Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Heineken Heineken - Bierverkoop geraakt door lockdowns in Zuidoost-Azie en slecht zomerweer in Europa

dinsdag 2 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009165 EUR 21.6 1.68 Bewust Dagelijkse consumentengoederen

Bierverkoop geraakt door lockdowns in Zuidoost-Azie en slecht zomerweer in Europa

Tegenvallende resultaten, verpest door het slechte weer in Europa en de maar voortdurende lockdowns in Vietnam. Laat dit nu de belangrijkste verkoopgebieden van het concern zijn. Heineken ziet de eerste tekenen van herstel maar helaas is het zomerseizoen al weer voorbij. Dan volgend jaar maar weer proberen.

Heineken: nummer 2 in de wereld

Heineken is een sterk opererend bierconcern, het op een na grootste ter wereld. In de merkenportefeuille zitten naast het premiumbiermerk Heineken ook Amstel en nog zo’n 250 andere merken waaronder Sol, Desperados, 33 Export, Cruzcampo, Zywiec, Birra Moretti, Murphy's, Star en het cidermerken Jillz. Heineken is marktleider in een aantal belangrijke landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Door de overname van Femsa Cerveza controleert Heineken nu 43% van de Mexicaanse en 10% van de Braziliaanse biermarkt. Heineken is het op een na best verkopende importbier in de Verenigde Staten.

Bierverkoop geraakt door lockdowns in Zuidoost-Azie en slecht zomerweer in Europa

Bierbrouwer Heineken heeft in het derde kwartaal in Zuidoost-Azië veel last gehad van de lockdowns vanwege de coronapandemie, waaronder die in Vietnam. Door die lockdowns verkocht het bedrijf fors minder bier in die belangrijke markt voor de brouwer. Het totale wereldwijde verkoopvolume van bier daalde afgelopen kwartaal autonoom met 5,1% in vergelijking met de zelfde periode vorig jaar. De consensusverwachting van analisten was een daling van 3%. Het biervolume daalde op jaarbasis van 62,9 naar 60,2 miljoen hectoliter, waar de analisten gemiddeld rekenden op 62,1 mln. In het derde kwartaal van 2019, dus voor de coronacrisis, zat Heineken nog op 64,2 mln hectoliter. Voor de hele Aziatische regio meldde Heineken een verkoopdaling met meer dan 37%, tegenover een analistenconsensus van -29%. Behalve in Vietnam stond ook in Cambodja en Maleisië de bierverkoop zwaar onder druk door de lokale maatregelen tegen de coronapandemie. Heineken ziet wel tekenen van herstel in die markten. In Europa zag Heineken de verkoop eveneens afnemen: met 2,3%. Hier was de analistenconsensus nog een autonome omzetgroei van 1,65%. De krimp kwam volgens de brouwer door slecht weer in grote delen van Europa. Ook in Noord- en Zuid-Amerika nam de autonome verkoop af (-3,4%). In Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa steeg de afzet (+5,5%). Over het Heinekenmerk was de brouwer wel te spreken. In het derde kwartaal stegen de verkochte volumes daarvan met 8% en in de eerste negen maanden van 2021 was dit zelfs +15,1%. In de eerste negen maanden boekte Heineken een nettowinst van €3,1 mld. Dat is veel meer dan de €396 mln in dezelfde periode in 2020 en de €1,7 mld van 2019. Het resultaat bevat dan ook een buitengewone boekwinst van €1,3 mld op United Breweries in India. Heineken herhaalde dat wisselkoerseffecten de omzet dit jaar met ongeveer €450 mln raken en de operationele en nettowinst met €90 mln en €40 mln.

Hogere waardering dan marktleider

Heineken heeft op het moment een van de hoogste koerswinstverhoudingen in de dagelijkse consumentensector, meer dan 30 keer de getaxeerde winst over 2021. En gelijk ook een van de hoogste waarderingen die het concern ooit heeft gehad. Dit terwijl het concern toch een moeilijk kwartaal, jaar heeft.

Kansen

  • Heineken’s strategie is erop gericht om in elk land waar het actief is de nummer 1- of 2-positie te krijgen en te houden. Het concern start meestal met voortzetting van het overgenomen lokale biermerk en gebruikt later dit platform om de eigen premiumbieren te slijten.
  • In regio's als Afrika, Latijns-Amerika en Azië verwacht Heineken te profiteren van een relatief gunstig economisch klimaat.
  • De overnames van de laatste jaren vergroten Heineken's blootstelling aan opkomende markten; ook een joint venture in India biedt groeipotentieel op de lange termijn.
  • Heineken is vanwege zijn alcoholactiviteieten uitgesloten van opname in de duurzame strategie. Wel is het concern goed op weg met duurzame thema's. Zo probeert het al jaren zijn waterverbruik te verminderen. Dit betekent dat Heineken een Nfi++ score heeft.

Risico's

  • Marktleider Anheuser-Busch Inbev is een zware tegenstander in veel gebieden waar Heineken ook actief is.
  • Heineken's grootste afzetmarkt, West-Europa (41% van de bedrijfsopbrengsten), is een krimpende markt die sterk geraakt is door de covid beperkingen.
  • Nu horeca en restaurants in grote delen van de wereld dicht zijn, is de afzet van bier voor een groot deel afhankelijk van thuisgebruik. Wat volumes betreft, moet het concern het wel hebben van het biergebruik buitenshuis.

Duurzame Analyse

#N/A

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 79,87 op Heineken 5,8 1,62 0,00 +1,25 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 76,75 op Heineken 5,0 1,87 0,00 +1,08 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 100,49 op Heineken 10,8 0,86 0,00 -2,49 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 109,17 op Heineken 5,3 1,76 0,00 -1,23 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Heineken bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.