Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Activiteiten makkelijker schaalbaar

maandag 8 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 29.9 1.46 Duurzaam Industriegoederen

Activiteiten makkelijker schaalbaar

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiële markt ook gegroeid. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. De activiteiten van het concern zijn onderverdeeld in vier divisies: Tax & Accounting (31% omzet), Health (26%), Governance, Risk & Compliance (23%) en Legal & Regulatory (20%). Wat betreft regio's, is Noord-Amerika (61%) het meest belangrijk, gevolgd door Europa (31%) en Asia Pacific (8%). Het concern behaalde in 2020 een omzet van €4,6 mld en een aangepaste nettowinst van €728 mln.

Defensievere aandelen op dit moment minder gevraagd dan cyclische, maar dit is nog niet terug te zien in de performance

Het probleem voor defensievere spelers zoals Wolters Kluwer is, dat beleggers op dit moment meer op zoek zijn naar aandelen die kunnen profiteren van cyclisch herstel. Het verdienmodel van Wolters Kluwer is grotendeels gebaseerd op contracten. Die zorgen voor het hoge terugkerende omzetaandeel van 80%. Dit is prettig tijdens een recessie, maar remt ook de groei tijdens de expansiefase. Daarnaast spelen de waardering en de hogere kapitaalmarktrentes een rol. Dit geldt in vergelijkbare mate voor concurrent Relx, al kan die wel profiteren van cyclisch herstel in de evenementendivisie en is de waardering aantrekkelijker. Het aandeel doet het wat betreft performance dit jaar tot nu toe echter opvallend goed, in tegenstelling tot wat wij hadden verwacht (mede dankzij de gedaalde rente tijdens de zomermaanden).

Omzetgroei blijft boven historische trend. Jaarprognose zoals verwacht omhoog, maar wel aantal risico's

Wolters Kluwer presenteerde op 3 november solide omzetcijfers over de eerste negen maanden van 2021. De organische omzet steeg met 6% (zelfde periode 2020: +3%) en versnelde ten opzichte van de eerste jaarhelft (+5%). Dit was beter dan verwacht. De terugkerende omzet (81% omzetaandeel) steeg met 5% organisch (net als vorig jaar) dankzij een toenemende vraag naar abonnementen op cloud software en vergelijkbare diensten. De niet-terugkerende omzet steeg met 9% organisch (tegenover -4% vorig jaar) dankzij een herstel bij print en het ondersteunen van financiële transacties. De organische omzet groeide met 6% bij Tax & Accounting (TA; 31% van de omzet), 9% bij Health (26% omzet), 5% bij Governance, Risk & Compliance (GRC; 23% omzet) en 4% bij Legal & Regulatory (LR). Ook noemde het management nog dat de aangepaste EBIT met 14% is gestegen, mede dankzij een margegroei van 160 basispunten (bp) op basis van lagere herstructureringskosten en de sterke operationele hefboom. De aangepaste vrije kasstroom steeg met 30% dankzij de timing van werkkapitaal (in dit geval een verkleining dus). Ook ligt het concern op schema met het inkopen van eigen aandelen: 85% van de geplande €350 mln in 2021 is gerealiseerd. In de eerste twee maanden van 2022 gaat Wolters Kluwer maximaal €50 mln inkopen. In 2021 leidt de sterke organische-omzetgroei, in combinatie met een ongewijzigde aangepaste operationele marge van 25% (consensus: 25,3%; in 2020: 24,4%), tot een hogere verwachte groei van de aangepaste winst per aandeel (wpa) van zo’n 10-12% (was 8-9%; consensus: +9,4%) en een hogere verwachte vrije kasstroom van €975 mln (was €925-975 mln; consensus: €1 mld; in 2020: €907 mln).

Korting tegenover Amerikaanse concurrenten nog steeds groot

De groeitrend van Wolters Kluwer zet door boven het historisch gemiddelde van 4%, net als bij branchegenoot RELX. De omzetgroei versnelde bij Health en GRC, maar ontwikkelde zich vlak bij TA en LR. Drijfveren van de resultaten zijn een sterke organische groei en een sterk herstel van de niet-terugkerende omzet. De bijdrage van de niet-terugkerende omzet aan de groei was redelijk groot, dus de vraag is hoe houdbaar de huidige groeitrend is (een risico dus). Bovendien viel ons op dat de zwakkere dollar tegenover de euro een negatieve impact had van 5%. Negatieve valuta-effecten blijven duidelijk van invloed op de resultaten van Wolters Kluwer (>60% omzet komt uit Noord-Amerika). Nog een risico om rekening mee te houden. Ook stegen de kosten (+9%) harder dan de omzet (+7%), gecorrigeerd voor valuta-effecten, door investeringen in groeikansen en personeel. Desondanks steeg de marge bij alle divisies, behalve TA. Dat het management in 2021 rekent op een margegroei van 60bp in plaats van de +160bp in de eerste negen maanden, wijst erop dat de kosten verder zullen toenemen. Wolters Kluwer verhoogt echter toch de jaarprognose, maar daar rekenden analisten al op. Alleen de wpa-prognose ligt iets boven de huidige consensusverwachting. De taxaties kunnen iets omhoog, maar het zal niet veel zijn. De update geeft echter voldoende reden om positief te blijven op het aandeel. Dit wordt ook weerspiegeld in de ontwikkeling van de beurskoers: het aandeel staat dit jaar tot dusver op een outperformance van 15% ten opzichte van de sector. Het aandeel noteert tegen 27 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden (vorig kwartaal: 29 keer). Dat komt neer op een premie van ongeveer 15% ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de sector industriegoederen. De korting ten opzichte van Amerikaanse branchegenoten is met 20% echter aantrekkelijk. Het getaxeerde dividendrendement is 1,6% (5-jaars gemiddelde: 1,9%; sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 4,4% (5-jaars gemiddelde 5,3%; sector: 3,7%).

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.
  • Dataprivacy- en beveiligingsrisico's, juridische risico's voor intellectueel eigendom en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Wolters Kluwer aan deze risico's is echter laag en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subindustrie.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare online informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.
  • Een stijgende rente als gevolg van een sterke economie zet de waardering onder druk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 80,85 op Wolters Kluwer 4,5 22,46 22,96 +0,87 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 80,85 op Wolters Kluwer 4,5 22,46 22,96 +0,87 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.