter veel mogelijkheden om de diverse platforms meer ten gelde te maken in de toekomst en nieuwe groeimarkten aan te boren, zoals virtual reality en Metaverse. Interoperabiliteit van de diverse platforms is een belangrijk speerpunt. De waardering is relatief aantrekkelijk, met name als deze afgezet wordt tegen de hoge groeiverwachtingen.

De standaard in sociale media

Na jaren van stormachtige groei is Facebook de standaard geworden op het gebied van sociale media via internet. Niet alleen via Facebook, maar ook via Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram, maakt bijna 90% van de wereldbevolking (exclusief China) die een internetverbinding heeft, geregeld gebruik van Facebook. Het is daarmee een van de belangrijkste spelers in een nog steeds groeiende markt. De ‘draai naar mobiel’ is vrijwel afgerond, uiteindelijk zonder grote financiële gevolgen. Omdat de opbrengst per mobiele klik veel lager is dan die per muisklik, bleven de inkomsten uit ‘mobiel’ in eerste instantie wat achter. Facebook heeft begin 2014 berichtendienst WhatsApp overgenomen voor $16,5 mld. In 2020 heeft Facebook op een omzet van $86 mld een nettowinst behaald van $29 mld.

Tegenvallende resultaten, gebruikersstatistieken en prognoses

Facebook rapporteerde 25 oktober nabeurs enigszins tegenvallende resultaten over het derde kwartaal van 2021. Maar dat was waarschijnlijk al door veel beleggers verwacht na de slechte resultaten van Snap dit kwartaal. De omzet, het operationele resultaat en de gebruikersstatistieken vielen tegen en ook de omzet- en kostenprognoses voor het komende jaar vielen lager uit dan consensusverwachting van analisten. De omzet steeg 35% jaar op jaar (joj) naar $29 mld en lag 2% onder de consensus. Het operationele resultaat steeg met 30% en lag 6% onder de consensus, onder andere door een wat tegenvallende operationele marge van 36% (gelijk aan vorig kwartaal maar onder de consensusverwachting van 37%). De winst per aandeel lag met $3,22 wel licht boven de consensus dankzij een daling van het aantal uitstaande aandelen en lagere belastingposten. De advertentieomzet steeg met 33% joj, breed gedragen door de verschillende regio’s, maar lag wel 3% onder consensusverwachting. Overige inkomsten, waaronder betalingen, stegen met 195% joj en lagen meer dan 50% boven de consensus. Deze inkomsten vormen echter slechts 1,7% van de totale omzet. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg met 6% joj naar 2,91 miljard en lag grofweg in lijn met de consensus. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg eveneens met 6% (naar 1,93 mld). De gemiddelde omzet per gebruiker steeg met 27% joj, maar lag ondanks de stijging zo’n 2% onder de consensus. Vooruitkijkend, rekent Facebook op een omzet van $31,5 - 34,0 mld in het vierde kwartaal. De omzetprognose ligt daarmee 6% onder de consensus. Dit komt door aanhoudende tegenwind als gevolg van de veranderingen in het besturingssysteem van Apple (maakt gericht adverteren moeilijker), onzekere macro-economische vooruitzichten en covid-19-gerelateerde factoren. Facebook heeft de zijn prognose voor de operationele kosten in 2021 aangepast van de bandbreedte $70 - 73 mld naar $70 - $71 mld. Verder heeft het bedrijf voor het eerst een prognose afgegeven voor de kapitaaluitgaven in 2022: de range $29 – 34 mld. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de $19 mld aan investeringen die het concern in totaal in 2021 verwacht te doen. Facebook wil onder andere meer investeren in datacenters, servers en netwerkinfrastructuur. Ook de totale kosten zullen naar verwachting met zo’n 30% joj flink stijgen in 2022. In combinatie met afnemende omzetgroei leidt dit dus waarschijnlijk tot lagere marges komend jaar. Positief was dat Facebook voor $50 mld aan eigen aandelen gaat inkopen. Wat verder opvalt is dat Facebook vanaf het komende kwartaal de resultaten rapporteert in twee divisies: Familiy of Apps (Facebook, Instagram, WhatsApp en overig) en Facebook Reality Labs: augmented reality- (AR) en virtual reality- (VR) hardware, software en content. Dit geeft aan, dat Facebook serieuzer gaat inzetten op AR- en VR-activiteiten en dat deze, in combinatie met de plannen voor een ‘metaversum’ (Engels: metaverse), een virtueel universum waarin je kunt werken en anderen kunt ontmoeten. In de toekomst kan zo’n metaverse een nieuwe groeimotor zijn voor het bedrijf. De doelstelling van Facebook is om voor zijn metaverse zo’n 1 miljard mensen te bereiken en miljarden dollars aan digitale omzet te realiseren tegen het einde van dit decennium. Bij de meer traditionele activiteiten komt de focus meer op video’s en jongeren te liggen. De korte video’s van Reels (op Instagram en Facebook) worden grafisch beter geïntegreerd in de getoonde content, wat moet bijdragen aan het doel om betere producten te bieden aan jongeren tussen de 18-29.

Waardering aantrekkelijk en mogelijkheden voor toekomstige groei

Enigszins tegenvallende resultaten en vooruitzichten, waarvoor al enigszins gevreesd werd na de slechte resultaten van Snap over het derde kwartaal. Facebook kampt met veel tegenwind: kritiek van klokkenluiders, afnemende betrokken onder jongeren, de antitrust-rechtszaak die opnieuw is ingediend door de Amerikaanse toezichthouder FTC, de Apple iOS-update die gericht adverteren moeilijker maakt en de extra investeringen die nodig zijn om Facebook ook in de toekomst relevant te houden. Daar komt nog een aantal externe factoren bij, zoals de onzekere macro-economische vooruitzichten en hogere rentes en belastingen die een relatief grote impact kunnen hebben op de waardering. Toch is Facebook waarschijnlijk in staat een groot deel van de nadelen van de wijzigingen in het Apple-besturingssysteem op te vangen. Facebook heeft verder veel mogelijkheden om de diverse platforms beter uit te baten in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling daarvoor is de samenvoeging van de e-commerceactiviteiten van Facebook Shops en Instagram Checkout. Daarnaast is Facebook sterk gefocust op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe groeimogelijkheden voor de komende tien jaar. De technische afstemming van de diverse platforms op elkaar is een belangrijk speerpunt, maar ook moeten de platforms socialer worden, zullen betalingen een steeds grotere rol gaan spelen (WhatsApp, e-commerce met Marketplace en in de toekomst Diem: een op blockchaintechnologie gebaseerd betalingssysteem, voorheen Libra geheten) en verdere ontwikkeling van AR, VR en het metaverse. Daarnaast is Facebook bezig platform te bieden aan contentmakers die via Facebook een zeer groot publiek kunnen aanspreken en dit ook te gelde kunnen maken. Dit moet leiden tot meer content en een grotere betrokkenheid van gebruikers. De TikTok-concurrent van Facebook, Reels (korte video’s), presteert goed en is een van de belangrijkste drijfveren achter het stijgende engagement bij Instagram. De waardering van het aandeel is aan de lage kant in vergelijking tot de subsector en andere grote technologiebedrijven. Het aandeel noteert tegen 18,9 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, waarmee de waardering onder die van de subsector Media & Services (23,1) ligt. De PEG-ratio (price/earnings to growth-ratio) is een van de laagste in de sector met 0,8 en aanzienlijk lager dan het ongewogen gemiddelde van de subsector (2,3). Op deze maatstaf is Facebook dus aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van de groeiverwachtingen voor de lange termijn.

Kansen

  • Met ruim 2,8 miljard gebruikers per maand is Facebook de grootste website ter wereld.
  • Dankzij zijn inzicht in sociale verbanden heeft Facebook een goedgevulde database, die zeer waardevol is voor adverteerders. Ook Instagram is beschikbaar voor reclames.
  • Facebook werkt aan meerdere initiatieven die voor verdere groei kunnen zorgen waaronder e-commerce (Marketplace,Facebook Shops, Instagram Ceckout), meer interoperabiliteit van de platforms, blockchain gebaseerd betalingssyteem Diem, korte video's (Reels) en AR/VR met als nieuwe visie een Metaverse waarin alle diensten in een virtuele wereld samenkomen en allesomvattend zijn van sociale bijeenkomsten tot werk en entertainment.
  • Het bedrijf heeft relatief beperkte (maar wel stijgende) kosten, waardoor hoge marges behaald worden

Risico's

  • Bijna alle winst komt uit advertenties, andere initiatieven leveren (nog) weinig op.
  • De toezichtsdruk op big-tech is sterk toegenomen wereldwijd en er lopen diverse rechtszaken. Mededingingsrechtszaken kunnen leiden tot verplichte opsplitsing van de verschillende platforms.
  • Facebook verzamelt veel gebruikersdata met Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp waardoor het bedrijf blootgesteld is aan data privacy en veiligheidsrisico's. Strengere wetgeving kan de vergaring en gebruik van data bemoeilijken waardoor de advertentie-inkomsten onder druk kunnen komen te staan.
  • Facebook loopt de kans op reputatieschade en verlies van adverteerders als het niet in staat is voldoende te handhaven op 'hate speech' en 'fake news'.

Duurzame Analyse

Nee

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 125,5 op Facebook 1,6 18,00 0,00 -3,17 % Koop Sprinter
Sprinter Long 125,5 op Facebook 1,6 18,00 0,00 -3,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen