Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Unilever Unilever - Afname identieke-omzetgroei in derde kwartaal, maar prijzen zijn flink verhoogd

dinsdag 2 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B10RZP78 EUR 19.2 3.54 Duurzaam Dagelijkse consumentengoederen

Afname identieke-omzetgroei in derde kwartaal, maar prijzen zijn flink verhoogd

Nieuwe coronabeperkingen raakten India, maar minder hevig dan vorig jaar. In China zette de opwaartse trend door, hoewel het groeitempo van voor de coronacrisis nog niet is bereikt. De Noord-Amerikaanse en Europese markt krompen in het tweede kwartaal, maar met een moeilijke vergelijkingsbasis. Vorig jaar profiteerde Unilever in het tweede kwartaal juist van de coronacrisis. De markten in Latijns-Amerika groeien, "maar onder moeilijke omstandigheden". In Zuidoost-Azië blijven de omstandigheden ook lastig en in Indonesië zijn grote delen van het land weer op slot gegaan na een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Het is op het moment dus lastig voor Unilever om harder te groeien dan verwacht, omdat het aandeel van de omzet in de opkomende markten meer dan 60% is. Unilever heeft last van de beperkende maatregelen in veel van deze gebieden. De omzet in de westerse wereld was in de tweede helft van vorig jaar dermate goed, dat het moeilijk zal zijn om die te verslaan. Daarnaast heeft het concern te maken met de snelst stijgende grondstoffenprijzen sinds 2008. Het zou netjes zijn als de winstmarge dan gelijk zou blijven aan die van vorig jaar in deze woelige tijden. De koersdaling van 4% op de dag van de cijferpresentatie laat zien dat niet iedereen daarin gelooft.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als bijvoorbeeld Dove. Het concern behaalde over 2020 €50,7 mld omzet.

Afname identieke-omzetgroei in derde kwartaal, maar prijzen zijn flink verhoogd

De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2021 gestegen, maar onderliggend zwakte de groei wel weer af. Dit bleek 21 oktober uit de cijfers. De omzet van Unilever steeg met 4% op jaarbasis tot €13,45 mld. De identieke-omzetgroei bedroeg 2,5%. Dat is minder dan de onderliggende groei van 5% in het tweede kwartaal en de 5,7% in het eerste kwartaal. De consensusverwachting van analisten was voor beide cijfers redelijk in lijn. Afgelopen kwartaal stegen de prijzen met 4,1% bij een consensusverwachting van slechts 2,44%. Maar de volumes daalden met 1,5% terwijl analisten uitgingen van een stijging van 0,4%. De tak Beauty & Personal Care was afgelopen kwartaal goed voor een onderliggende groei van 2,6%. Home Care boekte een plus van 1,4%, Food & Refreshment van 3%. Wat betreft de regio’s werd de sterkste groei behaald in Noord- en Zuid-Amerika met 4,4% onderliggend. Azië was goed voor 2,3% en Europa kwam niet verder dan 0,3%, wederom teleurstellend. Topman Alan Jope zei donderdag opnieuw vertrouwen te hebben in de eigen doelstelling van 3 tot 5% onderliggende groei in 2021. Na drie kwartalen is dit overigens 4,4%. Wel waarschuwde Jope voor aanhoudende inflatie, ook volgend jaar. Unilever gaat daarom ook in het vierde kwartaal de prijzen verhogen. Ook neemt het bedrijf maatregelen om de kosten te drukken. Toch denkt de ceo dat de onderliggende operationele marge dit jaar grofweg vlak zal blijven, na een daling in de eerste zes maanden. Voor heel dit jaar rekenen analisten gemiddeld op een omzet van €51,8 mld. Dat komt neer op een onderliggende groei van 4,1%. De onderliggende operationele marge schatten zij in op 18,3%. Aandeelhouders kunnen een kwartaaldividend van €0,42 per aandeel tegemoet zien. Daarnaast verwacht Unilever voor het jaareinde het lopende aandelen-inkoopprogramma van €3 mld af te ronden. De thee-activiteiten zijn inmiddels operationeel gesplitst van het concern, maar het is nog niet duidelijk wat de verdere stappen zijn voor dit onderdeel.

Waardering

De waardering van Unilever is op het moment dan 18,3 keer de winst over het lopende jaar laag te noemen. De identieke omzetgroeicijfers zijn de laatste kwartalen tegenvallend en eigenlijk hoort daar dan ook een lagere waardering bij. De concurrenten die de afgelopen kwartalen betere prestaties konden laten zien hebben en hebben een flink hogere waardering. Het concern heeft door de daling van de koers wel een redelijk hoog dividendrendement gekregen, iets hoger dan 3,6%.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 60% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.
  • Unilever heeft een gezonde balans en sterke vrije kasstroom.
  • Unilever is in zijn sector een van de leiders op het gebied van het naleven van de ESG richtlijnen en heeft dus een nfi++ rating.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en sales promotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • De groep is gevoelig voor wisselkoersschommelingen in de opkomende markten, in het eerste kwartaal van 2021 drukte dit de omzet met 8%.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 40,86 op Unilever 7,6 6,15 0,00 +92,19 % Koop Sprinter
Sprinter Long 39,7 op Unilever 4,7 9,99 10,01 +42,25 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 50,48 op Unilever 12,4 3,79 0,00 -43,60 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 54,57 op Unilever 6,0 7,87 0,00 -27,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.